Gerealiseerde projecten

Paard(en) Landschap

In het kader van Paard(en) Landschap kregen vijftien hobby- en vijf professionele paardenhouderijen in de provincie Antwerpen de kans op advies en financiële steun om maatregelen te nemen om het bedrijf landschappelijk in te kleden.

Provincie Antwerpen, de Antwerpse Regionale Landschappen en de Hooibeekhoeve wilden met het project ‘Paard en Landschap’ paardenliefhebbers stimuleren om hun infrastructuur beter in te passen in de leefomgeving en het landschap. Dit deden we door hen te informeren, inspireren en sensibiliseren over de kansen voor biodiversiteit, landschapsvorming en hun bijdrage aan het milieu. De best practices werden doorgeven via een draaiboek, inspiratiebrochures en ambassadeurs op het terrein.

Buitengewone plekjes 

Buiten-gewone plekjes LOGO

Via dit project van de Regionale Landschappen werden zo’n 35 tal plekjes aangemeld voor een groene ‘make-over’.

In de Zuidrand werden plekjes aangepakt in de gemeenten Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Lint, Kontich en Mortsel. Er werden wilgenhutten gevlochten, hagen en bomen geplant,  boomgaarden hersteld, zitbanken geplaatst, speelgroen ontworpen, geurige kruidenhoekjes gecreëerd, en nog veel meer. Dit gebeurde volop met de steun en medewerking van de betrokken gemeenten, maar ook de buurtbewoners  en scholen staken met veel enthousiasme een handje toe.

Buitengewone plekjes te Aartselaar, Boechout, Edegem
Buitengewone plekjes. Van links naar rechts: bosrand te Aartselaar, herstel boomgaard te Boechout, ontmoetingsplaats te Edegem
Buitengewone plekjes te Hove, Kontich, Lint, Mortsel
Buitengewone plekjes. Van links naar rechts: zitplaats te Hove (© Provincie), omgeving boskapel te Kontich (© gemeente Kontich), pleintje te Lint (© gemeente Lint), Pastorijtuin te Mortsel (© Provincie)

Fauna-akkers, een boost voor bijen

Fauna-akker
Fauna-akker

Fauna-akkers zijn landbouwgronden die worden ingezaaid met een mengsel dat bestaat uit verschillende zaden. Zo veranderen maïsakkers, die enkel interessant zijn voor ree en fazant, in fauna-akkers.

Deze fauna-akkers bieden schuil- en voedselmogelijkheden voor insecten zoals honingbijen en solitaire bijen, zoogdieren en (akker)vogels. Fauna-akkers bepalen op die manier ook mee het uitzicht, de beleving en de waardering voor het landschap.

In Landschapspark Zuidrand werden in Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel fauna-akkers ingezaaid.

Plant van Hier

Haagplantactie
Haagplantactie groepsfoto

Om het tekort aan autochtoon plantgoed op te vangen werd het label 'Plant van Hier’ in het leven geroepen. Dit label vormt een kwaliteitskenmerk voor autochtoon plantsoen en wil het aanbod op de reguliere markt verhogen. Naast de ecologische voordelen van het autochtone groen wordt ook de plaatselijke werkgelegenheid bevorderd en de CO2-impact verlaagd. Op die manier kan de aanbodzijde verder uitgebouwd worden zodat 'Plant van Hier' hoe langer hoe meer beschikbaar zal zijn. Niet enkel voor overheden, maar ook voor bedrijven en particulieren.

In 2013 organiseerde Landschapspark Zuidrand, samen met de gemeente Borsbeek, de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen en ANB een haapgplantactie met de gemeentelijke basisschool ‘De Klinker’. Om de lente in te zetten, plantten 50 scholieren op 22 maart 2013 streekeigen planten met het kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’ naast de Fortloop in Borsbeek. Ze pootten maar liefst 150 hazelaars en 200 Gelderse rozen. Sleedoorn- en hondsrozen vervolledigden de haag. Er werd gekozen voor planten die in bloem komen en bessen, noten en bottels zullen dragen. Vogels, konijnen, hazen en insecten zullen van deze haag dankbaar gebruik maken om eten en beschutting te zoeken.

Vergroening van de schoolomgeving

Boomstamzitjes
Boomstamzitjes in school

Om kinderen dichter bij de natuur te brengen al lerend en spelend, is het nuttig om vergroening van schoolomgevingen te stimuleren en ondersteunen. Binnen het werkingsgebied van het Landschapspark Zuidrand, kreeg de kleuter- en basisschool Mater Christi uit Lint, de kans om onder begeleiding van Milieuzorg op school, het landschapspark en Natuurpunt een vergroeningsproject uit te werken op de school. Leerkrachten, ouders en verenigingen sloegen de handen in elkaar en werkten met de leerlingen rond dit thema. Er werden een insectenwand met bijhorende beplanting, buitenklas en wilgentunnel gerealiseerd.