Projecten en realisaties

Er zijn verschillende soorten projecten: 

  • Overstromingsgebieden, die bij hevige regenval zorgen dat het water geen uitweg zoekt naar woongebieden 
  • Vispassages, om vissen makkelijker de weg stroomopwaarts te laten zwemmen
  • Ecologische inrichting van valleigebieden, voor meer ruimte voor fauna en flora en voor een betere waterhuishouding 
  • Beekherstel, om ingebuisde en rechtgetrokken waterlopen terug hun natuurlijke bedding te geven
  • Pompinstallaties, om op piekmomenten de kleinere waterlopen sneller te legen in de grote rivieren

Hieronder vind je een selectie van projecten die een bezoek meer dan waard zijn. Wil je graag weten waar we momenteel aan werken, neem dan een kijkje bij 'projecten in uitvoering'.