Projecten en realisaties

Onze projecten kun je indelen in volgende 5 categorieën:

  • Overstromingsgebieden, die bij hevige regenval zorgen dat het water geen uitweg zoekt naar woongebieden 
  • Vispassages, waar vismigratieknelpunten weggewerkt zijn
  • Ecologische inrichting van valleigebieden, om ruimte te creëren voor fauna en flora en zo voor een betere waterhuishouding te zorgen
  • Beekherstel, waarbij we ingebuisde en rechtgetrokken waterlopen terug hun natuurlijke bedding geven
  • Pompinstallaties, om op piekmomenten de kleinere waterlopen versneld te legen in de grote rivieren

Hieronder vind je een selectie van afgewerkte projecten die een bezoekje meer dan waard zijn. Wil je graag weten waar we momenteel aan werken, neem dan een kijkje bij 'projecten in uitvoering'.