Wonen of werken langs een waterloop

Als je werken wil uitvoeren aan een waterloop, moet je bij je gemeente een stedenbouwkundige aanvraag doen. De gemeente gaat dan de provincie om advies vragen. Gelukkig kan dat snel gaan. Ook als je ergens een ingreep wil doen met een mogelijke impact op het watersysteem, heb je een watertoets van de provincie nodig.

Vind je niet genoeg info op onze website? Gebruik dan ons meldpunt.

1000 adviesvragen die we jaarlijks behandelen