Afstandsregels

2023_02_afstandsregels_figuur
Stenenbrugseloop te Ravels. Onbereikbare waterlopen kunnen niet
Stenenbrugseloop in Ravels

De 5-meter zone

Om het onderhoud van de waterlopen te kunnen uitvoeren, mogen er langs beide oevers geen hindernissen geplaatst worden in een zone van 5 meter. Leidingen binnen deze zone moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines. Ook bemesting binnen deze zone is niet toegelaten.
Houd in het oog dat beheerders het recht hebben om kruid en andere niet-schadelijke ruimingsproducten achter te laten in de 5-meterzone.  

Mais loopt te dicht tot de waterloop (Grote Calie)
Maïsveld aan de Grote Calie

De 1-meter zone

Over een zone van 1 meter mag je géén grondbewerkingen uitvoeren of bestrijdingsmiddelen gebruiken. Op die manier vermijd je dat meststoffen of pesticiden in de waterloop terecht komen, of dat er grond in de waterloop afspoelt die voor aanslibbing zorgt.

Andere afstandsregels

  • Naaldbomen zoals coniferen zijn verboden binnen 6 meter omdat ze verzuring en verdroging van de bodem in de hand werken. Daardoor kunnen er geen of weinig andere planten groeien die met hun wortels de oevers vasthouden. Gevolg: oevers die sneller afkalven. Eventueel aanwezige naaldbomen moeten dus best gerooid worden.
  • Afsluitingen langs de waterloop moeten op een afstand van 0,75 meter tot 1 meter van de rand van de waterloop geplaatst worden. Ze mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter boven de begane grond. Begraasde weilanden moet je steeds omheinen.
Gazonmaaisel op de oever
Gazonmaaisel

Vermijd gazonmaaisel op de oever

Als gazonmaaisel en ander organisch afval op de oevers van een waterloop achtergelaten worden, begint dat te rotten en verzuurt zo de bodem. De onderliggende oevervegetatie sterft af en oevers gaan afkalven, met dure herstellingswerken tot gevolg.

Slecht uitgevoerde taludversterking
Slecht uitgevoerde herstelling

Fabriceer geen eigen oeverversterking

Illegale en slecht uitgevoerde oeverversterkingen verkleinen het doorstromingsprofiel. Ze kunnen hindernissen vormen in de waterloop en tot wateroverlast leiden. Het is dus verboden om afkalvende oevers zelf te herstellen. Gebruik het meldpunt van de dienst Integraal Waterbeleid. 

 

Sluikstort in Delftse Beek
Sluikstort in Delftse Beek

Sluikstorten hindert, ook in een waterloop

Zwerfvuil en illegaal gedumpt afval zorgen niet alleen voor een vieze aanblik, ze kunnen ook verstopping vormen in de waterloop, en wateroverlast of -verontreiniging veroorzaken. 

Meldpunt 

Zie je overtredingen of heb je zelf vragen over deze afstandsregels, dan kun je gebruik maken van het provinciale meldpunt waterlopen