Meldpunt waterlopen

Wat kun je melden?

  • Overmatige of ongewenste plantengroei
  • Boom of ander obstakel in de beek
  • Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
  • Afkalvende oever, oeververzakking
  • Wateroverlast, hoog waterpeil
  • Zeldzame dieren of planten
  • Pesticidegebruik in of naast de waterloop
  • Inbreuken op afstandsregels

Staat wat je wil melden niet in de lijst? Dan is de provincie er wellicht niet voor bevoegd. Bekijk welke instanties je kunnen verder helpen

Hieronder kun je je melding ingeven. Duid de locatie goed aan, dan komt je melding meteen bij de juiste persoon terecht.