Meldpunt waterlopen

Wat kun je melden?

  • Boom of ander obstakel in de beek
  • Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
  • Pesticidegebruik in of naast de waterloop
  • Afkalvende oever, oeververzakking
  • Wateroverlast, hoog waterpeil
  • Zeldzame dieren of planten
  • Inbreuken op afstandsregels
  • Overmatige plantengroei (waterlopen worden jaarlijks gemaaid tussen september en december)

Staat wat je wil melden niet in de lijst? Dan is de provincie er wellicht niet voor bevoegd. Bekijk welke instanties je kunnen verder helpen

Hieronder kun je je melding ingeven. Duid de locatie goed aan, dan komt je melding meteen bij de juiste persoon terecht.