Meldpunt waterlopen

Wat kun je melden?

  • Boom of ander obstakel in de beek
  • Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
  • Pesticidegebruik in of naast de waterloop
  • Afkalvende oever, oeververzakking
  • Wateroverlast, hoog waterpeil
  • Zeldzame dieren of planten
  • Inbreuken op afstandsregels
  • Overmatige plantengroei (waterlopen worden jaarlijks gemaaid tussen september en december)

Staat wat je wil melden niet in de lijst? Dan is de provincie er wellicht niet voor bevoegd. Bekijk welke instanties je kunnen verder helpen

Wat bij een noodgeval?

In geval van nood verwittig je steeds de brandweer via het nummer 112!

Hoe plaats je een melding?

Door het formulier hieronder in te vullen, kun je je melding insturen. Omschijf het probleem uitvoerig en voeg enkele duidelijke foto's toe, zowel van de omgeving als het probleem in detail. Duid ten slotte op de kaart de plaats van het probleem aan. Zo komt de melding bij de juiste collega terecht (zonder aanduiding op de kaart zal de melding niet verstuurd worden!).

Je ontvangt een automatische bevestigingsmail vanuit het meldpunt, verzonden door noreply@easygis.eu. Ook bij een reactie op je melding krijg je een mailtje vanuit dit mailadres.