Wat doet de provincie (en wat niet)

We verwijzen je graag door

Voor volgende watergerelateerde onderwerpen is de provincie niet bevoegd. Dit lijstje kan je hopelijk verder helpen om snel de juiste instantie te bereiken.

  • Voor problemen met riolering kun je bij je rioolbeheerder terecht;
  • Voor drinkwaterproblemen contacteer je best je drinkwatermaatschappij;
  • Baangrachten worden beheerd door de wegbeheerder (de gemeente of de Vlaamse Overheid);
  • Private grachten worden onderhouden door de aanpalende eigenaars of gebruikers;
  • Voor rattenbestrijding kun je terecht bij de technische dienst van je gemeente;
  • Bevaarbare waterlopen zijn een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid;
  • Onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie worden beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij;
  • Met vragen over visserij moet je bij het Agentschap Natuur & Bos zijn.

Heb je een dringend (overstromings-) probleem in je straat, woning of tuin? Dan bel je best meteen de brandweer (112).

Wat doet de provincie wel

De provincie beheert en onderhoudt 2.400 km onbevaarbare waterlopen. Heel wat werk, maar wel nodig. Want in een goed onderhouden beek stroomt het water beter door en dat verkleint de kans op overstromingen.

‘Droog waar het moet, nat waar het kan’

De provincie doet heel wat om water in goede te banen leiden. Ze organiseert jaarlijks kruidruimingen, legt overstromingsgebieden aan en investeert in pompstations. Waar mogelijk legt de provincie waterlopen terug open of laat ze ze ‘kronkelen’ (meanderen). Zo kan het water beter in de bodem sijpelen. Door al die ingrepen blijven woongebieden gespaard van wateroverlast.

Integraal waterbeleid: zegen voor mens en dier

De provinciale overstromingsgebieden zijn niet alleen goed voor de waterhuishouding, maar ook voor fauna en flora, én recreatie. Onze overstromingsgebieden zijn prachtig om in te wandelen of te fietsen, maar ook om in te leven. De provincie creëert goede leefomstandigheden voor zeldzame vissoorten. Ook de bever duikt weer op. Als natuur in het vaarwater van landbouw of industrie komt, speelt de provincie een verzoenende rol.

Samen houden we de waterlopen gezond

De provincie voert veel projecten uit, maar is daarnaast ook intensief bezig met onderhoud. Elke dag zijn er 12 medewerkers op pad om werken en meldingen op te volgen. Minstens 1 keer per jaar controleren ze alle waterlopen. Omdat ze niet overal tegelijk kunnen zijn, is hulp van wakkere burgers altijd welkom. Zie je iets ongewoon aan een waterloop, signaleer het dan via het meldpunt waterlopen.