Advies over de watertoets

Provincie Antwerpen adviesinstantie over watertoets

Verplicht advies van waterloopbeheerder

De watertoets moet ervoor zorgen dat bij het goedkeuren van een vergunning, plan of programma rekening wordt gehouden met eventuele schadelijke effecten op het milieu door verandering in het watersysteem, en dat die worden voorkomen of hersteld. Concreet betekent dit dat men bij elk plan of elke vergunning met een mogelijke impact op het watersysteem nagaat of er een schadelijk effect zou kunnen zijn en hoe dat voorkomen wordt. Omdat het inschatten van schadelijke effecten specifieke kennis vereist, moet de vergunningverlenende overheid verplicht advies vragen aan de betrokken waterloopbeheerder. Heel vaak is dat de provincie Antwerpen, omdat we met 2.400 kilometer aan waterlopen veruit de grootste waterloopbeheerder in onze provincie zijn.

Meer info over de watertoets, vind je hier. Hulp bij het voorbereiden van een dossier dat een watertoets moet ondergaan vind je hier.

Beleidskader

Om de kans op een positief advies zo groot mogelijk te maken, hebben we een beleidskader opgesteld. Hiermee kun je inschatten hoe we je project gaan beoordelen. 

Werken aan de waterloop

Wanneer er ingrepen gebeuren binnen de bedding van de waterloop, heb je ook een machtiging van de provincie nodig. Meer daarover lees je hier.