Regelgeving rond waterlopen

  • Provinciaal reglement van 27 oktober 1955 betreffende de waterlopen waarop de wetten op de onbevaarbare waterlopen niet van toepassing zijn