Regelgeving rond waterlopen

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Op 19 juni 2019 werd het verzameldecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking 10 dagen na de publicatie. Dit zorgt voor een modernisering van het juridische kader voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen en grachten. De nieuwe regels houden ook voor de gemeenten, polders en wateringen een aantal belangrijke wijzigingen in.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij hielden we een infosessie over deze nieuwe wetgeving. De presentaties kunt u hieronder downloaden.

Wetgeving over publieke grachten