Overstromings­gebieden

Na de grote overstromingen in 1998 ging de provincie Antwerpen daarom op zoek naar ruimte voor het water in de vorm van overstromingsgebieden. Dit zijn gebieden die bij hevige neerslag op een gecontroleerde wijze kunnen overstromen, waardoor de hoeveelheid water die door de beek stroomt vermindert. Zo worden stroomafwaarts gelegen gebieden waar overstromingen niet gewenst zijn, zoals woon- of industriegebieden, beschermd tegen het buiten de oevers treden van de waterloop en wordt er veel schade vermeden.

De provincie Antwerpen realiseerde intussen al zo'n 25 overstromingsgebieden, waarbij ook veel aandacht geschonken werd aan de ecologische waarde. Enkele gebieden zijn ook makkelijk bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Je moet ze dan ook beslist eens bezoeken!