Provinciaal overstromingsgebied Goorloop

Hier komt het hemelwater

Zware regenbuien worden steeds intenser en komen vaker voor. Wanneer er op korte tijd veel regen valt, kan die niet allemaal tegelijk in de grond dringen. Het overtollige water vloeit dan naar de laagste plek en komt zo in de beek terecht. Die zwelt door al dat extra water en heeft dus meer ruimte nodig. Door menselijke ingrepen zijn veel waterlopen hun natuurlijke buffer kwijtgeraakt. Plotse pieken leiden dan steevast tot overstromingen. Veel bebouwing en verharding in het stroomgebied maken het probleem nog groter. Hemelwater kan daar al helemaal niet in de grond dringen en stroomt altijd volledig af naar de beek.

Wateroverlast in de Fabriekstraat in Heist-op-den-Berg

De Goorloop voert hemelwater af van Heultje in Westerlo, maar stroomt dan door een groot bedrijventerrein met veel verhardingen. Bij zware regenval kon de Goorloop al dat extra water niet verwerken. Akkers en bedrijven aan de Fabriekstraat kwamen daardoor onder water te staan. De provincie Antwerpen zocht naar ruimte waar het nat kan zijn, zodat het droog is waar het moet. 

Overtollig water van de Goorloop kan hier terecht

Overstromingsgebied als oplossing

Om wateroverlast te verminderen, legde de provincie Antwerpen een gecontroleerd overstromingsgebied aan van 1,66 hectare. Hiervoor kocht ze enkele percelen aan de Fabriekstraat. Bij hevige regenval kan dit gebied tot 7.800 kubieke meter water tijdelijk opvangen. Pas wanneer het water een bepaald peil bereikt, zal het in het bekken stromen. Nadien stroomt het via een regelbare kantelstuw gecontroleerd weer in de Goorloop. 

Water van de tap

Aan de zijkant van het gebied hebben we in de dijk een aftappunt gemaakt. Lokale landbouwers kunnen hier water afnemen om hun percelen te bevloeiien. 

De Goorloop meandert weer als vroeger

Rechttrekking rechtgezet

De provincie kreeg enkele percelen in bezit aan de Haagstraat waar de Goorloop 50 jaar geleden werd rechtgetrokken. Zo kregen we de kans om de waterloop zijn oorspronkelijke meandering terug te geven. We legden meteen ook een winterbed aan. Zo is de waterloop beter in staat om pieken op te vangen. Een natuurlijke meanderende loop maakt de beek ook waardevoller voor dieren.