Provinciaal overstromingsgebied Mosterdpot-Fermerijbeemden

In september 1998 werd de provincie Antwerpen geteisterd door zware overstromingen. Hevige regenval zorgde voor een enorme toevloed aan hemelwater. Door jarenlang ondoordacht volbouwen van open ruimte en rechttrekken en inbuizen van waterlopen kon dat water nergens naartoe. Dat leidde tot overstromingen op grote schaal. Om herhaling van deze ramp in de toekomst te vermijden, maakte het provinciebestuur werk van een gedegen integraal waterbeleid. Plannen werden gesmeed om door de aanleg van overstromingsgebieden en pompinstallaties burgers te beschermen tegen wateroverlast. Vier jaar later was het eerste overstromingsgebied aan de Goorbosbeek in Sint-Katelijne-Waver een feit. 

Overstromingsgevaar

Woonwijk Den Haes in Sint-Katelijne-Waver ligt in het natuurlijke overstromingsgebied van de Goorbosbeek. Die mondt uit in de Nete, een getijdenrivier. Bij hoge waterstand op de Nete kan het water van de Goorbosbeek daarom niet op natuurlijke wijze uitstromen. Door gebrek aan ruimte voor water in de vallei was het risico op overstromingen dan ook groot. Dat bleek eens te meer in 1998 toen in de krant de kop verscheen "Woonwijk Den Haas omgetoverd in vijver". Overtollig hemelwater deed de volledige wijk overstromen. 

Krantenknipsel uit Gazet van Antwerpen van 15-09-1998

Oplossing

Overstromingsgebied 

De provincie Antwerpen wist dat ze met een goede oplossing moest komen. In 2000-2001 werden er maatregelen getroffen om het stroomgebied van de Goorbosbeek-Dorpsbeek te beschermen tegen overstromingen. Eerst legde de provincie een overstromingsgebied aan bij de monding van de Goorbosbeek in de Nete. Dit overstromingsgebied op een weiland kan bij extreme weersomstandigheden het teveel aan water opvangen. 

Overstromingsgebied Fermerijbeemden vanuit de lucht
Het overstromingsgebied vanuit de lucht. Linksonder de beek en de pompinstallatie.

Pompinstallatie

De provincie installeerde ook een pompinstallatie met een capaciteit van 2.800 liter per seconde. Wanneer de Goorbosbeek dan een hoge waterstand heeft door overvloedige regenval, kan dit water overgepompt worden naar de Nete.

Beelden van de plaatsing hiervan kun je bekijken in onderstaand filmpje uit de oude doos.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Fietstip

Je ontdekt dit overstromingsgebied met de fietsroute Veleau 3-rivierenroute. Een aanrader voor een zonnige dag!