Aanleggen overstromingsgebied 'Laakland' aan de Laakbeek in Beerse

Logo_Co-Adapt

Schop in de grond

Eind januari 2022 startte de provincie met het uitgraven van Laakland, het nieuwe overstromingsgebied. De afvoer ervan was een belangrijk deel van de werken. Nieuwe constructies zullen het water op verschillende locaties gecontroleerd in of uit het gebied leiden. Gelijktijdig voerden Fluvius en het lokaal bestuur Beerse ook rioleringswerken uit in de Heibergstraat. Deze werken zorgen ervoor dat alleen hemelwater in het overstromingsgebied toekomt. 

Inspraak bewoners bij de inrichting van het gebied

Uniek aan dit project is dat de buurt meegeholpen heeft aan het ontwerp van het overstromingsgebied. 

Via een online bevraging gaven inwoners van Beerse eerst aan of ze een overstromingsgebied in de wijk een noodzakelijke maatregel vonden tegen wateroverlast. Het rapport van die bevraging (september 2019) kan je hier raadplegen.

Vervolgens werden er in het najaar van 2019 twee bewonersavonden georganiseerd. Er kwamen heel wat zinvolle suggesties naar boven. Tussen de avonden door konden de bewoners online nog ideeën formuleren en elkaars ideeën versterken of becommentariëren.

De buren vinden privacy erg belangrijk. En wandelen doen ze het liefst op toegankelijke en veilige paden door het gebied, dan enkel op de dijken. Een ontwerp met compartimenten en hier en daar een ecologisch speel- of rustelement moet de natuurbeleving verhogen. In tegenstelling tot hinderlijke geuren of vuile overstorten... die in de toekomst resoluut moeten verdwijnen uit het gebied. 

De opkomst was hoog en de (participatieve) aanpak werd gesmaakt. Dat kan je zien in de onderstaande video. 

Het studiebureau is met de input aan de slag gegaan en ontwierp een finaal plan. De buurt kreeg een folder waarin de plannen werden toegelicht. 

Ook voor de naam van het nieuwe overstromingsgebied lag het laatste woord bij het volk. 105 mensen hebben hun stem uitgebracht. 60% koos voor Laakland, 30% voor Ravestijn en 10% voor Hollebeemden.

Opening van het gebied

In november 2022 werd het gebied aangeplant samen met leerlingen van enkele basisscholen, onder leiding van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en het lokaal bestuur Beerse.

Op zondag 20 november organiseerden de partners een inhuldigingsmoment. De buurt was welkom om de wandelpaden mee in te lopen samen met gidsen van de provincie en het regionale landschap. Een vleugje sfeervolle muziek vrolijkte de wandeling op. 

 

Herbeleef de sfeer van de aanplant en de inhuldiging met deze diavoorstelling.

Boomaanplant Laakland

Van het hele project werd een mooie eindfim gemaakt!

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.