Provinciaal overstromingsgebied De Raafkens

Vallei in de knel

De vallei van de Wullebeek is op veel plaatsen volgebouwd. Daardoor is natuurlijke overstromingsruimte verloren gegaan. Dat is ook het geval tussen de Halfstraat in Aartselaar en de Koekoekstraat in Schelle. De Wullebeek zorgde in het verleden dan ook regelmatig voor wateroverlast op de grens met Schelle en Aartselaar. Daarbij kwamen telkens een winkelcomplex, een woonwijk en de Halfstraat onder water te staan.

Oplossing in de maak

Eigenlijk ligt de oplossing voor de hand. De verloren gegane ruimte voor water moet gecompenseerd worden. Maar dan moet die ruimte natuurlijk wel beschikbaar zijn. Gelukkig vonden we samen met het Agentschap voor Natuur en Bos de nodige gronden aan natuurgebied 'De Reukens'.

In 'De Raafkens' kunnen wel 7 olympische zwembaden aan water opgevangen worden

Ruimte voor water

Aan de Halfstraat in Aartselaar realiseerden we een overstromingsgebied van 3,5 hectare. Daarvoor hebben we zo'n 22.680 kubieke meter grond uitgegraven. Daardoor kan het gebied wel 17,5 miljoen liter water opvangen. Genoeg water om 7 Olympische zwembaden mee te vullen!

Aan de Halfstraat hebben we ook een inbuizing van de beek opengelegd. Die zorgde er mee voor dat het water soms over de rijweg liep. 

Ruimte voor natuur

Het overstromingsgebied 'De Raafkens' maakt deel uit van het natuurgebied 'De Reukens'. In overleg met ANB hebben we ook enkele amfibiepoelen aangelegd.

Handen in elkaar

Een goede samenwerking leidt tot succesverhalen. Voor de aanleg van het nieuwe overstromingsgebied stelde het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) een deel van de gronden ter beschikking. 'De Raafkens' maakt ook deel uit van het natuurgebied 'De Reukens' dat eigendom is van ANB. Daarom hebben we afgesproken dat ANB het beheer van het overstromingsgebied grotendeels voor zijn rekening neemt. 

Herwaarderen valleigebied

Als sinds 2005 investeert provincie Antwerpen in maatregelen om de vallei van de Wullebeek te herwaarderen. Meerdere ingrepen werden gedaan om wateroverlast terug te dringen. Overstromingsgebied 'De Raafkens' aan de Halfstraat is het sluitstuk van deze reeks maatregelen.