Vallei van de Wullebeek

Overstromingsgebied Koekoekse Plassen aan de Wullebeek

Het stroomgebied van de Wullebeek is 6,7 km² groot. Veel van die oppervlakte werd volgebouwd. De woonzones in het gebied kregen al meermaals te maken met wateroverlast. Vooral bij de hevige regens van september 1998 hadden ze het in Aartselaar en Niel zwaar te verduren.

Dat was voor de provincie het sein om actie te ondernemen. Eerst liet ze de waterhuishouding in het stroomgebied van de Wullebeek grondig onderzoeken. Die studie resulteerde in duurzame maatregelen om de inwoners tegen wateroverlast te beschermen. Met de aanleg van een overstromingsgebied in 'De Reukens' schrijft de provincie na 20 jaar een einde aan dit verhaal.

overzicht maatregelen tegen wateroverlast in de vallei van de Wullebeek

Een gezondere vallei in zes stappen

Na de opmaak van een hydraulische studie, maakte de provincie een planning op. Zes maatregelen werden naar voren geschoven om de wateroverlast te bestrijden. Van monding tot punt van oorsprong gaat het om:

  • Bouwen van een pompstation aan de monding van de Wullebeek in de Rupel;
  • Vervangen 2 schadelijke overwelvingen aan de Provinciale Steenweg in Schelle;
  • Aanleggen van overstromingsgebied 'Koekoekse Plassen' aan de Tuinlei in Schelle;
  • Openleggen inbuizing en plaatsen van een nieuw vuilrooster op een perceel aan de A12;
  • Openleggen inbuizing ter hoogte van Interex;
  • Aanleggen overstromingsgebied 'De Raafkens' aan de Halfstraat.

Pompstation aan de monding

Waar de Wullebeek uitmondt in de Rupel bouwde provincie Antwerpen een pompstation. Hierdoor kan de Wullebeek ook bij hoog tij haar water kwijt in de rivier aan de andere kant van de dijk. 

Vervangen overwelvingen

De Wullebeek kruist de Provinciale Steenweg in Schelle. De overwelvingen waren echter in slechte staat en hielden het water tegen. De werking van het pompstation was daardoor minder effectief. Door de overwelvingen te vervangen, kan de dorpskern van Schelle ten volle profiteren van het pompstation.

Overstromingsgebied Koekoekse Plassen

Langs de Wullebeek tussen de Tuinlei en de Koekoekstraat heeft de provincie een overstromingsgebied aangelegd. Een terrein van 4,8 hectare op de grens tussen Schelle en Aartselaar is ingericht als natuurgebied. 3,5 hectare hiervan kan overstromen en geeft plaats aan wel 18 miljoen liter water. Daar kun je 600 melktankwagens mee vullen! Door de ecologische inrichting krijgen planten en dieren ruimte om in alle rust te gedijen. Voor de begrazing worden koeien ingezet. 

Eerste test doorstaan

Tijdens de overstromingen van januari 2016 was het waterbergend vermogen van het gebied goed te zien. Alle water dat werd vastgehouden in de Koekoekse Plassen kon niet meer voor overlast zorgen in woonwijken. Toch kan het altijd nog beter. Daarom blijven we evalueren en bestuderen. Het is dan ook niet uitgesloten dat er nog aanpassingswerken volgen.

Herinrichten perceel naast A12

De provincie kocht het stuk grond waar de Wullebeek onder de A12 duikt. We haalden de beek uit haar inbuizing en plaatsten een vuilrooster om de overwelving onder de A12 proper te houden. 

Herwaarderen zone Interex

Ter hoogte van Interex hebben we de Wullebeek opnieuw opengelegd. Door een kleine meander kan de beek hier flexibeler omgaan met verschillen in de hoeveelheid te verwerken water.

Overstromingsgebied 'De Raafkens'

Aan de Halfstraat in Aartselaar, aansluitend bij natuurgebied 'De Reukens, realiseert de provincie in 2022 een nieuw overstromingsgebied. Hoe dat verloopt lees je op de projectpagina van 'De Raafkens'.