De Vennen

Panorama de Vennen
natuurgebied De Vennen

 

In de vallei van de Grote Nete in Balen werden grote werken uitgevoerd voor de vernatuurlijking van de Kleine Hoofdgracht. Samen met Natuurpunt heeft de provincie de Kleine Hoofdgracht en de vallei beter op elkaar afgestemd. De dijken gelegen langs de waterloop werden afgegraven en plasbermen of kronkelende zijloopjes werden aangelegd. Op deze manier wordt er ruimte gegeven aan water en natuur zodat overstromingen stroomafwaarts beperkt worden.

Luchtfoto de Vennen
De Vennen vanuit de lucht

Ruimte voor water

In het prachtige natuurgebied De Vennen werden de dijken langsheen de Kleine Hoofdgracht afgegraven. Op deze manier kan het water terug in contact komen met de valleigronden en wordt de natuurlijke sponswerking van het gebied hersteld. Deze regio, gelegen in het brongebied van de Grote Nete is van nature namelijk zeer rijk aan water. Is er veel water, dan neemt de vallei het water op en zorgt het voor buffering. Is er te weinig water, dan geeft ze het traag maar zeker af.  

 

 

Natuurgebied de Vennen
Mooie natuur in de Vennen,

Natuur krijgt kansen

De samenwerking tussen de provincie Antwerpen als waterbeheerder en Natuurpunt als vereniging voor Natuur in Vlaanderen is een win-win situatie. De genomen ingrepen verkleinen niet alleen de kans op wateroverlast, maar verhogen ook de natuurwaarde van een uitzonderlijk gebied. Dat was ook gunstig voor het leefgebied van waardevolle vissoorten zoals de beekprik (Provinciale Prioritaire Soort), de kwabaal, de serpeling en de kopvoorn; hetgeen nu resulteert in een visrijk gebied.

De gronden waarop het water gebufferd wordt zijn eigendom van Natuurpunt. Via het LIFE-fonds (een Europees fonds voor natuur-, milieu- en ontwikkelingsprojecten) wordt dit project gerealiseerd met Europese financiële steun.

Wandelbruggen en knuppelpaden zorgen ervoor dat dit prachtige gebied toegankelijk is voor recreatieve gebruikers. Wil je zelf een kijkje komen nemen, dan kun je via de website van Natuurpunt de wandelroute downloaden of afprinten.

Regelmatig onderzoeken we hoe het met de vissen is gesteld door een soort van vistelling te houden. In dit filmpje zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.