Aanleg overstromingsgebied aan de Molse Nete in Balen

de Molse Nete

Ruimte voor water waar het kan

In de vallei van de Molse Nete vonden we een gebied dat van nature reeds overstroomt. Mits enkele aanpassingen maken we hiervan een gecontroleerd overstromingsgebied waar de Molse Nete haar teveel aan water kwijt kan. Het water wordt daarna vertraagd afgevoerd naar de Oude Nete.

Bij de (her)aanleg van de dijken zorgen we ervoor dat het gebied toegankelijk wordt voor wandelaars. Integraal waterbeleid staat immers voor een waterbeleid waarbij ook natuur en zachte recreatie erop vooruitgaan.

situering van de werken

Geen verloren maandag

Eerst genieten we met z'n allen van de feestdagen, maar op de veertiende dag van Kerstmis begint aannemer Van Raak uit Ravels met de eerste werkzaamheden. Op die dag vieren we verloren maandag, maar de rooiwerkzaamheden moeten klaar zijn voor de start van het broedseizoen. 

Daarna leggen we dijken aan en constructies om het water in en uit het gebied te laten stromen. Over de dijken loopt een wandelpad. Samen met een nieuwe brug en knuppelpaden zorgt dat ervoor dat de buurt kan komen genieten van dit nieuwe stukje natuur.

We proberen de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Op bepaalde momenten zullen echter sommige trajecten niet toegankelijk zijn. Voor uw veiligheid vragen we om de richtlijnen van de aannemer te volgen.

De werken starten op 8 januari 2018 en duren normaal gezien 90 werkdagen. Maar dat hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden. De werken zullen zo'n 490.000 euro kosten.

In dialoog met de buurt

In juni 2013 deden we onze plannen uit de doeken op een infovergadering voor de buurt. De waardevolle opmerkingen en suggesties van betrokken burgers werden door het studiebureau meegenomen bij het verder uitwerken van de plannen.

Vooraleer we de plannen definitief afwerkten gaven we de buurt graag een kans om vragen en bedenkingen te uiten over het uitgewerkte project. Mogelijke bezorgdheden of suggesties kunnen we zo meenemen in het bestek voor de aannemer.

Op dinsdag 13 december 2016 was er daarom een infovergadering voor alle omwonenden in het gemeentehuis van Balen. De presentatie daarvan kun je hieronder downloaden.