Provinciaal overstromingsgebied Molderbroek

Vlonderpad door Molderbroek
Molderbroek

Provinciaal overstromingsgebied Molderbroek

Droog waar het moet, nat waar het kan

In de vallei van de Molse Nete vonden we een gebied dat van nature reeds overstroomt. Met een paar aanpassingen maakten we er een gecontroleerd overstromingsgebied van. De Molse Nete kan er haar teveel aan water in kwijt. Daar blijft het een tijdje staan om daarna vertraagd af te vloeien naar de Oude Nete (Molderloop). Een slibvang zorgt ervoor dat het overstromingsgebied niet te snel aanzandt

Doordat dit nieuwe overstromingsgebied meer water bijhoudt dan de vroegere situatie, zal het op andere plaatsen droger zijn. En dat is dan ook helemaal zoals het moet.

Ook jullie genieten ervan

Integraal waterbeleid wil meer zijn dan enkel het beheren van waterstromen. Stimuleren van de natuur is ook een belangrijk doel. Dit overstromingsgebied mag zich volledig ontwikkelen tot broekbos, een zompig bos zeg maar. Een mysterieuze biotoop die hier vroeger vaak voorkwam, maar nu in de verdrukking is geraakt. We hopen uiteraard dat inheemse dieren en planten hier weldra floreren.

De vallei maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied dat al meer dan 20 jaar in beheer is bij Natuurpunt. Bij de aanleg van Molderbroek was toegankelijkheid voor de omwonenden een belangrijke vereiste. Via een mooie wandellus maak je kennis met dit overstromingsgebied. We legden immers niet voor niets nieuwe wandeldijken, twee vlonderpaden en een brug aan! 

Hieronder vind je een handig kaartje om je wandeling in goede banen te leiden. De tocht start ter hoogte van Dreef 1 in Mol.