Hoe samenwerken aan open ruimte loont: het verhaal achter Landschapspark de Boshoek

publish date
06.07.2020
???module.newsItem.label.themes???

Nog steeds verdwijnt er dagelijks heel wat kostbare open ruimte in Vlaanderen. De Antwerpse Zuidrand lijkt tegen deze tendens in te gaan. Een collectief van partners werkt hard om er de schaarse open ruimte te beschermen en uit te breiden. Een mooi voorbeeld is het Landschapspark de Boshoek. Gronden werden aangekocht en natuurgebieden verbonden. Tussen de woonkernen van Hove, Boechout, Lint en Kontich kunnen inwoners volop van de buitenlucht genieten. Op 3 plaatsen staan nu infoborden met uitleg over het gebied maar ook met wandel- en fietssuggesties om alle mooie plaatsen uit deze grote achtertuin te ontdekken. 

Als het aan Sabine Caremans (coördinator van het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’) lag, zag de open ruimte er al langer natuurlijker uit. Sabine is blij dat er eindelijk een maatschappelijk draagvlak komt voor meer groene open ruimte. “Het besef begint te groeien dat buitenruimte cruciaal is voor onze samenleving. Corona deed ons inzien dat we natuur nodig hebben om ons mentaal en fysiek goed te voelen. Een vergroende leefomgeving beschermt ons ook tegen de effecten van de klimaatverandering. Hoe langer we wachten om de gronden veilig te stellen, hoe minder sterk we staan tegen de uitdagingen van de toekomst.” 

Het verhaal van de kleine en de Grote Boshoek

De Boshoek situeert zich tussen de woonkernen van Hove, Boechout, Lint en Kontich-Kazerne. Dit is het noordelijke deel van een groot openruimtegebied “Grote Boshoek” dat zich verder uitstrekt tot aan de Nete in Duffel en Lier. Dit prachtige gebied herbergt eeuwenoude bossen, beekvalleien en open landschappen met zeldzame plant- en diersoorten. Een deel ervan is Europees beschermde natuur. Dit vormt in combinatie met familiale landbouw een uniek cultuurhistorisch landschap. 

Verschillende overheden en verenigingen maar ook private eigenaars en burgers wilden ook het natuurlijke landschap in de kleine Boshoek versterken en toegankelijker maken. De provincie Antwerpen bracht de partners samen en hielp ook met de aankoop van gronden. Zo kon het collectief meer ruimte creëren voor natuur en bos, landbouw, water en recreatie. Enkele realisaties zijn het laarzenpad tussen de weilanden, het Uilenbos, het klimaatbos, de speelheuvel en het vlonderpad. Zij vormen samen met andere weilanden, bossen en natuurgebieden een geheel dat op de infoborden te zien is. 

De provincie Antwerpen, de gemeenten Hove, Lint, Boechout en Kontich, Natuurpunt, Stroyland, familiale landbouw, Streekvereniging Zuidrand, Boerenbond, Bosgroep, Kempens Landschap, ANB en het Departement Omgeving zijn trots op het resultaat en nodigen iedereen uit om te genieten van het moois dat de Boshoek te bieden heeft. Neem dus je fiets of trek je wandelschoenen aan en rep je naar 1 van de nieuwe infoborden om de verrassende ontdekkingsreis aan te gaan.

Download hieronder de kaart van het infobord met een leuke wandel- en fietsroute:

De Antwerpse Zuidrand heeft nog heel wat meer te bieden: bekijk ook de wandel- en fietskaart van provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand. 

Meer informatie over het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ lees je op deze pagina.