Tot rust komen in een Mooi Glaslandschap

publish date
05.03.2019

Eind 2018 liep het project ‘Mooi glaslandschap’ af. Dit was een pdpo-project waarbij het typische glaslandschap in de 3 glastuinbouwregio’s in onze provincie werd versterkt door agrarische reconversie, landschapsintegratie en draagvlakverbreding. Onder het luik landschapsintegratie werden 2 cases uitgewerkt voor een gebiedsgerichte aanpak met als doel het doortrekken van de landschapsverfraaiing van het glastuinbouwbedrijf naar het omliggende landschap van het bedrijf en vice versa. Er wordt zo gestreefd naar harmonie tussen omgeving en bedrijfssite.

In de macrozone Sint-Katelijne-Waver werd de gebiedscase ‘Itterbeek’ uitgewerkt. Het landschapsintegratieplan kwam tot stand in overleg met de verschillende stakeholders waaronder de tuinders, de gemeenten en Regionaal Landschap Rivierenland. Concreet werden houtkanten langs een serrebedrijf aangeplant die een wandelpad langs de Itterbeek begeleiden. Daarnaast werd ook een bomenrij aangeplant die een verbinding maakt tussen het glastuinbouwbedrijf en het Provinciaal overstromingsgebied de Jutse Plassen.

Om ook de belevingswaarde in dit gebied te verhogen werd in samenwerking met een sociaal economie bedrijf een zitbank geplaatst. Deze zitbank staat midden in het serrelandschap en geeft wandelaars en recreanten een rustplek waar ze tegelijk kunnen genieten van het mooie glaslandschap.

Provincie deelt ondergrondse parking met buurt

Vanaf 1 maart opent de parking onder het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei ook voor buurtbewoners. Omwonenden die zich inschrijven, kunnen er voortaan ’s avonds en in het weekend hun wagen stallen. Daardoor verlaagt de parkeerdruk in de buurt.

Vanaf 1 maart 2019 deelt de provincie Antwerpen de parking onder het nieuwe provinciehuis met omwonenden. Voordien was de parking enkel beschikbaar voor werknemers, bezoekers en raadsleden van de provincie Antwerpen. Burgers die zich inschrijven, kunnen er voortaan ’s avonds en in het weekend hun auto kwijt. Daardoor verlaagt de parkeerdruk op de buurt. Een win-win voor zowel het provinciebestuur als de Stad Antwerpen, in de zoektocht naar structurele oplossingen voor bewoners van buurten met een hoge parkeerdruk.

Het provinciebestuur stelt 40 van de 335 autoparkeerplaatsen ter beschikking aan omwonenden volgens een zogenaamde dubbelgebruikformule. Mogelijk neemt dat aantal nog toe. De parking is na de kantooruren, in het weekend en op feestdagen beschikbaar voor buurtbewoners. Op werkdagen blijft de parking overdag exclusief ter beschikking voor het provinciebestuur.

Geregistreerde buurtbewoners kunnen onder het provinciehuis parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 17.30 en 8.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen kunnen ze er doorlopend parkeren. Ze betalen daarvoor een bijdrage van 39,05 euro per maand. Parkeerplaatsen aankopen kan niet. De in- en uitrit bevindt zich aan de Koningin Elisabethlei, en er is ook een inrit in de Harmoniestraat.

Inschrijven kan nog steeds via buurtparkeren@mpa.antwerpen.be of door contact op te nemen met het team buurtparkeren via het telefoonnummer 03 338 21 85.

Unieke, magische wandeling komt terug!

publish date
28.02.2019

De Grote Schijn 2019: kruis alvast de herfstvakantie aan in de agenda

De Grote Schijn 2019

 

Tickets voor zinnenprikkelend audiovisueel spektakel nu te koop!

Vorig jaar waren alle tickets in een mum van tijd de deur uit. Meer dan vijfendertigduizend wandelaars raakten toen betoverd en ontdekten een mystiek Rivierenhof in de schaduw van de nacht. Wie er dit jaar bij wil zijn, kruist alvast de herfstvakantie aan in de agenda. Van 25 oktober tot en met 11 november 2019 kun je opnieuw een magische avondwandeling beleven langs een feeëriek verlicht pad met eeuwenoude fluisterende bomen en mysterieuze verrassingen onderweg. Wie in is voor een uniek audiovisueel spektakel en zinnenprikkelende tocht door het donker, kan tickets kopen bij Fnac of bestelt tickets online via  degroteschijn.be.

Nagenieten van de vorige editie? Klik op deze link voor de 'aftermovie 2018'.

Timmeren aan een gezonde, aangename en klimaatbestendige provincie Antwerpen

publish date
26.02.2019
???module.newsItem.label.themes???

Dit is wat de provincie bereikte en stimuleerde in 2018. 

Jaarverslag DLM

KLIMAAT, NATUUR, MILIEU, WATERLOPEN EN LANDSCHAP

Als creatieve en vooruitstrevende overheid boetseren we een leefbare toekomst voor iedereen, en dat motiveert onze dagelijkse inspanningen. Kijk eens door je raam of in je straat en verbaas je hoeveel we doen in je streek. Of neem de online weg naar dit digitale fotoboek van 2018. Samen met andere overheden, natuur- en milieuverenigingen, scholen, bedrijven en onderzoeksinstellingen timmeren alle diensten van het departement Leefmilieu aan een gezonde, aangename en klimaatbestendige provincie Antwerpen.

Regenwater gebruiken bij vleeskuikens?

publish date
25.02.2019

Beschikbare waterbronnen vertonen vaak een schommelende waterkwaliteit. Bijkomend betekent een goede waterkwaliteit aan de bron niet dat de waterkwaliteit ter hoogte van het dier nog goed is. Toenemende druk op het gebruik van grondwater en leidingwater, zorgt tevens voor een stijgend aantal maatschappelijke vragen om ook ander water, zoals regenwater, te gebruiken.

Sinds 2017 wordt er op het Proefbedrijf Pluimveehouderij intensief gewerkt om de drinkwaterkwaliteit bij de braadkuikens te garanderen. Hiervoor is eerst gekeken naar de waterkwaliteit op meerdere plaatsen bij start, tijdens en op het einde van de ronde. Vervolgens zijn meerdere protocollen voor reinigen en desinfecteren uitgetest alsmede het stabiliseren van de waterkwaliteit tijdens de ronde. Hiervoor zijn commercieel beschikbare chemische producten gebruikt.

2017: overstap naar regenwater 

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij, kan indien gewenst, gerecupereerd regenwater inzetten als waterbron. Echter ontbrak de technologie om dit regenwater om te zetten in kwalitatief drinkwater voor de vleeskuikens

In het kader van het demonstratieproject is een samenwerking aangegaan met de Ierse firma H2OZONE. Deze laatste ontwikkelden AgriSafe™, een toestel dat via een UV-lamp, ozongenerator en bijkomende filtratie een duurzame milieuvriendelijke transformatie van regenwater naar zuiver drinkwater beoogt.

Aan de slag met het toestel 

Installatie van het toestel vond plaats in november 2017 in één stal. De naastliggende stal, die identiek dezelfde opbouw en inrichting heeft, dient als controle stal. Initieel is er gestart met beide stallen te voorzien van leidingwater al dan niet behandeld via het AgriSafe™ toestel. In tweede instantie is in de stal met het AgriSafe™ toestel vanaf de leeftijd van 3 weken het leidingwater vervangen door regenwater. Tot nu toe zijn 4 rondes op deze manier voorzien van drinkwater. Telkens zijn na reinigen, desinfecteren, bij start, tijdens de ronde en aan het einde van de ronde wateranalyses uitgevoerd.

Wachten op resultaten 

De resultaten van alle analyses sinds 2017, de aanpassingen in reiniging en desinfectie protocollen alsmede aanpassingen gedaan om het gerecupereerde regenwater in gebruik te nemen, zullen gepresenteerd worden op de sectordagen in maart 2019.

 

25 jaar op de bres voor padden aan De Averegten

publish date
22.02.2019
???module.newsItem.label.themes???

Op het eind van de winter zoeken volwassen amfibieën rond De Averegten de poel op waarin ze geboren werden, om zo hun soort in stand te houden (paddentrek). Natuurpunt Heist-op-den-Berg en een pak vrijwilligers zetten zich al 25 jaar in om de diertjes veilig de baan over te zetten. Sinds enkele jaren helpen de domeinwachters van De Averegten mee, ze geven ook toelichting in de Heistse scholen om jongeren en hun ouders vertrouwd te maken met dit bijzondere natuurfenomeen.

“We kennen in De Averegten een diversiteit aan amfibieën. Om deze in stand te houden moeten we een handje toesteken met de zogenaamde paddenoverzet. Aan de hand van speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat. Daar kunnen de padden hun tocht weer verder zetten. Onze domeinwachters en vrijwilligers redden zo een 4.000 diertjes van een platte dood op de weg”, legt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Leefmilieu en Groen- en Recreatiedomeinen uit.

Volwassen padden, kikkers en salamanders zoeken de poel of vijver op waarin ze geboren werden, om kikkerdril of paddensnoeren af te zetten. De dieren overwinteren in Provinciaal Groendomein De Averegten en trekken door weiden en bossen naar de zandwinningsputten langs de Spekstraat in Heist-op-den-Berg. Deze hachelijke tocht eist veel dierenlevens, passerende auto’s zorgen voor een massale slachtpartij.

Sinds 1993 organiseert Natuurpunt Heist-op-den-Berg een paddenoverzet op de oversteekplaatsen. Het eerste jaar werden 648 padden overgezet, helaas lieten ook 232 verkeersslachtoffers het leven. Vanaf 1994 werd met enkele vrijwilligers een taakverdeling opgemaakt. Het werd een succesverhaal, het aantal vrijwilligers nam gestaag toe. Het aantal overgezette padden groeide zo van een 1.000-tal dieren eind jaren ’90 naar ca. 2.000 dieren in de periode 2000-2005.

In 2006 werd een educatieve vijver aangelegd bij het Boshuis in De Averegten. Deze nieuwe vijver werd door een deel van de padden al snel als geschikte voortplantingsplaats ingepalmd. Hierdoor verkozen een aantal dieren ervoor om niet langer naar de zandwinningsputten te trekken.
Momenteel zijn er op twee locaties in Hallaar overzetacties:
-        in De Averegten (328 salamanders, 97 bruine kikkers en 1.761 padden in 2018)
-        aan de Spekstraat (2.946 padden in 2018)
Het aantal verkeersslachtoffers lag vorig jaar ver onder de 100 dieren.

Van bij de start bezochten klassen van de plaatselijke basisschool de oversteekplaats. De domeinwachters van De Averegten bezoeken sinds vorig jaar ook zelf de scholen. De plaatselijke jeugd kan zo niet alleen kennismaken met dit bijzondere natuurfenomeen, het werkt ook sensibiliserend voor hun ouders en omgeving.

Op zoek naar helpende handen
Proef je graag van dit unieke natuurspektakel? Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan Craen van Natuurpunt Heist-op-den-Berg: jan.craen@natuurpuntheistopdenberg.be.
De paddentrek is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een zachte avond (10°C) en liefst een beetje regen zijn de ingrediënten van een paddenrijke avond. Jan brengt je enkele dagen vooraf op de hoogte van de weersvoorspelling. Nieuwe medewerkers zijn razend enthousiast over dit fascinerende natuurfenomeen. Kom jij ook een handje toesteken?

Boeiende sectordagen leg- en vleeskippen op komst

publish date
22.02.2019

Jaarlijks organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij meerdere sectordagen voor leg- en vleeskippen. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden om pluimveehouders en adviseurs snel te informeren over de resultaten van het lopend onderzoek op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. En omdat we zelf ook op de hoogte willen blijven van jullie vragen en problemen zodat we daar in onze onderzoeken rekening mee kunnen houden.

Bijeenkomst WPSA WG9

Onze sectordagen zijn verspreid over meerdere dagen zodat we in kleine groepen kunnen discussiëren over verschillende resultaten uit ons pluimveeonderzoek. Om de dialoog efficiënt te houden beperken we het aantal deelnemers per middag tot maximaal 15 personen. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Sectordag Legkippen

Maandag 18 maart 2019 (Geel)
Dinsdag 19 maart 2019 (Tielt)
Dinsdag 26 maart 2019 (Geel)

Bekijk hier het programma

Sectordag Vleeskippen

Woensdag 20  maart 2019 (Geel)
Donderdag 21 maart 2019 (Tielt)
Maandag 25 maart 2019 (Geel)

Bekijk hier het programma

Standhouders Tuinkriebels 4 en 5 mei 2019

publish date
18.02.2019
???module.newsItem.label.themes???

Er is op deze plantenbeurs nog plaats voor standhouders van planten groot en klein, kwekers van zaden en bloembollen ... tegen democratische prijs kun je een staanplaats huren.

Je leest er alles over op bijgevoegd formulier.

I-4-1-Health: voorlopige resultaten en hoe houden we het gewenste gedrag vast?

publish date
18.02.2019

Op dinsdag 29 januari werd een tweede bijeenkomst gehouden van werkpakket 5 binnen het I-4-1-Health project op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel (België). De bijeenkomst was voor Vlaamse en Nederlandse dierenartsen, in het bijzonder de dierenartsen die betrokken zijn binnen I-4-1-Health. Tijdens de bijeenkomst werden voorlopige resultaten gepresenteerd en was er ruimte voor discussie gedurende twee workshops.

Voorafgaand aan de eigenlijke bijeenkomst was er de mogelijkheid voor de deelnemers om de pluimveestallen van het Proefbedrijf te bezichtigen. Rondleidingen werden verzorgd door Iris Van Dosselaer en Nathalie Sleeckx (Proefbedrijf Pluimveehouderij).

De bijeenkomst werd geopend door Jeroen Dewulf (Universiteit Gent). Het aantal deelnemers was 63 personen. Een deel hiervan was afkomstig uit een ander EU project (het DISARM project, een project voor ontwikkeling van een netwerk dat veehouders, dierenartsen, adviseurs, industrie en onderzoekers verbindt met als doel het komen tot goede praktijken voor de reductie van antibioticaresistentie).

Een eerste sessie van projectresultaten werd voorgesteld door Franca Jonquiere (Universiteit Utrecht) en Nele Caekebeke (Universiteit Gent). Hierbij werd het “livestock-adapted ADKAR” model voor coaching in de veehouderij uitgediept en werden ADKAR scores van ronde 1 en 2 gerapporteerd. Ook werd een voorbeeldbedrijf in meer detail besproken om de aanpak in de praktijk toe te lichten.

De voorlopige resultaten van de antibiotica-resistentiebepaling werden voorgesteld door Sien De Koster (Universiteit Antwerpen) en Moniek Ringenier (Universiteit Gent). Hieruit bleken grote verschillen in resistentie tussen de diersoorten en tussen de landen. De onderzoekers gaan nu verder met het analyseren van alle data om de verschillen beter te kunnen duiden.

Na het zien van de vele resultaten, was het tijd om deze tijdens een diner te verwerken en bediscussiëren met collega’s. Na de maaltijd ging de eerste workshop van start.

De eerste workshop werd gegeven door Tommy Van Limbergen (PeheStat), nog deels verbonden aan de Universiteit Gent maar grotendeels bezig met het verzamelen en verwerken van data in de pluimveehouderij. Door Tommy werd benadrukt dat een goede samenwerking en transparantie cruciaal is om vooruitgang te boeken op pluimveebedrijven. Het verzamelen van alle bedrijfsgegevens komt zowel de boer als zijn adviseurs ten goede.

Het laatste deel van de bijeenkomt werd verzorgd door Manon Houben (Gezondheidsdienst voor Dieren) en Merel Postma (Universiteit Gent) met een tweede workshop. Hierbij was het mogelijk de “livestock-adapted ADKAR” te bediscussiëren. Conclusie is dat veel dierenartsen bewust of onbewust de ADKAR methodiek al gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Een afsluiting van de avond werd verzorgd door Arjan Stegeman (Universiteit Utrecht). Conclusie is dat coaching in alle takken van ons leven kunnen gebruikt worden om bepaalde veranderingen teweeg te brengen.

Project i-4-1-Health is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

De Projectbrouwerij brengt actievelingen uit het Antwerpse platteland samen

publish date
13.02.2019

Maar liefst 100 actievelingen uit het Antwerpse platteland zakten op vrijdag 7 februari af naar de Projectbrouwerij van de provincie Antwerpen. Ze konden er proeven en inspiratie opdoen voor toekomstige plattelandsprojecten. Verschillende adviseurs en ervaringsdeskundigen brachten hen de juiste ingrediënten en recepten aan. Een formule die ook dit jaar weer in de smaak viel.

Gezichten van het Platteland

Gedeputeerde voor Platteland Kathleen Helsen: “Elk jaar zetten wij vanuit de provincie expertise, mensen en middelen in om tientallen grote en kleine initiatieven op het platteland te ondersteunen. Maar het zijn de mensen op het terrein die een gezicht geven aan ons provinciale plattelandsbeleid. Het doet ons dan ook veel plezier dat zoveel actievelingen bereid zijn om samen met ons de handen uit de mouwen te steken en te bouwen aan een beter platteland voor iedereen.” In totaal waren er tientallen verenigingen en organisaties present: gaande van lokale besturen en socio-culturele verenigingen tot ondernemers en land- en tuinbouwers. “Allemaal delen ze eenzelfde passie, namelijk het behouden en het verstreken van een platteland waar het voor iedereen goed leven, wonen en werken is.”

Interactief en inspirerend programma

De hoofdingrediënten van deze Projectbrouwerij waren ervarings- en kennisuitwisseling. Gastgemeente Kasterlee stelde enkele van hun succesvolle projecten – zoals het erfgoedhuis en de Pompoenerie - voor. Enkele huidige projectleiders gaven tekst en uitleg bij de verschillende projectfasen die zij doorlopen hebben en de manier waarop hun projectidee geëvolueerd is doorheen het proces. Een team van experten hield dan weer nieuwe projectideeën tegen het licht. Voor extra ideeën konden de deelnemers plaatsnemen aan verschillende expertentafels waar ze van de experten én van elkaar konden leren.

“We hebben een interactief en inspirerend programma aangeboden en dat was te voelen doorheen deze Projectbrouwerij. Je voelde continu de dynamiek tussen de deelnemers en onze provinciale medewerkers en tal van nieuwe projectideeën werden gepitcht. Er waren ideeën om aan een landelijke molen een korte keten verhaal te koppelen, het platteland aantrekkelijker te maken door eye-catchers of een volledige site een nieuwe plattelandsbestemming te geven”, aldus gedeputeerde Kathleen Helsen.

Sfeerbeeld De Projectbrouwerij

Meer landbouw in LEADER

Met deze Projectbrouwerij werd de aftrap gegeven voor de nieuwe projectcampagne. Nog tot vrijdag 5 april kan iedereen een projectidee indienen. “Nieuw dit jaar is de verbreding van de LEADER-thema’s richting agrarische focus. Zo creëren we specifiek voor de land- en tuinbouwsector extra kansen op ons Antwerpse platteland. Het gaat onder meer over het landschap als energie-oogster en het aanleggen van groene verbindingen tussen dorp en platteland.”, aldus gedeputeerde Kathleen Helsen.

Morgane vertelt over haar stage

publish date
13.02.2019

Morgane Loffens koos Europa Direct provincie Antwerpen als haar stageplaats. Morgane studeert aan de KU Leuven en volgt de Master Vergelijkende en Internationale politiek. Tijdens haar drie maanden bij de provincie was ze veel op pad, heeft ze heel wat kinderen laten kennis maken met de EU, werkte ze mee aan het verbeteren van de Europaweken en aan de handleiding voor leerkrachten. Daarnaast heeft ze nog heel wat verschillende dingen kunnen doen. Wil je graag een beeld krijgen van hoe een stage er bij ons uit kan zien? Lees dan de ervaringen van Morgane. 

Waarom koos je Europa Direct als stageplaats?

De vacature en de getuigenis van Claudia, de vorige stagiaire, sprak me meteen aan. Daarin viel vooral op dat het om een gevarieerde stage gaat. Mee op pad gaan doorheen de provincie (Europaweken en Pop up Europa), vergaderingen in Brussel en werken in het provinciehuis in Antwerpen. Variatie en veel ruimte om te leren waren voor mij dan ook de grootste drijfveren om stage te doen bij Europa Direct. Maar ook het inhoudelijke takenpakket leek mij interessant.

De stage bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds het educatieve luik door het lesgeven in de Europaweken en de vormingen voor leerkrachten en leerkrachten in wording. Anderzijds het organisatorische en communicatieve luik en het contact met steden en gemeenten door Pop up Europa.

Wat zijn de belangrijkste dingen die je hebt geleerd?

Ik heb enorm veel bijgeleerd op educatief vlak: hoe kan je iets ingewikkelds als de EU op een duidelijke en leuke manier uitleggen aan verschillende doelgroepen. (11-12 jarigen, 17-18 jarigen, lerarenopleiding en leerkrachten (basis- en secundair onderwijs). Ervaring in lesgeven had ik nog niet maar ik durf nu wel te zeggen dat ik met veel vertrouwen voor de klas sta. Ook zijn mijn organisatorische en communicatieve vaardigheden versterkt: opstellen van een communicatieplan, mee-organiseren van een event, facebookberichtjes opstellen,…

Door mijn opleiding politieke wetenschappen vond ik het intrigerend om de wisselwerking tussen ambtenarij en politiek van binnenuit mee te kunnen volgen.

Wat was je leukste moment?

Ik vind het moeilijk om echt één hoogtepunt uit mijn stage te halen, daarom haal ik drie topmomenten aan.

  1. Voor mij persoonlijk was de eerste Europales die ik alleen mocht geven een onvergetelijke ervaring. Super spannend maar ook super leuk!
  2. Voor pop up Europa mocht ik mee op kennismakingsgesprek met mijn eigen gemeente om het concept voor te stellen.
  3. Ook de vele ontmoetingen die ik door mijn stage heb gehad waren leuk en leerrijk.

Wat vond je het moeilijkst?

In de beginperiode van mijn stage stond er een vorming voor leerlingen uit de lerarenopleiding op het programma. Hier heb ik een deel van de vorming aan leeftijdsgenoten gegeven wat ik toch wel spannend vond. Maar door een goede voorbereiding verliep alles vlot, stress voor niks dus.

Ook het opstellen van het communicatieplan vond ik moeilijk, er moet aan zoveel gedacht worden. Uiteindelijk vond ik dit wel één van de leukste opdrachten in mijn stage. Moeilijk, maar heel leerrijk. Nu vind ik het zelfs jammer dat ik de uitwerking van het communicatieplan niet ga kunnen doen. 

Hoe ga je deze ervaring in de toekomst nog kunnen gebruiken?

In het algemeen heb ik een eerste werkervaring opgedaan en al een glimp opgevangen van hoe het werkleven eraan toe gaat. In mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik enorm veel bijgeleerd en vooral meer vertrouwen gekregen in mijn kunnen. Ik vond het heel fijn dat ik eindelijk mijn kennis van mijn studie kon omzetten in de praktijk. Verder weet ik nu ook beter waar mijn sterke en waar mijn zwakke punten liggen waardoor ik gerichter op zoek kan gaan naar een job wanneer ik afstudeer. Ik ben ervan overtuigd dat mijn stage bij Europa Direct provincie Antwerpen het pronkstuk van mijn CV zal worden.

 

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit van provincie Antwerpen fietst 3 020 kilometer voor Dikketruiendag

publish date
12.02.2019
???module.newsItem.label.themes???

Voor de 16de editie van Dikketruiendag voerde weerman Frank De Boosere de klimaatflandriens aan die fietsen voor een beter klimaat. Ook het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit van de provincie Antwerpen sprong mee in het zadel. Zij gingen de uitdaging aan om op slechts 12 dagen tijd meer dan 2 800 kilometer bij elkaar te fietsen.

Klimaatwetenschappers zijn het er over eens: de massale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door de mens zorgen ervoor dat de aarde opwarmt en onze leefomgeving onder druk komt te staan. Fietsbeleid is daarom een belangrijk speerpunt binnen het beleid van de provincie Antwerpen. We willen iedereen op de fiets krijgen. Uiteraard start dit intern. Het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit greep de 16de editie van Dikketruiendag aan om mee te trappen voor een beter klimaat.

2 867 kilometer

Van 1 tot 12 februari 2019 ging een 90-tal collega’s van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit van de provincie Antwerpen de uitdaging aan om 2 867 kilometer bij elkaar te fietsen. Dat cijfer werd niet lukraak gekozen. De totale oppervlakte van de provincie Antwerpen bedraagt namelijk 2 867 km². De collega’s noteerden al hun verplaatsingen, in het kader van het werk. Uiteindelijk strandden ze op 3 020 kilometer.

Fietsen voor het klimaat

Voor heel wat collega’s van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit stopt het fietsen niet na deze periode. Zij fietsen een heel jaar door voor het klimaat. Gemiddeld fietsen de collega’s van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit zo’n 126 000 kilometer per jaar.

 

Volgende van de detaillijst