ILVO zoekt vleeskuikenhouders

publish date
08.10.2019

Is diergezondheid voor jou als vleeskuikenhouder belangrijk? Zou je graag je bedrijfsmanagement aanpassen om de bioveiligheid op je bedrijf en de gezondheid van je dieren te verbeteren en het gebruik van antibiotica te doen dalen? Ben je geïnteresseerd in het leren van andere boeren? Neem dan deel aan DISARM, een Europees project geleid door ILVO. 

Verbeter samen met je bedrijfsdierenarts en (veevoeder)adviseurs de ziektepreventie, diergezondheid en het verantwoorde gebruik van antibiotica op je bedrijf. Ilvo coacht alle DISARM-ambassadeurs. Je kan ook leren van andere boeren uit verschillende Europese landen. 

Wat is DISARM?

DISARM is een Europees project met als doel strategieën en innovaties te identificeren, te delen en te promoten die effectief zijn voor het verbeteren van de diergezondheid en het verlagen van de behoefte aan antibiotica in de Europese veehouderij. De focus ligt op het opzetten van bedrijfsdiergezondheidsteams en een netwerk van verschillende stakeholders (boeren, dierenartsen, voederadviseurs, andere leveranciers en onderzoekers) die ervaringen en kennis delen. Specifiek voor de bedrijfsdiergezondheidteams worden verschillende ontmoetings- en kennisuitwisselingsmomenten gecreëerd.  Hoe ervaren collega’s de samenwerking in hun diergezondheidsteam? Hoe vertalen zij hun actieplan in de praktijk? Tegen welke obstakels lopen zij aan en welke maatregelen hebben effectief de diergezondheid op het bedrijf verbeterd? 

Lees meer over DISARM in de PDF hieronder. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Frederik Leen: E frederik.leen@ilvo.vlaanderen.be of T 09 272 23 82 

Interreg Vlaanderen-Nederland: Vijfde oproep

publish date
02.10.2019

Interreg Vlaanderen-Nederland lanceerde op 19 september 2019 een vijfde oproep voor projecten. De focus van deze oproep ligt op duurzame energie en er wordt een minimaal budget van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt hiervoor. 

Het thema 'Duurzame energie - Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken' bevat 3 specifieke doelstellingen: 

 • 2A. Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven
 • 2B. Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector
 • 2C. Innovatie voor koolstofarme technologie

 

De deadline voor deze projectoproep is 20 december 2019.

Meer info vind je op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Winnaar 'Wandeling van het jaar 2019' bekend!

publish date
27.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

'Flirten met de grens in de vallei van het Merkske' is de Wandeling van het jaar in 2019!

De wandellus van Natuurpunt Markvallei haalde het in de wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen vóór de kandidaten uit Bornem, Mechelen, Meerhout en Laakdal.

Maar liefst vier keer hop je de grens over tijdens deze trip! De vallei van het Merkske - de natuurlijke grens met Nederland - serveert 1900 ha topnatuur. Geen menselijke ingrepen in de rivier hier, wat resulteert in een bijzonder landschap en vrolijk zingende vogels als de wielewaal en nachtegaal. Via de statige dreven van Wortel-Kolonie (een officieel stiltegebied!) stap je naar de vennen van de Castelreesche Heide. De beekvallei ligt er af en toe erg nat bij, maar bruggetjes en knuppelpaden houden je voeten droog. Bezoekerscentrum De Klapekster vormt een gezellige afsluiter.

Zin gekregen? Je vind alle praktische informatie op de webpagina over de wandeling van het jaar.

OPZ Geel bouwt circulair mét sociale tewerkstelling

publish date
26.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

In het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel werd gisteren de bouw van de buitengevels van 5 villa’s van het nieuwe Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salto voorgesteld. OPZ Geel is de eerste openbare bouwheer die kiest voor een circulaire gevelsteen, geplaatst door medewerkers uit de sociale economie. Een duurzame combinatie!

facadeclick bij OPZ Geel
Facadeclick gevelstenen in opbouw bij OPZ Geel

De circulaire gevelsteen is een product van Facadeclick. Elke gevelsteen heeft twee grote gaten waar verbindingen doorheen gaan. Het geheel wordt aan elkaar geklikt zodat je één verbonden gevel krijgt. Het systeem is verankerd met de binnenmuur doorheen de isolatie, zonder dat er lijm of mortel aan te pas komt. Hergebruik is eenvoudig: in plaats van hem te slopen kan elke gevel gedemonteerd worden zodat de klikstenen en de verbindingsstukken weer voor een andere gevel gebruikt kunnen worden.

De gevelsteen wordt gebruikt voor de bouw van 5 grote nieuwe villa’s voor de bewoners van PVT Salto. Geen hoogbouw dus, maar losstaande gebouwen met elke 16 studio’s. De villa’s bieden individueel wooncomfort, gecombineerd met gemeenschappelijke ruimtes. Verloopt alles volgens plan, dan zijn ze volgend voorjaar klaar. De totale kostprijs van het nieuwe PVT wordt geraamd op 7,2 miljoen euro.

Tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De gevelstenen bij OPZ Geel worden geplaatst door kortgeschoolden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij de samenwerking tussen Facadeclick en Levanto leren deze doelgroepmedewerkers in korte tijd hoe ze met het systeem aan de slag kunnen. Levanto is een sociale onderneming die duurzame tewerkstelling beoogt, ook van doelgroepmedewerkers. Het uiteindelijke doel is om hen, dankzij de ervaring die ze opdoen, te laten doorstromen naar het gewone arbeidscircuit.  

Openbare bouwheren motiveren om circulair te bouwen

Circulair bouwen wordt vaak verkeerdelijk duurder aanzien dan traditioneel bouwen. Tijdens de voorstelling van de bouw bij het OPZ toonden de projectpartners aan dat dit niet zo is. Het provinciebestuur maakte van dit startmoment gebruik om ook lokale besturen te laten nadenken over circulair bouwen bij geplande projecten, hand in hand met sociale tewerkstelling.

Met dit praktijkvoorbeeld wil de provincie Antwerpen een belangrijk signaal geven aan andere instellingen en ondernemingen. Ook voor lokale besturen opent de combinatie van duurzaam bouwen in samenwerking met sociale economie mooie perspectieven. We zien hier dat dit kan zonder extra kosten en zonder de wetgeving op de overheidsopdrachten uit het oog te verliezen. Lokale besturen die door dit voorbeeld geprikkeld zijn, kunnen bij de provincie Antwerpen een workshop over duurzame overheidsopdrachten volgen

Meer info: Felix Van Roost, Dienst Economie, Innovatie en Samenleven, T 03 240 58 46, M 0473 93 30 84, E felix.vanroost@provincieantwerpen.be

Inspiratiedag Gebiedsgericht werken in de praktijk

publish date
13.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

OPGELET: DE INSPIRATIEDAG IS UITGESTELD. EEN NIEUWE DATUM VOLGT SNEL.

 

Ontdek via getuigenissen en workshops de expertise en concrete aanpak van gebiedsgericht beleid in de provincie Antwerpen. Ondervind wat een gebiedsprogramma voor jou als partner kan betekenen. Werk mee aan de toekomst van gebiedsgericht beleid in de provincie Antwerpen.

De Inspiratiedag Gebiedsgericht werken in de praktijk vindt plaats op 22 november 2019 van 9u tot 17u30 in het congrescentrum van het Provinciehuis in Antwerpen.

 

Het programma in een notendop:

09u00 Onthaal met koffie

09u30 Welkomstwoord

10u00 Getuigenissen van gemeenten en partners

12u30 LUNCH

13u30 Workshops

15u45 Afsluiting

16u15 Netwerkreceptie

 

Getuigenissen van gemeenten en partners in de gebiedsprogramma’s over:

 • Samenwerking faciliteren
 • Eenvoud brengen in de complexiteit

 

Kies uit deze 5 verschillende workshops jouw 2 favorieten:

 1. Gebiedsgericht werken: van identiteitscrisis tot gedragen gebiedsconcept.
  Gebiedsprogramma’s en streekidentiteit.

 2. Ons gebied voor morgen: I HAVE A DREAM.
  Visievorming in gebiedsprogramma’s.

  Om die droom morgen ook realiteit te zien worden, werken we eerst een visie uit.
  We houden onderweg halt bij aandachtspunten en valkuilen van visievorming:
  Droom je alleen of samen? Met wie dan? In welke fase van je project?
  Mag je luidop dromen, zonder dat men al meteen denkt dat alles beklonken is?
  Hoe passen verschillende dromen voor éénzelfde gebied in elkaar?
  We zoeken samen een weg om dromen om te zetten in één gedragen visie.

 3. Na de start volgt altijd een finish. Het einde kroont het (gebiedsgericht) werk.
  Wat na het gebiedsprogramma? 
  Een gebiedsprogramma schiet uit de startblokken en na jaren intensieve samenwerking, komt het moment om na te denken wat er na het gebiedsprogramma volgt. In deze workshop bekijken we samen wat er nodig is om een vlotte finish mogelijk te maken waar iedereen achterstaat. Want afronden doe je in schoonheid. Dat is bij een gebiedsprogramma niet anders.

 4. Van hokjes naar gemeenschappelijk belang - Rol in ruimtelijke realiteit.
  Hoe ga je om met de vele verschillende sectoren in je gebied? 

  In één gebied spelen verschillende economische belangen: onder meer landbouw, natuur, ontginning, recreatie en verschillende bestuursniveaus hebben elk hun doelstellingen. In deze workshop kruipen we in de huid van de verschillende stakeholders. Hoe werken we samen richting gemeenschappelijk belang? Op maat van de uitdagingen in de Kempense Meren te Mol, ontwikkelen we een praktische aanpak.

 5. Hoe krijg je je streek mee?
  Draagvlak creëren: een gebiedsprogramma van en voor iedereen.

 

 

 

Studiedag leghennen

publish date
13.09.2019

Op dinsdag 8 oktober vindt een studiemiddag Leghennen plaats in het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel. Deelname is gratis, op voorhand inschrijven is wel nodig

Wie op 8 oktober al andere plannen heeft, kan ook aansluiten bij een gelijkaardige studiedag op 14 oktober in Shamrock, Tielt.

Provincie Antwerpen wil minder verkeer door Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
13.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat doorgaand (vracht)verkeer te slikken. Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerde burgers heel wat mogelijke oplossingen. In de start- en procesnota van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118 licht de provincie Antwerpen toe hoe ze daarmee verder ging en welke alternatieven ze op welke manier wil onderzoeken. Van 4 oktober tot en met 2 december kun je daarover je mening geven.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren. Voor beide PRUP’s start op 4 oktober 2019 de officiële publieke raadpleging over de start- en procesnota.

Primeur voor lokale sleutelfiguren

Vandaag ontving de provincie Antwerpen voor de tweede keer de klankbordgroep. Die bestaat uit enkele lokale sleutelfiguren, de lokale adviesraden en de gemeenteraadsleden van Geel, Mol, Dessel en Retie. Zij kregen vandaag, in primeur, te horen wat er in de start- en procesnota staat en wat de provincie Antwerpen op de infomarkten wil tonen.

De nota’s kwamen tot stand op basis van de inbreng van omwonenden en bijkomend onderzoek. De startnota’s bestaan in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe de provnice Antwerpen tot die keuze kwam. Het tweede deel beschrijft welke effecten ze voor elk alternatief gaat onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe ze dat gaat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage.

De procesnota beschrijft hoe de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP wil komen, welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt, wat er gebeurt met de reacties van burgers,… Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kun je je mening geven over zowel de start- als de procesnota.

Bezoek een infomarkt

De provincie Antwerpen organiseert infomarkten waar je op posters een samenvatting van de startnota vindt en waar je vragen kunt stellen aan de projectleiders. Als je dat wenst, kun je ook ter plaatse je reactie op de nota’s indienen maar dat kan ook nog achteraf, tot en met 2 december 2019. De infomarkten vinden plaats in de betrokken gemeente(n) van elk PRUP. Ze zijn doorlopend toegankelijk tussen 19 en 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
- In Geel op donderdag 10 oktober 2019: cc De Werft, Werft 32 in Geel.

PRUP Wegverbinding N18-N118
- In Dessel op dinsdag 8 oktober 2019: administratief centrum De Plaetse, Hannekestraat 1 in Dessel;
- In Retie op maandag 14 oktober 2019: gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie;
- In Mol op donderdag 17 oktober 2019: cc ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, van de adviesraden in die gemeenten en van de Vlaamse overheid. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig de webpagina's van deze PRUP's. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten: PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis en PRUP Wegverbinding N18-N118.

De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten
De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten

Project dat 45 hectare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand vrijwaart, valt in de prijzen

publish date
12.09.2019

Het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand), onder coördinatie van provincie Antwerpen, vrijwaart 45 hectare open ruimte. Het ontvangt voor deze realisatie de Openruimtebeker van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, een symbolische prijs voor wie het opneemt voor onze schaarse open ruimte.

Na een jarenlange samenwerking met besturen, verenigingen en burgers, slaagt het strategisch project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand) erin om 45 hectare OCMW-gronden in publieke handen te houden.“Het strategisch project omvat de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Stad Mortsel. We werken al sinds 2013 aan kwalitatieve, toegankelijke en veerkrachtige open ruimte in deze regio. Toen het OCMW van Antwerpen vorige legislatuur ruim 65 hectare gronden verkocht, zijn we een intensieve samenwerking gestart met lokale besturen, verenigingen en burgers om de gronden publiek te kunnen houden”, verduidelijkt Sabine Caremans, coördinator van het project BORAZ.

“We zijn trots dat we erin geslaagd zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en zo 45 hectare, bijna 30% van de open ruimte in Hove, te vrijwaren. Met dit project zetten we verder in op beleefbare open ruimte in de Zuidrand, met plaats voor landbouw, natuur, erfgoed én recreatie. Een bovenlokaal verhaal dat burgers, verenigingen en besturen samenbrengt en onze schaarse open ruimte vrijwaart voor de toekomst.”

Landbouwgronden en boscomplex Hove

Open ruimte in de Zuidrand: van versnipperd naar verbonden

Sabine Caremans licht het project BORAZ toe: “De Antwerpse Zuidrand is een drukbevolkt gebied met 3000 hectare open ruimte, meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Toch krijg je het gevoel dat er niet veel open ruimte is omdat die versnipperd is, verscholen zit achter woonlinten en niet altijd toegankelijk is. Met dit project willen we dat lappendeken van bossen, akkers en waterlopen beter verbinden en toegankelijker maken. We werken aan een streek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen in het groen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.”

Het strategisch project BORAZ, onder coördinatie van de provincie Antwerpen en gefinancierd door het departement Omgeving en de provincie Antwerpen, kon de afgelopen jaren uitpakken met verschillende realisaties: de aankoop van gronden in Hove, het openen en herstellen van trage wegen en speelplekken in 8 gemeenten van de Zuidrand, het vergroenen van scholen, het trekken en schrijven van tal van projecten zoals het toeristisch project ‘de Zuidrand dat Smaakt’, ‘Boeren en burgers’ …

Nieuwssite Apache schreef eerder een artikel over dit project: ‘Hoe de OCMW-gronden in de Antwerpse Zuidrand echt publiek werden’. Lees hier het volledige artikel.

Noblito, een project tegen vereenzaming van ouderen

publish date
10.09.2019

De provincie Antwerpen gaf een financiële impuls aan Noblito, een project dat vereenzaming bij ouderen wilt tegengaan. Noblito is een digitaal platform dat de sociale kring van senioren wilt behouden en liefst ook nog uitbreiden. Noblito wil mensen op een slimme manier motiveren om af en toe contact op te nemen met ouderen die ze misschien wel dreigen te vergeten.

Noblito

Het sociaal netwerkplatform Noblito is zowel bedoeld voor ouderen thuis als voor ouderen in een woonzorgcentrum. Want als mensen ouder worden en minder mobiel zijn, verminderen hun sociale contacten. Dat is het geval als ze thuis wonen, maar zeker als ze verhuizen naar een woonzorgcentrum: daar verdampt meteen hun vroegere sociale kring. Op het Noblito-platform kunnen ook fotoalbums en agendaitems aangemaakt worden zodat het netwerk van de ouderen mee is met de laatste activiteiten. 

Testfase

Dankzij een impulssubsidie vanuit het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen en een samenwerkingsverband tussen vzw Noblito, lokaal bestuur Olen, zorgproeftuin LiCalab en woonzorgcentra Zilverlinde en De Notelaar wordt momenteel een proefversie uitgetest in de gemeente Olen met enkele ouderen, hun mantelzorgers, buddy’s en vijf vrijwilligers. Tijdens een eerste gebruikersevaluatie waren er kritische opmerkingen, maar zeker ook positieve boodschappen. Die feedback is van belang voor verdere ontwikkelingen. Zorgproeftuin LiCalab ondersteunt het proces om de eindgebruiker intensief te betrekken, en om de gebruiksvriendelijkheid en het effect te evalueren. Resultaten worden gevalideerd op basis van een uitgebreid gebruikersonderzoek bij het verzorgend personeel, de residenten en de mantelzorgers bij de twee woonzorgcentra. Ook thuiswonende senioren en hun mantelzorgers worden geraadpleegd. Zo kan Noblito uitgroeien tot een volwaardig sociaal netwerkplatform.
 

Waarom worden delen van de bossen in De Averegten gedund?

publish date
03.09.2019

In De Averegten worden op specifieke tijdstippen bomen gekapt en bossen gedund. Deze ingrepen gebeuren niet impulsief of willekeurig. De stappen om De Averegten terug tot een gevarieerd inheems bos om te vormen, zijn zorgvuldig vastgelegd in een beheerplan dat gevolgd dient te worden.

 

De Averegten is een bos en zal dat ook altijd blijven! Toch is het in sommige gevallen nodig om de bestanden te dunnen of bomen te verwijderen. Dit jaar is een grote dunning gepland.  

Waarom bomen vellen en bossen dunnen?
In De Averegten zijn er in het verleden, en dit gebeurt vandaag nog steeds, verschillende percelen aangeplant met jonge bomen. Deze bomen hebben allemaal dezelfde leeftijd en dit zorgt voor weinig variatie in de gelaagdheid van het bos.

Door in deze bestanden te “dunnen” zorgen we voor meer ruimte voor de toekomstbomen. We zorgen er zo tegelijkertijd voor, dat er meer licht door de kruinen kan schijnen. Andere struiken en zaailingen krijgen dan de kans om te groeien op de vrijgekomen kiemplekken. 

Op termijn zal dit zorgen voor een mooi en gevarieerd bos. Een gezond bos bestaat immers uit veel meer dan enkel grote bomen. De verschillende lagen in het bos zorgen voor schuilplaatsen, voedselbronnen,… voor een verscheidenheid aan dieren in het bos. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en een gezonder bos.


In De Averegten worden in september en oktober verschillende bestanden gedund of geveld. Er worden exoten gekapt, bestanden gedund met een eindkap en er zijn ook twee volledige kaalslagen. Hieronder worden al deze stappen beschreven.  

Wat is dunnen? En wat zijn toekomstbomen?
Dunnen is een ingreep die vooral de competitie tussen de bomen stuurt en zo de stabiliteit en de kwaliteit van het bos verbetert. Op die manier willen we een gevarieerd bos bekomen, waar heel wat planten en dieren, zoals zangvogels, spechten en reeën zich thuis voelen.

Toekomstbomen of kathedraalbomen, zijn bomen die geselecteerd en gespaard worden omwille van hun ecologisch belang in onze bosbestanden. De eentonigheid van bomen met allemaal dezelfde leeftijd wordt op deze manier doorbroken. Jonge plantjes krijgen de mogelijkheid om te kiemen op de vrijgekomen plaatsen. 

Wat betekent dit in de praktijk?
1) Aanplanten
Er wordt een selectie gemaakt van verschillende soorten inheemse loofbomen, die vervolgens willekeurig door elkaar worden aangeplant. Dit gebeurt op een afstand van ongeveer 1,5 m uit mekaar. Bomen zijn van nature enorm competitief, ze beginnen met mekaar te concurreren om zo snel mogelijk naar het licht toe te groeien. Na enkele jaren wordt een eerste selectie gemaakt van de beste exemplaren.

 

2) Vrijstellen van toekomstbomen 

De geselecteerde bomen worden vrijgesteld. Dit wil zeggen dat de naburige bomen geveld worden, zodat de toekomstbomen meer ruimte krijgen om hun kruin optimaal te ontwikkelen.
Op deze manier komt tijdelijk ook meer licht tot aan de bodem, waardoor struiken en andere planten zich mee kunnen ontwikkelen en er meer lagen ontstaan in het bos.
Dit proces dient enkele keren om de x-aantal jaren herhaald te worden.  

3) Eindkap
Zodra de toekomstbomen een mooie kruin hebben ontwikkeld en de begroeiing in alle etages van het bos zich voldoende heeft gevormd, zal er nog 1 “eindkap” plaatsvinden.
Zo krijgen de toekomstbomen nog extra ruimte om zich te ontwikkelen als ‘Kathedraalbomen”.

Zodra het bos dit stadium bereikt heeft zal het zich verder in stand kunnen houden en wordt er niet meer in gekapt. Er is dan voldoende variatie van bomen met verschillende leeftijden om een sterk en gevarieerd bos te kunnen garanderen.   


Hoe wordt er gedund?

Bij het aanduiden van een dunning maken de boswachters een selectie van te kappen en te sparen bomen. Te kappen bomen worden gemerkt met een bijltje door een stukje schors te verwijderen (schalmen). In juni 2019 werden de gemerkte bomen openbaar verkocht aan een erkende houtexploitant. Hij zal de bomen buiten het broedseizoen (schoontijd) kappen en afvoeren.

De exploitant dient rekening te houden met de verschillende uitrijpistes die zijn aangebracht in het bos. Dit wordt gedaan om bodemverdichting te vermijden en om zo weinig mogelijk andere vegetatie te beschadigen. De pistes worden aangeduid door oranje en blauwe markeringen.  

 

 

Dood hout?

Het kroonhout van de gevelde bomen blijft liggen nadat de stammen verwijderd zijn. Op deze manier blijft er voldoende dood hout achter in het bos. Dit zorgt voor de ontwikkeling van verschillende paddenstoelen. Het is een essentiële voedingsbron voor een weelde aan insecten die op hun beurt voedsel zijn voor andere bosbewoners.

Zo blijven er ook voldoende voedingsstoffen achter voor de andere fauna en flora. In een gezond oerbos kan men tot 25% aan dood hout terugvinden. In Vlaanderen zien we dat dit helaas veel te weinig is. In De Averegten proberen we zoveel mogelijk kroonhout te laten liggen. Zo komt er meer biotiek in de bodemlaag van het bos. 

Exoten vellen?
Invasieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, proberen we te benadelen ten opzichte van onze inheemse soorten. Amerikaanse eiken die ver genoeg van de wandelpaden staan, en op deze manier geen gevaar vormen voor de veiligheid, worden geringd. Zo produceren zij geen vruchten meer en zorgen voor dood hout in het bos. Zoals hierboven beschreven is dood hout een heel belangrijk aspect van een gezond bos. Op andere bestanden worden deze bomen gekapt, zodat er een grote plek vrijkomt waar andere soorten van kunnen profiteren. 

Open plekken creëren?

Op twee plaatsen creëren we terug een open ruimte.

Het eerste perceel is een bestand dat bestaat uit Sitka-spar. Deze is destijds aangeplant voor commerciële doeleinden. Door de droge periodes die we de laatste jaren te verwerken gekregen hebben, is de weerstand van deze bomen sterk achteruit gegaan. Hierdoor zijn ze vatbaarder geworden voor allerlei ziektes en infecties. Dit bestand is bijna volledig afgestorven en wordt dus volledig gerooid. Hier zal een spontane verjonging plaatsvinden en geven we inheemse soorten terug de kans om zich tot een mooi gevarieerd bos te ontwikkelen.

Op het tweede perceel zal een gedeeltelijke kaalslag plaatsvinden. Hier kiezen we ervoor om het aanpalende hooiland uit te breiden naar heide. Dit zal voor veel dier- en plantensoorten die hier vroeger ook veel voorkwamen een geschikte biotoop worden. Levendbarende hagedis, hazelworm, dopheide en zonnedauw kunnen hier terug in alle rust kiemen en leven.  

In de eerste plaats worden de bomen die in deze perimeter staan gerooid, zodat de open plek mooi aansluit op de natte heide die er al is. In een tweede fase zal de strooisellaag verwijderd worden. Jarenlange bladval in de herfst heeft een dikke laag bladafval op de bodem doen ontstaan. Door deze af te plaggen, krijgt de bodem weer licht en zuurstof. Licht minnende pioniersplanten zoals heide krijgen zo de kans om weelderig te groeien. Door het rooien van het huidige bosbestand komt er plots veel meer licht en warmte door tot op de bodem en ontstaat er een microklimaat. 

Besluit
Tot slot hadden we nog graag vermeld dat wij uiteraard de bezorgdheid van alle bezoekers begrijpen en ook ter harte nemen. Het is een grote ingreep die in het begin lijkt op een ravage. Maar we zijn ervan overtuigd dat op deze manier, op termijn, het domein nog mooier en diverser zal worden dan het nu al is. Een structureel gevarieerd bos is een bos met meer draagkracht, meer veerkracht en vooral meer biodiversiteit! 

 

Bedankt voor jullie begrip,


De directie en boswachters van De Averegten 
 

 

Innovatie bij aanleg fietsostrade F105 in Geel

publish date
03.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

Een primeur op de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Aannemer groep Colas ontwikkelde speciaal voor het project van de provincie Antwerpen een dubbelzijdige betonmachine.

Dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

 

De provincie Antwerpen is volop bezig met de bouw van de F105 fietsostrade tussen Herentals en Balen. Zo bouwden we al een fietstunnel onder de Ring van Geel en een 100 meter lange fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals. In totaal gaat het over 20 km fietsweg waarvan 3 km in Geel. De aanleg van dit stuk stelde de provincie Antwerpen voor bouwkundige uitdagingen, waaronder het plaatsen van de boordstenen die moeten zorgen dat de asfalt op zijn plaats blijft liggen. Dat heeft de aannemer geïnspireerd om een creatieve en efficiënte methodiek te ontwikkelen.

Omwille van de krappe werkruimte op de werf, zocht de groep Colas naar een oplossing om in een beperkte werkruimte met een betonmachine toch de lijnvormige elementen aan beide zijden van de weg gelijktijdig te kunnen uitvoeren. Samen met constructeur Wirtgen Group bouwden zij een bestaande slipformpaver om. Dat is een machine die al rijdend betonnen boordstenen plaatst. De grootste uitdaging lag in het optimaliseren van de stabiliteit van de omgebouwde machine, aangezien deze ontworpen is om slechts aan één zijde beton te plaatsen. Daarenboven diende de hoeveelheid aangeleverde beton onafhankelijk te kunnen gedoseerd in functie van het verbruik aan de twee verschillende zijden. Op het project fietsostrade in Geel diende een zeer smalle en hoge boordsteen met ingebouwde stut te worden gegoten. Dit verhoogde de moeilijkheidsgraad. Het gevaarte heeft daarom vier rupsbanden en een dubbele offset mal die door Colas zelf is uitgedacht en getekend. Wirtgen Group zorgde op haar beurt voor het design van de dwarsband en de verdeelworm voor de zijdelingse betontoevoer en bouwde alle ontworpen stukken. 

Private en publieke sector inspireren elkaar

Deze innovatie in de wegenbouw maakt duidelijk dat overheden en private ondernemingen elkaar kunnen aanzetten tot betere processen en producten. Met de fietsostrades zorgt de provincie Antwerpen beleidsmatig voor rechtlijnige en kwalitatieve fietsinfrastructuur voor de inwoners. De private markt speelt hier perfect op in om duurzamer en efficiënter te produceren. Een win-winsituatie voor de aannemer en de maatschappij.

Verdere fasering

De werken op de F105 gaan aan een hoog tempo vooruit. Tijdens het weekend van 7 september plaatst de aannemer opnieuw een fietstunnel. Deze keer onder de spoorweg in Herentals. Indien alles zo vlot blijft  verlopen, kan de provincie Antwerpen het eerste deel van deze fietsostrade (tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel) nog dit najaar openstellen voor het publiek. 

dubbelzijdige betonmachine
Innovatieve betonmachine op fietsostrade F105 in Geel

"Ze zijn daar!" 75 jaar bevrijding in een gratis brochure

publish date
02.09.2019
???module.newsItem.label.themes???

In 1944 begonnen de geallieerde troepen aan hun bevrijding van West-Europa. Ook onze provincie werd verlost van het nazi-juk, maar dat ging niet altijd zonder slag of stoot. 

Ze zijn daar!

Denk jij bij ’75 jaar bevrijding’ spontaan aan de helse gevechten op de Normandische stranden?

Ook de Slag om de Schelde (de Antwerpse haven!) en de gevechten bij de Kempense kanalen speelden een cruciale rol in de bevrijding van Europa.

Klik op deze links van de regio-pagina's om het spoor van de bevrijders te volgen. 

Download op die pagina's de brochure ‘Ze zijn daar!’ en ontdek er de fietsroutes en alle meeslepende verhalen!

Brochure 'Ze zijn daar!'

Volgende van de detaillijst