De Lilse Bergen wordt provinciaal recreatiedomein!

publish date
28.10.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincieraad van de provincie Antwerpen keurde afgelopen week de oprichting het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, en bijhorende statuten unaniem goed. Met deze stap neemt het provinciebestuur het recreatiedomein op 1 januari 2021 definitief over en realiseert het een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord. De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein.

Stralende dag in De Lilse Bergen

Kort en simpel gezegd, vanaf 1/1/2021 is De Lilse Bergen een nieuw provinciaal recreatiedomein!

Waarom een provinciaal domein?

De Lilse Bergen heeft, zoals alle recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen, een grote bovenlokale werking die de draagkracht van een lokaal bestuur overstijgt. Het bleek een win-win-situatie om De Lilse Bergen onder te brengen in het departement Vrije Tijd van de provincie Antwerpen.

Het provinciebestuur realiseert een belangrijke ambitie uit het bestuursakkoord. We breiden zo één van onze kerntaken, het recreatieve en toeristisch aanbod uitwerken en ondersteunen, uit naar alle regio’s van het grondgebied. Met het Zilvermeer in de zuiderkempen, De Nekker in het Mechelse, De Schorre in het Scheldeland en dan nu De Lilse Bergen in de Noorderkempen, is er over de hele provincie een gegarandeerd kwalitatief aanbod met sterke infrastructuur voor recreatie en toerisme. Dit aanbod is aanvullend op de kleinere, lokale domeinen en de private initiatieven en bedrijven die ook actief zijn in deze sectoren. 

In de meerjarenplanning 2020-2025 van het provinciebestuur staat een jaarlijkse dotatie van 400.000 euro ingeschreven, en een éénmalig bedrag van 1,5 miljoen euro voor investeringen in gebouwen en infrastructuur. Het moet het recreatiedomein toelaten om naast de goed draaiende orde van de dag, verder te groeien en te moderniseren.

De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein, en wordt als enige eigenaar van de gronden. De intercommunale IOK stapt uit de vereniging.

De zwem-speelvijver van De Lilse Bergen

Een korte geschiedenis van De Lilse Bergen

Bij de aanleg van de E34 kwam er op het grondgebied van de gemeente Lille een terrein vrij van 51 ha, met een waterplas van 9 ha. Op deze locatie ontwikkelde drie grote partners een nieuw recreatiedomein met camping. Het domein De Lilse Bergen opende op 1 juli 1981 de deuren voor het publiek.

Gemiddeld komen er jaarlijks ongeveer 110.000 bezoekers naar de dagrecreatie (strand en speeltuinen) en zijn er naar schatting 2.500 kampeerders.

Sinds de start staat de vzw De Lilse Bergen in voor het beheer van het domein. Deze vereniging is sinds 1980 een samenwerking tussen Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK), de Provincie Antwerpen en de Gemeente Lille. 

Wat verandert dit voor het publiek?

Het aanbod van De Lilse Bergen blijft zo breed en aantrekkelijk als het altijd was. De zwemvijver, speeltuinen en camping worden vanaf nu stelselmatig gerenoveerd en uitgebreid waar nodig. Maar deze nieuwe situatie zorgt voor een nog beter domein, waar het nog meer genieten zal zijn! Meer info: www.lilsebergen.be

De Averegten bekroond met Green Flag Award

publish date
28.10.2020

Provinciaal Groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg sleepte vandaag de Green Flag Award in de wacht. Deze internationale award erkent en beloont elk jaar parken en groene ruimten die extra duurzaam beheerd worden. De Green Flag parken worden gejureerd op een breed criterium: van groenbeheer, tot klimaatadaptatie en toegankelijkheid. Het domein behaalde de award door zijn duurzame visie, fijne faciliteiten en uitgebreid educatief aanbod.

De Green Flag Award werd in 1996 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, daar is het nu een vaste waarde. Milieuorganisatie en initiatiefnemer Keep Britain Tidy wil haar ervaring en expertise dan ook delen met buurlanden en landen wereldwijd. Zo wapperen er al 2224 groene vlaggen wereldwijd. Het netwerk van duurzaam beheerde parken en groene ruimten breidt elk jaar uit. Provinciaal Groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg is in België de nieuwkomer in het rijtje.

De Averegten behaalde het kwaliteitslabel doordat er een sterke duurzame visie is op diverse domeinen. Het domein legt zich niet alleen toe op een energiezuinig beleid. Er is ook een goede sociale interactie met de omgeving en een rijk aanbod aan natuur dichtbij een verstedelijkte omgeving. Het belang van groen in onze directe omgeving wordt dit jaar door de Covid-19 pandemie extra benadrukt. Kwalitatieve groene ruimtes en parken in de buurt geven mensen een aangename plek in de buitenlucht; ze zijn essentieel voor onze fysieke en mentale gezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat er een sterk en duurzaam beheer achter schuilt.

Het domein zet ook volop in op een educatieve meerwaarde voor de bezoekers met leuke activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen en begeleide scholenwandelingen in lente en herfst. Verder is er de samenwerking met een lokale school voor het opzetten van een boerderij met dieren.

Anna Leonard, GoodPlanet Belgium - project manager van de Green Flag Award in België: “Deze prestatie is een sterke erkenning voor de betrokken medewerkers en vrijwilligers wereldwijd, die zo hard gewerkt hebben om de parken te onderhouden tijdens deze moeilijke periode.” 

Vlaamse icoonfietsroutes vervangen LF-routes

publish date
27.10.2020

Op een gezonde en duurzame manier het beste van Vlaanderen ontdekken? Dat doe je met de acht nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes. Met dit initiatief willen Toerisme Vlaanderen en de vijf provinciale toeristische organisaties Vlaanderen op de kaart zetten als internationale bestemming voor fietsvakanties.

De Kustroute vormt de eerste in een reeks van acht nieuwe langeafstandsfietsroutes.  Deze icoonfietsroutes vervangen de bijna dertig jaar oude LF-routes. De thematische routes liggen integraal op het knooppuntennetwerk.  Er gaat veel aandacht naar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de start- en eindpunten en naar aansluitingen met routes in Wallonië, Nederland en Frankrijk. De bewegwijzering met gloednieuwe borden gebeurt in twee richtingen.

Planning

In afwachting van de nieuwe routes kunnen fietsers gebruikmaken van de gps-routes op de website van Grote Routepaden. Drie icoonfietsroutes - plus de Vlaanderenroute - zullen de provincie Antwerpen doorkruisen.

De planning ziet er als volgt uit:

 • november 2020: verwijdering bewegwijzering LF2 Stedenroute, LF5 Vlaanderen Fietsroute, LF9 NAP-route, LF35 Kempen-Haspengouwroute en LF51 Kempenroute
 • januari en februari 2021: plaatsing nieuwe bewegwijzering
 • maart 2021: lancering Kempenroute
 • april 2021: lancering Schelderoute
 • mei 2021: lancering Kuststedenroute
 • juni/juli 2021: lancering Vlaanderenroute

In afwachting van de nieuwe routes kunnen fietsers gebruikmaken van de gps-routes op de website van Grote Routepaden.

Koenraad Pierré
Teammanager Routebureau
Koenraad.pierre@provincieantwerpen.be

Tem je brandstofverbruik op het veld

publish date
26.10.2020

Uit verschillende waarnemingen van het onderzoek over brandstofverbruik bij veldbewerkingen blijkt dat een lage bandenspanning een lager brandstofverbruik geeft. De vochtigheid van de bodem en het al dan niet uitvoeren van een diepe hoofdgrondbewerking hebben ook veel invloed. 

Een losse en/of natte bodem resulteert in een hoger brandstofverbruik. Is je interesse geprikkeld? Lees dan via de link hieronder het volledige artikel.

enerpedia

Brandstofverbruik uitlezen

Hooibeekhoeve legt al een 60-tal jaar praktijkproeven rond voedergewassen aan. Sinds enkele jaren kan het team van Hooibeekhoeve het brandstofverbruik bij veldbewerkingen uitlezen. Onze bevindingen delen we graag met jullie!

Kom je graag meer te weten over het brandstofverbruik bij het het frezen van groenbedekkers en bij het zaaien van triticale na verschillende voorafgaande bodembewerkingen? Lees dan verder via de link hieronder.

Mee op autismevriendelijke vakantie

publish date
23.10.2020

Ondanks autisme toch stressvrij met vakantie? Absoluut!
‘Drempelvrij toerisme’ vormt de eerste van een reeks opmerkelijke provinciale initiatieven in ‘De Ronde’ op ATV en RTV.

Gedeputeerde voor toerisme Jan De Haes is bijzonder trots op ‘toerisme voor autisme’. De nieuwste realisatie binnen het project ‘Drempelvrij toerisme’ van Toerisme Provincie Antwerpen om de vakantieparticipatie te verhogen. Kinderen en volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben tijdens een daguitstap of vakantie vooral nood aan structuur en voorspelbaarheid. Daarvoor zorgen de gedetailleerde stappenplannen van twintig logies en twintig attracties in de provincie Antwerpen.

Zorgeloos kamperen
In ‘De Ronde’ zie je hoe zo’n vakantie concreet verloopt.
Wenke boekte met haar kinderen Berk en Yasmine een bungalow in Camping Houtum in Kasterlee. De camping ligt bovendien op een boogscheut van binnenspeeltuin Domein De Putten. Met behulp van de stappenplannen bereidt de familie de trip in detail voor.
Resultaat? Geen verrassingen, gewoon veel plezier.

Bekijk de reportage ‘Drempelvrij toerisme’.

Liesbet De Wit
medewerker Drempelvrij Toerisme
liesbet.dewit@provincieantwerpen.be

Openbaar onderzoek inrichtingsnota PRUP Kempense Meren II

publish date
22.10.2020

Van maandag 9 november tot en met dinsdag 8 december organiseert provincie Antwerpen een openbaar onderzoek naar de ontwerp inrichtingsnota voor het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren II. Dit PRUP beoogt een nieuw evenwicht tussen recreatie, zandontginning, natuur en landbouw. Om de beoogde bestemmingswijzigingen in Postel-Zuid te realiseren, zijn een aantal eigendomswissels - inclusief herinrichting - nodig tussen landbouw- en natuurgebieden. Graag meer info? Schrijf je dan in voor het digitaal infomoment op donderdag 12 november per e-mail aan gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be.

De bestemming van een bepaald gebied wordt bepaald door het gewestplan. Dit plan dateert van begin jaren ’70. Na meer dan vijftig jaar is de bestemming van sommige gebieden achterhaald. Een PRUP vervangt voor specifiek aangeduide gebieden de gewestplanbestemming door een nieuwe visie, inclusief bepalingen en voorwaarden voor eventuele vergunningen.

Het PRUP Kempense Meren II beoogt in grote lijnen verschillende doelstellingen:

 • Het Zilvermeer herbestemmen van ontginningsgebied naar recreatiegebied. Zo is de toekomst van dit provinciaal recreatiegebied op lange termijn verzekerd.
 • Schansheide hervormen van ontginningsgebied naar natuur/landbouwgebied.
 • Het kwetsbare en uiterst waardevolle natuurreservaat Koemook in Postel extra beschermen door de omvorming van omliggende landbouwgebieden naar natuur. De Koemook is een hoogveenrelict, met bijzondere fauna en flora. Deze unieke combinatie van heide en veen is nog één van de laatste overblijfselen van het historische natuurlijke landschap van Postel, vóór de tijd van het aanplanten van naaldbossen en het creëren van landbouwgebieden. De verplichting tot extra bescherming volgt uit het statuut van Europees habitat- en vogelrichtlijngebied.
 • Om de landbouw als belangrijke economische activiteit in Postel te vrijwaren, wordt de extra natuurbuffer gecompenseerd met nieuwe landbouwzones.
 • Twee landbouwzones in Postel aanduiden als nieuwe zandontginningsgebieden.

Samengevat streeft het PRUP naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, natuur, witzandontginning en landbouw voor de omgeving van de Molse Meren en Postel-Zuid. Het uitwerken en definitief goedkeuren van een PRUP verloopt volgens een vaste procedure. Zo vond in 2017 een openbaar onderzoek plaats waarbij een startnota, procesnota en landbouwnota publiek werden gepresenteerd. Deze nota’s beschreven uitvoerig over welke specifieke gebieden het gaat, wat de doelstellingen zijn, hoe het proces verloopt, welke mogelijke instrumenten kunnen worden ingezet,…. De volgende stap in het PRUP omvat de opmaak van een Milieueffectenrapport (MER), wat achter de schermen momenteel loopt.

Inrichtingsnota

Met het PRUP wil het provinciebestuur niet alleen de gewestplanbestemming wijzigen. De nieuwe visie moet op het terrein ook gerealiseerd worden. Dit betekent dat er eigendomswissels en landschapsherinrichting noodzakelijk zijn. Deze eigendomswissels verlopen via een zogeheten ‘grondruilplan’.

De ontwerp inrichtingsnota beschrijft gedetailleerd met welke wettelijke instrumenten we de doelstellingen van het voorgenomen PRUP het beste kunnen realiseren, wie voor de uitvoering van elk instrument instaat en met welke financiële middelen.

Deze inrichtingsnota focust zich daarbij uitsluitend op de eigendomswissels die nodig zijn voor de extra natuurbuffer langs de Koemook en de betrokken landbouwgebieden, en dus niet op het Zilvermeer, Schansheide of de gebieden voor witzandontginning.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek van maandag 9 november tot en met dinsdag 8 december 2020 krijgt iedereen de kans om de inrichtingsnota in te kijken en opmerkingen of bezwaren te formuleren. Je kan de nota tijdens de openingsuren inkijken in:

 • het provinciehuis in Antwerpen;
 • administratief centrum ’t Getouw in Mol (na afspraak via 014 33 08 30 of ro@gemeentemol.be);
 • administratief centrum De Plaetse in Dessel.

Je vindt de nota tijdens het openbaar dossier ook online op de webpagina van het ‘PRUP Kempense Meren II’.

Opmerkingen of bezwaren?

Heb je opmerkingen of bezwaren? Dan kan je die via aangetekend schrijven doorgeven aan het college van burgemeester en schepenen van Mol en/of Dessel. Of door afgifte tegen ontvangstbewijs via:

 • Administratief centrum ‘t Getouw, onthaal- en informatiebalie, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
 • Administratief centrum De Plaetse Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel.

Infomoment

Heb je graag meer info over de inrichtingsnota? Dan ben je welkom op een infomoment op donderdag 12 november 2020 om 20 uur. Omwille van corona zal dit digitaal gebeuren. Je kan je inschrijven door een mail te sturen met je naam naar gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be.

Provincie wil meer dynamische winkelstraten

publish date
22.10.2020
???module.newsItem.label.themes???

Met het Europees project “Straat in het vizier” werkte de provincie Antwerpen 2,5 jaar intensief samen met Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten en Mol om hun winkelstraten (nieuw) leven in te blazen. Vijf winkelstraten werden omgedoopt tot een ‘concept street’ of ‘proefstraat’. Vandaag namen alle partners en 80 geïnteresseerden deel aan het digitale slotevenement. Het resultaat, een set van methodieken, kan vanaf nu gebruikt worden door alle lokale besturen om hun winkelstraten uniek, gezond en leefbaar te houden. In het Europees vervolgproject ‘de 6 van de Kempen’, gaat de provincie samen met de vijf lokale besturen én Turnhout verder aan de slag om de Kempische steden als winkelkernen extra bekendheid te geven in Vlaanderen.

SIHV - Geel

In 2018 al kampten heel wat middelgrote steden en gemeenten met uitdagingen op het vlak van detailhandel: winkels die uit het kerngebied naar de periferie trokken, een stijgende trend van online shoppen en meer beschikbare panden die niet duurzaam ingevuld raken. De provincie Antwerpen stapte daarom 2 jaar geleden samen met Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten en Mol in het Europees project “Straat in het vizier”. In elke deelnemende stad/gemeente werd één straat tot een zogenaamde concept street uitgeroepen. Alle betrokkenen (handelaars, eigenaars, bewoners, ontwikkelaars, lokale overheid, provinciebestuur, middenveldorganisaties, externe experts,…) staken de koppen bij elkaar om op zoek te gaan naar een nieuwe en unieke identiteit voor de straat. Samen stippelden ze ook een parcours met acties uit om die identiteit uit te dragen.

De 5 pilootgemeenten werden tijdens het project regelmatig samengebracht om ervaringen uit te wisselen. Het project mondde uit in een set van methodieken om een dynamische winkelstraat te realiseren én evalueren. Vandaag werden deze methodieken bekend gemaakt tijdens het slotevent. Verdere promotie bij alle lokale besturen in de provincie Antwerpen, en bij uitbreiding in Vlaanderen, is een volgende stap.

De 5 concept streets: probleem en oplossing

Geel: Nieuwstraat-Markt-Pas

Bezoekers vonden hun weg niet in het kernwinkelgebied. Niet van de parkings naar de winkelstraten en ook niet tussen de winkelstraten onderling. Het winkelcentrum werd ervaren als ‘grijs’ en ‘saai’.
In Geel werd ondertussen kleurrijke, originele signalisatie aangebracht van parkings naar winkelstraten en tussen de winkelstraten zelf. Ook sieren grote kleurrijke belevingsaccenten enkele prominente gevels.

Heist-op-den-Berg: Bergstraat

De Bergstraat was een lange winkelstraat zonder beleving en accenten; een slijkparking en onveilige voetgangerszone waren doornen in het oog en de gratis parking in de Vlinderstraat en de weg naar de Bergstraat waren volledig onbekend.
De Bergstraat kreeg een nieuwe huisstijl; straatbeschildering, banners, vitrinestickers en grote pijlen gaven een extra touch.

Herentals: Zandstraat

De ingang van de straat was onduidelijk en er was geen verbinding tussen het eerste en tweede deel van de Zandstraat. Dit werd opgelost door de Zandstraat in een nieuw jasje te steken met banners en overspanningen gebaseerd op het ‘nieuwe’ DNA. Enkele selfieproof hotspots werden geplaatst, de straat werd vergroend en 2 XXl-bomen vormen voortaan de ingangspoort van de Markt.

Hoogstraten: Vrijheid

De Vrijheid is een drukke verkeersas en uit onderzoek bleek dat bezoekers maar een korte tijd in de straat vertoefden. De link met het grote aanbod aan lokale producten ontbrak. Als oplossing werden groene, kindvriendelijke rustpunten geplaatst. Hier kunnen bezoekers voortaan via wifi-spots de vernieuwde website met handelaarsinfo raadplegen. Een verbeterde signalisatie naar verdergelegen parkings moet de parkeerdrukte aanpakken en nieuwe banners moedigen bezoekers aan om lokaal te winkelen.

Mol: Winkelas Statiestraat-Laar-Graaf de Brocquevillestraat

In Mol was er geen zichtbare identiteit/eigenheid in het straatbeeld en langdurig leegstaande panden overheersten het straatbeeld.
De campagne ‘Thuisgevoel’ met onder andere een vernieuwd cadeaubonnensysteem en een catalogus met aandacht voor lokale handelaars biedt soelaas. Het idee ‘Thuisgevoel’ werd zichtbaar in de straten doorgetrokken, met de lampenkap als symbool, zichtbaar aan overspanning in de straten, op etalages en op de nieuwe banners. Op enkele leegstaande panden kwamen stickers die een nieuwe invulling van deze winkelpanden suggereren.

Wat brengt de toekomst?

De ontwikkelde set van methodieken wordt gedeeld met alle lokale besturen van de provincie Antwerpen en bij uitbreiding met heel Vlaanderen.

In het Europees vervolgproject ‘de 6 van de Kempen’, gaat de provincie samen met de vijf lokale besturen én Turnhout verder aan de slag om de Kempische steden als winkelkernen extra bekendheid te geven in Vlaanderen.
Het provinciaal team detailhandel maakt van ‘identiteitsbepaling’ en ‘invulling van leegstand’ een permanent aanbod in haar dienstverlening.

Meer informatie is te vinden via de website van “Straat in het vizier”.

Europese steun en eigen middelen

Het project Straat in het Vizier investeert 1.225.000 euro in de Kempense lokale economie. 490.000 euro daarvan komt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 328.000 euro van provincie Antwerpen. Elk lokaal bestuur past 80.000 euro bij.
 

Groenblauw cultuur- en landschapspark vol ambitie

publish date
20.10.2020

Innovatieve riviernatuur, erfgoedhotspots, beklijvende ervaringen en professionalisering van de gastvrijheid: het zijn enkele ambities uit het nieuwe strategisch beleidsplan ‘Toerisme in Scheldeland 2020-2025’.

Uiteraard werkt het bijzondere rivierenlandschap in Scheldeland inspirerend. Schelde, Dender, Rupel en Durme zullen nóg meer als raster voor het routenetwerk fungeren. Opvallende pop-ups in natuurgebieden (denk aan een verplaatsbaar werfpaviljoen of uitkijktoren) creëren aantrekkelijke ontmoetingsplekken bij het water. En de samenwerking met o.a. kunstenaars en designers maakt de waterbeleving van fietsers en wandelaars nog intenser.

Erfgoedhotspots
Een betere ontsluiting van het rijke erfgoed - van scheepswerven en kastelen tot belforten en steenbakkerijen - vormt een andere ambitie. Scheldeland wil nog meer uitpakken met straffe cultuurhistorische clusters. Ook een vlottere verbinding tussen de diverse erfgoedhotspots staat op de agenda.

Inspirerend en gastvrij
Na een kick-offmoment met de vakantiesector starten Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Scheldeland met de concrete uitwerking. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met 29 steden en gemeenten, lokale partners, ondernemers én inwoners.
Samen willen ze bouwen aan een onderscheidend aanbod, met oog voor het unieke DNA van de regio. Bovendien duurzaam en drempelvrij.

Marilou Dubois
regiocoördinator Scheldeland
marilou.dubois@scheldeland.be
T 0496 12 43 42

Begeleiding nodig bij kalveropfok?

publish date
19.10.2020

Voor het demonstratieproject KalFit zoeken we enthousiaste melkveehouders die aan de slag willen om hun kalveropfok te verbeteren. Binnen het project begeleiden we individuele bedrijven in het toepassen van de PDCA-aanpak (Plan - Do - Check - Act) om concrete bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

Stel je kandidaat voor KalFit

Samen met de bedrijfsdierenarts en de bedrijfsadviseurs werken we ook een gepersonaliseerd stappenplan uit. Welke bedrijfsdoelstellingen wil jij realiseren? Wil je minder kalversterfte op je bedrijf, een betere groei van de kalveren of wil je een verbeterd biestmanagement nastreven? 

Deelnemende bedrijven krijgen ondersteuning om hun doelen te bereiken en dus hun kalveropfok te verbeteren. Hooibeekhoeve zal in dit traject een aantal bedrijven begeleiden. Ben jij een melkveehouder met specifieke interesse in het verbeteren van je kalvermanagement? 

Meer informatie?

Meer informatie over het project vind je op de website of krijg je van projectingenieur Els Stevens. 

Partners KalFit

Boeren en ondernemers uit Antwerpen gaan daten

publish date
19.10.2020

Datingapps die landbouwers en ondernemers bij elkaar brengen bestaan niet. Nochtans zijn ze een perfecte match. Daarom gaat RURANT vzw op zoek naar boeren uit de onmiddellijke omgeving van Antwerpen en naar bedrijven uit het stadscentrum. Samen worden zij de A-ploeg. Om samen te werken, ervaringen uit te wisselen, win-winsituaties te creëren, … Kortom: om nóg slimmer te boeren en te ondernemen. Bovendien kunnen landbouwers instappen in een actietraject om hun ideeën te vertalen in een haalbaar plan.

campagnebeeld_A-ploeg

De A-ploeg: Antwerpse landbouwers en ondernemers

Nieuwe afzetmarkten vinden, diensten verbreden, je bedrijf vernieuwen,… Geen evidentie als je de klok rond klaar moet staan voor je dieren en gewassen. De stad Antwerpen bruist van ondernemerszin. Op een steenworp afstand wonen en werken heel wat ondernemers die maar al te graag met een frisse blik en veel goesting de handen in elkaar willen slaan met een landbouwer uit de buurt. Het beste van het veld tot recht op het bord van Antwerpenaars brengen, is wat de A-ploeg wil realiseren.

Deelnemen

Van een goed gesprek tot een actief innovatietraject: deel uitmaken van de A-ploeg kan op verschillende manieren. Boeren en ondernemers kiezen zelf hoe ver ze gaan.

Facebookgroep A-ploeg

In de Facebookgoep kunnen gelijkgestemde landbouwers en ondernemers elkaar laagdrempelig ontmoeten. Vraag en aanbod aan elkaar linken is nergens zo eenvoudig. 

Matchmaking events

Wie een stapje verder wil gaan, kan deelnemen aan een matchmaking event. Hier brengt RURANT vzw boeren en ondernemers met aanvullende kennis, diensten, producten, vragen … met elkaar in contact. We komen samen om ervaringen uit te wisselen, ideeën af te toetsen of mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Actietraject

Landbouwers krijgen ook de kans om in te stappen in een intenstief actietraject waar ze samen op zoek gaan naar vernieuwingsmogelijkheden, ervaringen, contacten en tools om innovatieve ideeën om te zetten in een uitvoerbaar plan. Tijdens een actietraject word je 5 dagen op sleeptouw tgenomen en verbreed je jouw netwerk met experten.

Meer info

Op www.a-ploeg.be stellen deelnemende boeren en matchmakers zich uitgebreid aan je voor. Je vindt er alle info over het project en een handige kalender met diverse evenementen. Ben je zelf een landbouwer uit de directe omgeving van Antwerpen of een ondernemer uit het stadscentrum? Neem dan snel contact op met matchmaker Laura (laura.vanselm@rurant.be). 

Bekijk in de projectvideo hieronder hoe een aantal enthousiaste boeren, boerinnen en ondernemers vertellen hoe zij, door samen te werken, hun bedrijf en ideeën in een stroomversnelling brachten. Je maakt ook kennis met matchmaker Laura.

Over RURANT vzw

A-ploeg is een project van RURANT, een vzw die zich inzet om het platteland van de provincie Antwerpen te versterken. Daarom coördineert en ondersteunt de organisatie tal van vernieuwende projecten die deze prachtige streek aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch maken. 

Al jarenlang zet RURANT de tanden in diverse initiatieven rond lokale producten, de open ruimte, leefbare dorpen, ondernemerschap, innovatie, streekontwikkeling, participatie… Maar de RURANT doet dat nooit alleen. Voor elk initiatief gaan ze op zoek naar geschikte partners om samen innovatief aan de slag te gaan (gemeentebesturen, vzw’s, lokale ondernemingen,…). 

Logobalk_A-ploeg

Het project A-ploeg wordt intensief ondersteund door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Daarnaast kan RURANT rekenen op de expertise van een aantal inhoudelijke partners. 

Fietsbarometer Bonheiden scoort bovengemiddeld

publish date
15.10.2020
???module.newsItem.label.themes???

De gemeente Bonheiden werd in 2018 Vlaamse fietsgemeente. Het fietsstratennetwerk, fietsacties, slimme borden, en kermisdukaten voor jonge fietsers lagen aan de basis van deze titel. Dit positief fietsbeleid heeft een gunstige invloed op de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. Met een eindscore van 6,2/10 scoort de gemeente nu reeds beter dan het provinciale gemiddelde. In de nabije toekomst zijn nog heel wat verbeteringswerken voorzien.

Rijmenamseweg scoort 7,7/10 in de provinciale Fietsbarometer
Rijmenamseweg scoort 7,7/10 in de provinciale Fietsbarometer

Fietspaden

De gemeente Bonheiden telt 41,3 kilometer op het bovenlokaal functionele fietsroutenetwerk. 26,4 kilometer daarvan zijn eenrichtingsfietspaden en 9,5 kilometer tweerichtingsfietspaden. De provinciale Fietsbarometer toont aan dat de gemeente Bonheiden zowel op breedte van de fietspaden (7,7/10), de tussenbreedte tot de rijweg (8,2/10) als trilcomfort (4,5/10) beter scoort dan het provinciale gemiddelde.

De cijfers van de gemeente Bonheiden zijn positief. Toch toont de provinciale Fietsbarometer nog werkpunten. De Weynesbaan-Tinstraat, in beheer van de gemeente, scoort slechts 3,2/10. Dit is een tweerichtingsfietspad zonder afscheiding langs een rijweg waar gemotoriseerd verkeer 70km/u mag rijden.
De volledige heraanleg van Weynesbaan-Tinstraat, met veilige fietspaden, is reeds budgettair voorzien bij de gemeente Bonheiden. Samen met Aquafin, die de riolering aanlegt, hoopt de gemeente zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met deze werken. 

Voor de Muizensteenweg en de Korte Dreef adviseert de provincie Antwerpen een grondige studie om deze route vanuit fietsersperspectief te herzien. Ook het fietspad in Dorp, door het centrum van Bonheiden, mag zeker breder gemaakt worden. De gemeente Bonheiden speelde alvast in op dit advies en zorgde in de Korte Dreef voor een veilige rugdekking voor de fietsers op de plaats waar zij van het fietspad op de rijweg komen. Daarnaast is een volledige heraanleg van de fietspaden in de Muizensteenweg budgettair voorzien. Hiervoor werd in de gemeenteraad van augustus een samenwerkingsovereenkomst met PIDPA afgesloten. Een deel van de onderliggende rioleringen zal er immers ook moeten vervangen worden. 

Gemengd verkeer

Op 5,4 kilometer van de BFF-routes in de gemeente Bonheiden is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De gemeente Bonheiden scoort met 5,7/10 ver boven het provinciaal gemiddelde van 3,9/10. Het grootste deel van het gemengd verkeer ligt in de gemeente Bonheiden op de Oude Baan. Dit was in 2016 de langste fietsstraat van Europa.

Ondertussen werd het centrum van Rijmenam volledig heraangelegd. Dit gebeurde met de nodige aandacht om het autoluwer te maken, maar ook veel ingrepen die het fietsen en wandelen aangenamer en veiliger maken. 

Overzichtskaartje BFF routes Bonheiden

Wie wordt wandeling van het jaar?

publish date
13.10.2020

Wandelen blijkt populairder dan ooit. Dat belooft voor de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’ van Toerisme Provincie Antwerpen!
Een bredere oproep naar vakantiemakers en een vereenvoudigde procedure moeten van 2021 een topeditie maken.

Deelnemen aan de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’ loont. Méér nog dan de geldprijs van 1000 euro betekent de titel van ‘wandeling van het jaar’ extra promotie, meer bezoekers en een bonus voor lokale ondernemers.
Toerisme Provincie Antwerpen stimuleert vakantiemakers - o.a. gemeenten, toeristische diensten, natuurverenigingen en uitbaters van logies of attracties - om een kandidatuur in te dienen.

Eenvoudige procedure

Tegelijk vereenvoudigt Toerisme Provincie Antwerpen de procedure: een kaartje, toeristische blikvangers en een motivering volstaan.

De wedstrijd verloopt verder als volgt:

 • Alle ingestuurde wandelingen worden op het terrein uitgebreid gescreend.
 • In maart 2021 maakt Toerisme Provincie Antwerpen de shortlist bekend.
 • De wedstrijd loopt tot en met 31 augustus. 
 • In september 2021 presenteert Toerisme Provincie Antwerpen de nieuwe ‘wandeling van het jaar’.

Koenraad Pierré
Teammanager Routebureau
koenraad.pierre@provincieantwerpen.be
T 03 240 63 83

Volgende van de detaillijst