Corona - aangepaste dienstverlening en maatregelen

publish date
01.07.2020

Het provinciebestuur wil een verdere verspreiding van het coronavirus mee helpen voorkomen. In functie van de federale coronamaatregelen is de dienstverlening aangepast.

Aangepaste dienstverlening

Provinciehuis

Groepsbezoeken en congressen in het provinciehuis kunnen voorlopig niet doorgaan. Wie een afspraak heeft in het provinciehuis, raadpleegt best de infofiche over de geldende maatregelen op de webpagina voor bezoekers.

Recreatiedomeinen en provinciale parken

Alle provinciale groen- en recreatiedomeinen zijn geopend voor het publiek. Wens je het Zilvermeer of De Nekker te bezoeken, dan moet je steeds vooraf reserveren. Door corona vragen we je rekening te houden met enkele richtlijnen. Zowel voor je eigen veiligheid en die van mensen rond je, als van onze medewerkers. In dit bericht vind je de laatste info.

Expertisecentra

 • Havencentrum: Geen excursies tot en met 31 augustus.
 • Kamp C: het is weer mogelijk een afspraak te maken voor bouwadvies op donderdag. Door de coronamaatregelen geven we echter de voorkeur aan digitale bouwadviezen. De bouwadviezen in de gemeenten worden ook digitaal georganiseerd en gaan niet fysiek door tot 1 september. Verhuringen zijn weer mogelijk in het Conferentiecentrum de Basis. Meer info via de website.
 • PIME: enkel toegankelijk na afspraak. Voorlopig zijn er geen schoolactiviteiten gepland
 • Campus Vesta: Wij houden je via onze website op de hoogte van de extra veiligheidsmaatregelen.
 • PIH: De vaccinatiemomenten, het veldwerk van milieu en gezondheid waaronder het bevolkingsonderzoek in Hoboken en de activiteiten van de dienst grootkeukenhygiëne, werden in veilige omstandigheden terug opgestart. Laboactiviteiten en staalnames blijven, ook onder coronaomstandigheden, doorgaan.
 • Vormingscentrum Malle: Vanaf 1 juli ontvangen wij de zomerkampen. De uitleendienst is voorlopig enkel op afspraak open.
 • Inovant: De opleidingen tot eind juni zijn herpland naar het najaar. Deelnemers worden daar individueel over geïnformeerd.
 • DocAtlas: Voor het inleveren en uitlenen van materialen kun je weer in DocAtlas Antwerpen en in DocAtlas Turnhout terecht. Je kan ook nog steeds gebruik maken van de afhaaldienst. Scholen of zomerscholen die een materialenkoffer willen ontlenen, doen de aanvraag via het kofferformulier. Meer informatie en de richtlijnen vind je op de website van docAtlas.
 • Veiligheidsinstituut: De aanvullende vorming preventieadviseur werd hervat, andere opleidingen gaan digitaal door. Deelnemers worden daar individueel over geïnformeerd. VCA-examens vinden nog steeds plaats op afspraak. Bezoekers zijn welkom in het informatiecentrum na afspraak.
 • Hooibeekhoeve: de Hooibeekhoeve ontvangt weer landbouwscholen en stagestudenten. Meer info in het nieuwsbericht. Geen zaalverhuur tot nader order.
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij: Geen publieksactiviteiten tot nader order. Mits het volgen van alle veiligheidsmaatregelen verhuren wij onze zaal terug met een maximale bezetting van 20 personen zodat we de fysieke afstand (min. 1,5 meter) kunnen garanderen. We kunnen helaas geen broodjeslunch voorzien.

 

Cultuurcentrum en museum

 • de Warande: vanaf woensdag 1 juli ben je opnieuw welkom in de Warande om de uitgestelde tentoonstelling De Nacht te bezoeken. De expo is verlengd tot zondag 13 december. De openingsuren blijven dezelfde: elke week van woensdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur.
 • Suske en Wiske Museum: Het museum is weer open. Reserveer op voorhand je tickets via de website.

Betaaltermijn provinciebelasting verlengd voor burgers en bedrijven 

Het provinciebestuur wil voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.

Wie zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Meer info vind je in het nieuwsbericht.

Ook voor bedrijven heeft de provincie de betaaltermijn verlengd.

Alle informatie over corona kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

AGHRANT zoekt manager onderzoeksprojecten

publish date
01.07.2020

AGHRANT zoekt een manager praktijkgerichte onderzoeksprojecten voor land- én tuinbouw. Wie of wat is AGHRANT? Een krachtenbundeling van de vier praktijkcentra van de provincie Antwerpen. ‘Agricultural and Horticultural Research in the Province of Antwerp’ oftewel een dynamisch en groeiend samenwerkingsverband dat jij mee vorm kan geven. 

AGHRANT realiseert voor Proefcentrum Hoogstraten (PCH), de Hooibeekhoeve (HH), het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (PSKW) innoverende en praktijkgerichte Europese projectvoorstellen in het kader van Europese (structuur)fondsen.

Jouw functie

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van projectvoorstellen. Je stemt af met de manager van AGHRANT en de onderzoekers van de praktijkcentra en rapporteert aan de stuurgroep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de praktijkcentra en de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen.

Concrete doelstellingen:

• Het identificeren en samenbrengen van de onderzoeksnoden en -opportuniteiten samen met de onderzoekers van de praktijkcentra om te komen tot een onderzoeksagenda AGHRANT.

• Vanuit deze onderzoeksagenda samenwerking tussen de onderzoekers stimuleren en faciliteren en gericht zoeken naar complementaire derde partners om te komen tot concrete projectdossiers die matchen binnen de Europese (structuur)fondsen.

• Samen met de senior manager van AGHRANT deze projectdossiers voorstellen bij overheden en partners om te komen tot een sluitende financiering.

• Nationale en internationale profilering van het samenwerkingsverband.

• Versterken en uitdragen van het samenwerkingsverband AGHRANT.

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot en met vrijdag 24 juli 2020 door je motivatiebrief en cv te mailen naar hr@proefstation.be. Voor meer informatie over deze vacature, kan je contact opnemen met Raf De Vis - T +32 473 538331.

Maatregelen in Provinciale parken en domeinen in het kader van de COVID-19 bestrijding (update 13/7)

publish date
01.07.2020

Alle provinciale groen- en recreatiedomeinen zijn geopend voor het publiek. Door corona vragen we je rekening te houden met enkele richtlijnen. Zowel voor je eigen veiligheid, als die van mensen rond je, als van onze medewerkers. In dit bericht vind je de laatste info.

Algemene maatregelen:

Bezoek vooral parken in je eigen buurt. Als het te druk is, kan je een ander park bezoeken. De parkings van de groendomeinen zijn open.

Geniet van de buitenlucht in de domeinen, maar houd rekening met deze richtlijnen:

 • Houd afstand van andere bezoekers (min. 1,5 meter), onze domeinwachters zien daar mee op toe. Ook op plekken als de hondenloopzones behoud je de afstand en gebruik je de toegangspoort op een veilige manier.
 • De provinciale domeinen in stedelijk gebied, zoals Vrijbroek (Mechelen) en Rivierenhof (Antwerpen), zijn erg druk tijdens de weekends. Gelieve niet langer dan 2 uur in de parken rond te wandelen en ga er niet naartoe als het al druk is.
 • Toiletten en sanitaire accommodatie zijn overal geopend. Om afstandsregels te garanderen kan het gebeuren dat er extra gebruiksregels zijn, en dat er delen van sanitaire gebouwen afgesloten blijven. 

Wat met bewegen of sporten?

 • Wandel of fiets enkel individueel, met inwonende gezinsleden en/of het aangeraden aantal mensen in je bubbel (dit laatste wel gecombineerd met de afstandsregels).
 • Binnensporten gaat nog niet. Buitensporten voor max. 20 personen zijn enkel toegestaan onder begeleiding van een officiële coach.
 • Vissen kan terug in de meeste domeinen, op voorwaarde dat de social distance maatregelen nageleefd kunnen worden. Neem contact met het domein waar je wil gaan vissen voor meer praktische afspraken en regelingen.
 • Paardrijden op de routes kan, op voorwaarde dat er maximum twee ruiters/menners zijn en dat zij de social distance maatregelen naleven. Gemotoriseerd vervoer van het paard voor die ritten is alleen toegelaten als het niet veilig kan op een andere manier. 

Speeltuinen

Er zijn verschillende speeltuinen opnieuw open. In de parken zelf zie je welke je mag gebruiken en hoe. Houd rekening met het volgende:

 • Speelzone geopend voor kinderen t.e.m. 12 jaar, begeleid door minstens 1 meerderjarige
 • Begeleiders houden minstens 1,5m afstand van mekaar of met mondmasker (12+)
 • Was voor en na spelen (thuis) je handen grondig met water en zeep en zeker voor eten of drinken
 • We duiden op sommige plekken aan hoeveel kinderen er maximaal op een toestel of speeltuin kunnen, maar de regel is dat het niet druk mag worden. Bij drukte kom je beter op een rustiger moment terug.
 • Geen picknick in de speeltuinen en speelzones. 

Provinciale Recreatiedomeinen

De Schorre, de Nekker, het Zilvermeer en de Lilse Bergen zijn ondertussen terug open voor het publiek. Mogelijk zijn nog niet alle delen van de parken actief, en er is sowieso een beperkte capaciteit.

Deze domeinen bieden daarom een online reservatiesysteem aan, waarbij we met aandrang vragen om op voorhand een toegangsticket te kopen of reserveren.

Ook de binnenaccommodatie is geopend, gebruik van het zwembad in De Nekker is terug mogelijk. Hiervoor reserveer je ook op voorhand. Ter plaatse worden de maateregelen over het gebruik van de douches en kleedruimtes duidelijk gemaakt. Ook het gebruik van de sanitaire installaties en winkel van de camping van het Zilvermeer is mogelijk. Hier geldt wel de verplichting om een mondmasker te dragen (voor 12-plussers). We vragen om deze extra regels te respecteren. 

Hier een lijst van de websites en Facebook-pagina's van de recreatiedomeinen, zodat je de exacte aanpak en openingsdata van elk domein kunt natrekken:

 

Samen naar één nieuwe Bosgroep voor de toekomst

publish date
30.06.2020
???module.newsItem.label.themes???

Bosgroep Antwerpen Zuid en Bosgroep Antwerpen Noord zijn al jaren buren in het Vrieselhof en hebben dezelfde administratieve en inhoudelijke werking. Begin vorig jaar groeide dan ook het idee om te fusioneren tot één Bosgroep.

Waarom? Samen staan we sterker om – net zoals onze bossen – de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Door een fusie kunnen we ons beter organiseren en professionaliseren. We krijgen een kans om opnieuw te focussen op de kern van de zaak: een goede ondersteuning van onze boseigenaars en duurzame bossen in onze regio.

Van twee naar één: het fusietraject

Samen met het personeel, bestuur en vrijwilligers van de Bosgroepen werd een grondige analyse gemaakt van de vraag: “Zou een fusie efficiënter en dus wenselijk zijn?”. Begin dit jaar kwam een eensgezinde “ja” om het fusietraject op te starten.

Via twee werkgroepen worden het praktisch-juridische luik en het inhoudelijke luik uitgewerkt. Zo hopen we met een mooi voorstel naar de Algemene Vergaderingen van eind 2020 – begin 2021 te gaan. Als alles volgens plan verloopt en de Algemene Vergadering geeft haar akkoord, starten we begin 2021 samen als een nieuwe Bosgroep. Een Bosgroep voor de toekomst die werkt aan bossen voor de toekomst!

Heb je vragen of suggesties?

Neem dan zeker contact op met jouw bosgroepcoördinator via antwerpennoord@bosgroep.be of antwerpenzuid@bosgroep.be.

WEET JIJ EEN LEUKE NAAM VOOR DE NIEUWE BOSGROEP?

Mail je voorstel voor 31 juli naar antwerpennoord@bosgroep.be of antwerpenzuid@bosgroep.be. De fusiewerkgroep maakt een selectie van drie namen, in september kan je online stemmen op de naam van je voorkeur.

Gemeente Essen scoort 6,7/10 op provinciale Fietsbarometer

publish date
30.06.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provinciale Fietsbarometer nam bijna 35 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes in de gemeente Essen onder de loep. Dit zijn routes die woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, scholen, sportcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. De provinciale Fietsbarometer onderzoekt het trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen van deze routes. De bovenlokale fietspaden van Essen scoren met 6,7/10 boven het provinciale gemiddelde van 5,9/10.

Overzichtskaartje BFF routes Essen

 

In de gemeente Essen fiets je over 12,2 kilometer fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het trilcomfort van de fietspaden scoort met 6,3/10 beter dan het provinciaal gemiddelde van 4,5/10. De goede scores van o.a. de Nieuwmoersesteenweg, Moerkantsebaan en fietsostrade F14 Antwerpen-Essen spelen hierbij een rol. Voor breedte van de fietspaden scoort de gemeente Essen 7,4/10 en voor tussenbreedte of afscherming van de rijweg haalt het 7,3/10. Met deze cijfers evenaren ze het provinciale gemiddelde. Recent werd door de provincie Antwerpen het stuk van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen de Kalmthoutsesteenweg en Paviljoenweg gerealiseerd. Een mooi stuk van 1,7 kilometer dat nog niet in deze cijfers van de provinciale Fietsbarometer zit, maar de eindscore van de gemeente bij een hermeting positief zal beïnvloeden.

Wel toont de provinciale Fietsbarometer aan dat de enkelrichtingfietspaden in Spijker, een gewestweg waar 70km/u toegelaten is, te smal zijn en niet afgeschermd van de rijweg. De provincie Antwerpen raadt hier conforme fietspaden aan. Ook in de Antwerpsesteenweg, Kalmthoutsesteenweg (tussen Spijker en Oude Baan), Moerkantsebaan (stuk van de brug richting Stationsstraat) geven we het advies conforme fietspaden aan te leggen.

De gemeente Essen kan na lang ijveren de verkeerslichten aan het Spijker dit najaar conflictvrij maken. De ambitie om op het Spijker vrijliggende fietspaden aan te leggen is er zeker bij de gemeente. Naar analogie met de vrijliggende fietspaden Nieuwmoersesteenweg en Moerkantsebaan, dat een omvangrijk traject was, wenst Essen ook veilige fietspaden te realiseren in de dorpskern van Wildert op de Kalmthoutsesteenweg. 

Gemengd verkeer

Op het grootste deel van de bovenlokale functionele fietsroutes in Essen (22,74 km) is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het gemotoriseerd verkeer en de beschikbare breedte van de weg. De eindscore in de spits ligt met 4,3/10 iets hoger dan het provinciaal gemiddelde van 3,9/10.

De gemeente Essen haalt een mooi gemiddelde van 6,4/10 voor trilcomfort in gemengd verkeer. Wel blijkt uit steekproeven dat de intensiteiten en snelheden in de gemeente te hoog liggen. Dit zorgt er voor dat bepaalde straten niet geschikt zijn voor gemengd verkeer. De provincie Antwerpen beveelt de gemeente Essen aan om in de Nieuwstraat/Kapelstraat (N133), Stationsstraat, Veldweg, Moerkantsebaan, Sint-Jansstraat en Mertensdreef snelheidscontroles uit te voeren en waar nodig de snelheden van het gemotoriseerd verkeer te beperken. Bepaalde routes kunnen ook structureel autoluwer gemaakt worden. We zien hier mogelijkheden voor Nieuwstraat/Kapelstraat (N133), Stationsstraat en Sint-Jansstraat. Uiteraard moet dit in een breder mobiliteitskader bekeken worden.

De gemeente Essen start nog dit jaar een dossier op om St.Jansstraat verkeersveliger te maken, verkeersremmers en veilige fietspaden horen hier zeker bij.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.

Het tweerichtingsfietspad langs de Moerkantsebaan in Essen scoort 7,4/10
Het tweerichtingsfietspad langs de Moerkantsebaan in Essen scoort 7,4/10

Coronatriagepunt in Gouverneur Kinsbergencentrum in Wilrijk sluit de deuren

publish date
29.06.2020

Ruim drie maanden na de opening sluit het triagepunt Gouverneur Kinsbergencentrum (Antwerpen Zuid) in Wilrijk de deuren. Uit de plaatselijke huisartsenkring en Huisartsenwachtpost werd een coronateam samengesteld. Dit team nam al die tijd de coördinatie van het triagepunt op zich. Zo kon het triagepunt als voorpost voor de spoedafdeling van het UZA de toevloed aan coronapatiënten opvangen. Het Antwerpse provinciebestuur stelde het gebouw gratis ter beschikking en zorgde voor facilitaire ondersteuning.

gkc triagepunt covid-19

Voor de installatie van het triagepunt is er enorm snel geschakeld. De provincie Antwerpen bood spontaan Kwartier Z, het centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorgsector aan toen er nood was aan een locatie. Kwartier Z is al ingedeeld in aparte consultatieruimtes. In 48 uur werd Kwartier Z ontruimd en ingericht als triagepunt, met 2 onderzoekslokalen en een onthaal. Ook allerlei praktische dingen, zoals netwerk en telefonie voorzien, schoonmaak en afvalophaling regelen, verzekeringen in orde brengen, toegangen regelen,… was in orde binnen 2 dagen.

Alle consultaties en tests werden uitgevoerd door een team van 40 artsen uit de huisartsenkring die zich vrijwillig aangemeld hadden. Zij kregen versterking van verpleegkundigen, ook vrijwilligers. De stad Antwerpen zorgde voor stewards, schoonmaak en administratieve ondersteuning. Alle beschermingsmaatregelen hebben gewerkt, niemand van het team is ziek geworden.

Strakke organisatie

Het triagepunt was dagelijks open van 16u tot 18u of 20u, al naargelang de drukte. Dankzij een van de artsen die handig is met ICT-toepassingen kon men een efficiënt systeem opzetten met online afspraken. De afspraken konden worden ingepland door de eigen huisarts, na telefonische triage of een fysieke consultatie. Die huisarts vulde ook de elektronische formulieren in voor het lab en voor de tracing. Deze manier van werken liet toe gemiddeld 50 stalen per 4 uur te nemen.

De samenwerking tussen de verschillende partners (coronateam, stad Antwerpen, provincie Antwerpen/Gouverneur Kinsbergencentrum) verliep vlot. Scarlett Deurinck, zakelijk leider van het Gouverneur Kinsbergencentrum is verheugd dat het centrum kon tonen waar het voor staat. Het Gouverneur Kinsbergencentrum wil immers inzetten op samenwerking en innovatie binnen de zorg. Het gebouw wordt er ten volle voor gebruikt: mensen worden er samen gebracht en er starten ook eigen projecten op. Het ondersteunen van het triagepunt paste helemaal in de doelstellingen.

Werken aan draaiboeken

Om zich voor te bereiden op een eventuele tweede golf, willen de partners een draaiboek uitwerken voor de artsen die van wacht zijn en voor de huisartsen in de eigen praktijk. Dat draaiboek kan dan bij een nieuw triagepunt gebruikt worden. Bedoeling is om zo het coronateam te ontlasten en ervoor te zorgen dat niet voortdurend één van de vijf artsen die deel uitmaken van dat team aanwezig moet zijn.

Bekijk het nieuwsitem op ATV

Beluister het fragment op Radio 2 Antwerpen

Meer info over het Gouverneur Kinsbergencentrum vind je op de website, voor vragen over het triagepunt kun je terecht bij Scarlett Deurinck, zakelijk leider, scarlett.deurinck@provincieantwerpen.be, T +32 3 830 73 40, M +32 478 41 78 32

Radio Veerkrachtige Dorpen

publish date
25.06.2020

Van 6 juli tot en met 14 augustus 2020 brengen we 6 weken radio vanuit 6 dorpen! Luister en beleef mee hoe mensen hun dorp in handen nemen. Het samen veerkrachtig maken. Elk op hun eigen en unieke manier. 

Jelle Cleymans brengt samen met de inwoners, de verhalen, de dorpsdynamiek tot in de woonkamer. We leggen ons oor te luister om te ontdekken of de coronacrisis een invloed heeft gehad op hun dorp, hun gemeenschap. Daarbij nemen we de korte keten en de streekproducten, de Zomer van de Korte Keten mee de in ether. 

Wekelijks strijken we neer in een ander dorp. Van maandag tot en met donderdag brengen we een korte reportage en op vrijdag sluiten we af met een live-uitzending. De huidige omstandigheden laten het niet toe er een heus feest van te maken, maar samen met Jelle Cleymans gaan we wel radio maken op een veilige en vooral gezellige manier! 

Luister tijdens de weekdagen van 6 juli tot en met 14 augustus van 12 tot 13 uur naar Radio 2 Antwerpen en volg ons vanuit deze dorpen: 

 • 6 tot en met 10 juli in Schriek
 • 13 tot en met 17 juli in Groot-Vorst
 • 20 tot en met 24 juli in Braken
 • 27 tot en met 31 juli in Hulshout
 • 3 tot en met 7 augustus in Sint-Jozef-Rijkevorsel
 • 10 tot en met 14 augustus in Mol-Gompel 

Veerkrachtige dorpen is een initiatief van Provincie Antwerpen dat inwoners en lokale besturen samen laat werken rond de toekomst van hun dorp. 

Benieuwd naar wat veerkrachtige dorpen voor jouw dorp kan betekenen? Klik, kijk en laat je inspireren!

Banner Platelands Plus

In 5 stappen naar een veerkrachtiger dorp

publish date
25.06.2020

Ook jij kan je dorp in vijf stappen veerkrachtiger maken aan de hand van een online stappenplan. Vijf dorpen in de gemeenten Heist-op-den-Berg, Laakdal en Essen gingen je al voor. 

Provincie Antwerpen werkte de afgelopen jaren samen met Rurant vzw, Innovatiesteunpunt en de gemeenten Heist-Op-Den-Berg, Laakdal en Essen aan het PDPO-project Veerkrachtige Dorpen. In 5 dorpen namen de inwoners samen met het lokale bestuur hun dorp in handen. Maakten ze samen plannen voor de toekomst, zochten ze antwoorden op de uitdagingen waar ze voor staan. Benieuwd naar hoe zij het aanpakten? We bundelden alles in een handige online stappenplan samen met de tips en trucs. 

Nieuwe publicatiereeks over erfgoed in provinciaal bezit: Ter Plekke

publish date
22.06.2020

Jaarlijks ontvangen de provinciale gebouwen en domeinen tienduizenden bezoekers. Zij komen er in de eerste plaats om te ontspannen of te sporten, te werken of een vergadering bij te wonen. Slechts weinigen van die bezoekers zijn zich ervan bewust dat die provinciale gebouwen of groendomeinen vaak een boeiende geschiedenis hebben gekend, een rijk erfgoed herbergen of intrigerende verhalen kunnen vertellen.

Met de nieuwe brochurereeks “Ter Plekke” presenteert de dienst Erfgoed van het provinciebestuur Antwerpen die boeiende verhalen en anekdotes in fraai vormgegeven en rijkelijk geïllustreerde aantrekkelijke boekjes. We belichten in deze publicaties de mijlpalen uit de geschiedenis van de site, we zetten de hoofdrolspelers op het podium en brengen het erfgoed onder de aandacht. 

Naar aanleiding van de inhuldiging van het gerestaureerde Vangeertenhof in het Arboretum Kalmthout wordt de eerste aflevering in deze nieuwe reeks gepubliceerd. Wanneer hoofdrolspeler Charles Van Geert zijn kwekerij in 1856 overbracht van Antwerpen naar Kalmthout, kon hij waarschijnlijk niet vermoeden dat ze de kern zou vormen van het ondertussen wereldberoemde en drukbezochte Arboretum Kalmthout.

In deze eerste aflevering van de nieuwe reeks “Ter Plekke”, kan je de intrigerende verhalen en anekdotes lezen over de mijlpalen, de mensen en het erfgoed die van dit arboretum zo’n bijzondere plek hebben gemaakt.   

 ‘Arboretum Kalmthout. De mijlpalen, de mensen, het erfgoed’. Eerste deel uit de reeks Ter Plekke.
Arboretum Kalmthout. De mijlpalen, de mensen, het erfgoed’. Eerste deel uit de reeks Ter Plekke

Provincie deelt corona-doe-het-zelfpakketten uit voor de Zomer van de Korte Keten

publish date
19.06.2020

Geen week, maar een volledige Zomer van de Korte Keten in 2020. Landbouwers, verenigingen en steden en gemeenten organiseren nog tot eind september tientallen activiteiten om hun buren, leden en inwoners meer vertrouwd te maken met verschillende vormen van korteketenverkoop op land- en tuinbouwbedrijven én om hen een fijne belevenis te bezorgen met lokaal geproduceerd voedsel. Om dat op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, bezorgt de provincie Antwerpen de deelnemende ondernemers een pakket met materialen om zich aan te passen aan de geldende coronamaatregelen. 

De keuze voor een hele zomer met lekkere activiteiten in plaats van een week, zoals de voorbije jaren het geval was, is een rechtstreeks gevolg van de COVID-19-epidemie. De campagne was in volle voorbereiding toen het coronavirus uitbrak in ons land. Omdat de situatie op lange termijn niet te voorspellen was, beslisten de initiatiefnemers om het roer helemaal om te gooien en in plaats van een korte intensieve campagne te gaan voor een lange periode waarin op een veilige manier minstens evenveel mensen bereikt kunnen worden. 

Veilig door de Zomer van de Korte Keten 

Voor de korteketenverkoop heeft de coronacrisis een onverwacht gevolg. Veel producenten hebben hun omzet de voorbije weken zien stijgen. Meer dan ooit kiezen consumenten in de provincie Antwerpen voor lekkers uit eigen streek; omdat het voedsel veilig en makkelijk traceerbaar is, omdat ze zo drukke supermarkten kunnen vermijden en de lokale economie ondersteunen én omdat ze er een gezonde uitstap van kunnen maken.

Wie als producent of organisator aan de campagne deelneemt, kan bij de provincie Antwerpen terecht voor een gratis doe-het-zelf-pakket om bedrijfsbezoeken en andere activiteiten netjes volgens de coronamaatregelen te laten verlopen. Het bevat materiaal dat aanmaant om afstand te houden, de juiste wandelrichting aan te houden, bij voorkeur elektronisch te betalen, enzovoort.

In het pakket zit verder onder andere een liter handgel van Sterkstokers uit Hoogstraten, een korteketenproducent die naar aanleiding van de coronacrisis zijn productie heeft omgegooid en nu 500 liter ontsmettingsalcohol per dag produceert. 

De Zomer van de Korte Keten is een initiatief van de Vlaamse provincies in samenwerking met de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Provincies, het Steunpunt Korte Keten en VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Provinciale Fietsbarometer wijst gemeente Herenthout op knelpunten

publish date
19.06.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in de gemeente Herenthout de toestand van de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 40,6 kilometer BFF waarvan tien kilometer in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Overzichtskaartje BFF routes Herenthout

Uit de gegevens van de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat de bovenlokale functionele fietsroutes van de gemeente Herenthout voor alle kenmerken ver onder het provinciaal gemiddelde scoren. Het trilcomfort is er laag (2,9/10), voor tussenbreedte scoort de gemeente gemiddeld 4,5/10 en de breedte van de fietspaden haalt 6,4/10.

Positief in de gemeente Herenthout is dat de meeste fietspaden enkelrichting zijn. Het is bewezen dat het ongevalrisico op een tweerichtingsfietspad hoger ligt dan op een enkelrichting.

Wel beveelt de provincie Antwerpen de aanleg of heraanleg van fietspaden langs de Nijlense, Itegemse, Wiekevorstse, Herentalse en Bevelse Steenweg aan. De Itegemse Steenweg scoort 1,6/10 voor fietspadbreedte. De Nijlense Steenweg haalt dan weer een 2,2/10 op tussenbreedte en door de keuze van betonklinkers scoort de Bevelste Steenweg -2/10 op trilcomfort. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Langstraat met een trilscore van 8/10 dankzij de materiaalkeuze van asfalt. 

Gemengd verkeer

10,45 kilometer bovenlokale fietsroutes bevinden zich in gemengd verkeer. In de gemeente Herenthout valt de slechte score voor fietsen in gemengd verkeer op. De gemiddelde score van 2,6/10 heeft vooral te maken heeft met de snelheden van het gemotoriseerd verkeer maar ook met de hoeveelheid auto’s waarmee de fietser af te rekenen krijgt binnen de bebouwde kom. De provincie Antwerpen beveelt dan ook aan om op die routes de snelheden van het gemotoriseerd verkeer te handhaven, maatregelen te nemen om het centrum autoluwer te maken of conforme fietspaden aan te leggen.

De gemeente Herenthout is blij met de samenwerking en de ondersteuning door de provincie Antwerpen. Dankzij de provinciale Fietsbarometer heeft de gemeente een objectief overzicht van de toestand en het veiligheidsniveau van hun bovenlokale fietsverbindingen. Het lokaal bestuur engageert zich tot een versnelde uitvoering van de diverse acties die in het meerjarenplan werden voorzien om fietsen veiliger en comfortabeler te maken.

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. 

De Bouwelse Steenweg in Herenthout
De Bouwelse Steenweg in Herenthout scoort mooie punten in het rapport van de provinciale Fietsbarometer

Meer dan 2 omgevingsvergunningen per dag

publish date
17.06.2020
???module.newsItem.label.themes???

Nog nooit kwamen er bij de provincie zoveel omgevingsvergunningsaanvragen binnen dan in 2019. De deputatie besliste over meer dan 750 aanvragen ingediend door kleine en grote bedrijven uit allerlei sectoren. Die toename is volledig toe te schrijven aan het aantal aanvragen horende bij een inrichting van klasse 1.

Raadpleeg het rapport ook op je smartphone

Hoe verklaren we die toename? Grotendeels omdat het stelsel van vergunningen sinds 2017 veranderd is. Sindsdien moet men slechts 1 (omgevings)vergunning aanvragen voor tal van activiteiten (stedenbouwkundige, natuur, milieu, …). Maar dat betekent dat de provincie die voorheen enkel de milieu- en natuurvergunning behandelde, meer aanvragen te verwerken krijgt. Dat 2019 een piekjaar zou worden met een stijging van het aantal beslissingen over aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten met 25% ten opzichte van 2018 hadden we niet direct verwacht.

De omgevingsvergunning vraagt een integrale aanpak en heel wat expertise van ingenieurs, wetenschappers en andere deskundigen in allerlei thema’s en domeinen. De provinciale omgevingscommissie (POVC) brengt alle experten rond de tafel, in het belang van een goede samenwerking en een probleemoplossende aanpak. De POVC adviseerde de deputatie in 2019 bij 65% van alle aanvragen.

De provincie gaat er ook prat op dat de omgevingsvergunning een belangrijk uitvoeringsinstrument kan zijn met het oog op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).De provincie waakt over een gezonde evenwicht tussen innovatieve bedrijfsvoering en de bescherming van ons leefmilieu, tussen economie en ecologie. Vorm geven aan een duurzame toekomst ligt de provincie nauw aan het hart. Daarom hecht de provincie veel belang aan een efficiënte, robuuste en kwaliteitsvolle vergunningverlening. Hoewel de nieuwe regeling van de vergunningsverlener verlangt van meer markten thuis te zijn alsook meer aanvragen te verwerken, staat de provinciale aanpak nog steeds overeind, zonder verlies aan snelheid.

Volgende van de detaillijst