Mededeling 90

publish date
24.05.2018
Mededeling 90

De laatste jaren vindt een nieuw concept ingang in de vleeskuikenhouderij. Bij “Uitkomst in de stal” transporteer je broedeieren na 18 dagen incubatie van de broeierij naar het vleeskuikenbedrijf. Kuikens komen dan de volgende dagen uit in de omgeving waar ze zullen opgroeien, en hebben direct voeder en water ter beschikking. De markt bevat reeds verscheidene systemen die verschillen in de mate van automatisering, opvang van de jonge kuikens en de investering om er mee te starten.

Op het Proefbedrijf liep van 2015 tot 2017 het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsrendement”. In kader van dit project, gefinancierd door de Vlaamse Overheid, testten we drie bestaande systemen voor uitkomst in de stal:

• X-treck systeem van Vencomatic;

• doosjes met broedeieren van One2Born;

• Homehatching van Pe-Da.

De resultaten met X-treck en Homehatching presenteerden we reeds op onze studie- en sectordagen. In deze mededeling zoomen we dieper in op het systeem van One2Born.

"Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens"

publish date
24.05.2018

“Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens” is een demoproject gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Europa.

Met dit project willen we de Vlaamse vleeskuikenhouder bewust maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij en de voordelen dat dit kan opleveren binnen het dagelijkse management.

Hiervoor installeerden we op vier Vlaamse vleeskuikenbedrijven eYenamics Sensor Modules (ESM) van Fancom B.V.

Screenshot van gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie

De ESM is een camerasysteem dat de activiteit en de verdeling van de vleeskuikens in de stal automatisch monitort. De camera’s installeer je in neerwaarts perspectief aan het plafond van de stal, en brengen een deel van het grondoppervlak continu in beeld. Slimme analyse software vertaalt dan deze tijdens de lichtperiodes opgenomen beelden naar een index voor activiteit en de verdeling van het koppel kuikens in de stal. Beide karakteristieken zijn waardevolle indicatoren voor diergedrag.

eYenamic maakt het mogelijk om het gedrag van een groep kuikens van minuut tot minuut te volgen, waardoor afwijkend gedrag snel zichtbaar wordt. Dit staat de pluimveehouder toe om sneller te reageren, alvorens het welzijn en de gezondheid van de vleeskuikens in het gedrang komt.

Een goede verdeling van de kuikens in de stal wijst op een goed stalklimaat en duidt aan dat er geen lokale overbezetting ontstaat, waardoor er meer uitval en minder uniforme groei kan ontstaan. Een levendige activiteit voorkomt dan weer pootproblemen, en zorgt dat voer- en wateropname goed blijven.

Zo werd er in het demoproject op een praktijkbedrijf opgemerkt dat de verdeling van de kuikens niet meer constant was. De kuikens trokken uit één kant van de stal. Dit bleek telkens gelijk te vallen met vraag naar verwarming. Na controle bleek aan één kant in de stal de kachel in storing te zijn. Hoewel er warmtevraag was, brandde de kachel niet en dit werd ook niet in de stalcomputers aangegeven.

Op een ander praktijkbedrijf zien we in week 3 een dip in de verdeling. Dit valt samen met een dip in voer- en wateropname. Op dit moment schakelt ook de verwarming in de stal in. De hypothese is dat de vleeskuikens hun warmte niet genoeg kwijt kunnen. De klimaatinstellingen worden in de komende rondes aangepast en dit wordt verder opgevolgd.

Standaardinstellingen in ventilatie bestaan niet. Dit dien je per stal bij te sturen. Beeldmonitoring zorgt voor een continue monitoring, waardoor je dit beter kunt opvolgen. Het is niet de oplossing voor problemen in de stal, maar wel een tool om problemen in de stal snel aan te kunnen pakken.

Logo's PDPO en Europa

Vacatures in De Schorre

publish date
11.05.2018
???module.newsItem.label.themes???
De Schorre
De Schorre

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van  groenwerker (m/v) voor het Departement Vrije Tijd – APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Je zal werken op volgend adres: Schommelei 1 bus 1, 2850 Boom. Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

 • Vacature voor groenwerker: Je taken bestaan vooral uit park- en natuuronderhoud. Enkele voorbeelden: plantsoenen onderhouden, hagen scheren, bos- en grasmaaien, snoeien, vijvers onderhouden,... Daarnaast zal je ook polyvalent ingezet worden tijdens evenementen (afbraak, opbouw, logistieke ondersteuning, …). Bekijk de volledige vacature en bezorg ons je sollicitatiebrief tot en met 27 mei 2018.

Vorig jaar meer dan 20 miljoen investeringen in klimaatprojecten

publish date
09.05.2018

Elk jaar bundelt de provincie Antwerpen alle voorbeeldacties rond klimaat van de gemeenten. Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, is blij met het resultaat: “In onze provincie is het intussen duidelijk dat verschillende klimaatmaatregelen bij de gemeenten ingeburgerd zijn, maar er is ook ruimte voor innovatieve projecten. The next big thing will be a lot of small things, stelde Thomas Lomée. Wel, alle aan ons gerapporteerde projecten zorgden in 2017 voor minstens 1500 ton minder CO2 in de lucht, ofwel het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 275 woningen. Een goede zaak voor het klimaat.”

 

De provincie Antwerpen en bijna alle gemeenten van de provincie zetten zich in voor het klimaat. Samen met 43 gemeenten engageerde de provincie Antwerpen zich om met de eigen organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast tekenden 64 gemeenten in op het Burgemeestersconvenant om de broeikasgasuitstoot te verminderen op het grondgebied. Ten slotte zijn er ook gemeenten die een eigen klimaatdoelstelling goedkeurden. Klimaatacties om deze doelstellingen uit te voeren mogen niet uitblijven.

In de nieuwe pers- en inspiratiebundel met klimaatprojecten in de provincie Antwerpen staat alle informatie over maatregelen waar gemeenten in 2017 trots op zijn. Het bewijst dat het klimaatengagement bij de lokale besturen leeft én (blijvend) werkt! En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want we weten dat er nog méér gebeurt dan de projecten van de 41 gemeenten. Daarnaast is de vermindering in CO2-uitstoot ook niet altijd te becijferen. In elk geval investeerden gemeenten met deze maatregelen alleen al meer dan 20 miljoen euro in de strijd tegen de klimaatverandering.

Uiteenlopende klimaatprojecten

De inspiratiebundel bevat maatregelen gaande van realisatie van windturbines, het opstarten van een klimaatplatform voor bedrijven, de opening en afbakening van fietsvriendelijke routes, het duurzaam verbouwen van gemeentegebouwen tot voorbeeldgebouwen tot inzetten op brandstofcellen ….

Daarnaast zijn er ook de klassieke maatregelen die zo goed als elke gemeente intussen reeds heeft doorgevoerd: gemeentelijke gebouwen duurzaam aangepakt (isoleren, pv-panelen plaatsen, stookplaatsrenovatie …). Gemeentes zetten ook in op openbare verlichting met minder energieverbruik, op groepsaankopen die inwoners helpen duurzaam te handelen, op sensibilisatie van inwoners met een beurs duurzaam bouwen en wonen, het aanmoedigen van dienstverplaatsingen met de fiets en een pleidooi voor meer groen in de gemeente.

Benieuwd? De projectbundel raadplegen kan op de website van de provincie, zoekterm klimaatrealisaties (https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaatneutrale-organisatie-2020/acties-van-gemeenten.html). 

Ding mee naar de titel van 'Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’!

Op overkoepelend niveau helpt de provincie de gemeenten met hun klimaatinspanningen naar burgers toe. Mooi voorbeeld is de campagne van de Klimaatstrijd. Via de app op www.deklimaatstrijd.be gaat elke burger de strijd aan om in zijn dagelijkse leven met kleine inspanningen het tij te doen keren en daar te starten waar het het makkelijkst is. Bij hemzelf, bij de buren, in zijn gemeente. Zo kan elke deelnemer zijn gemeente aan de titel ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’ helpen. En ook zonder smartphone kan iedereen zijn steentje bijdragen. Op www.vriendvan.be staan talrijke handige tips over wat burgers zelf kunnen doen voor het verbeteren van hun voetafdruk.

Meer info

Beleidsverantwoordelijke:
Rik Röttger, sp.a, bevoegd voor Natuur en Leefmilieu
Perscontact: Alisa Coessens
M 0476 72 46 62
E alisa.coessens@provincieantwerpen.be

Dienst:
Els van Praet
Dienst duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
T 03 240 66 83
E els.vanpraet@provincieantwerpen.be

Burgerparticipatie voor invulling oude elektriciteitscentrale

publish date
09.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

Duurzame energie of recreatie en cultuur? Het zijn twee voorbeelden voor de herontwikkeling van de Electrabelsite in Schelle. De provincie Antwerpen zet volop in op burgerparticipatie. Bij het voorbereidende onderzoek werkte ze samen met de omwonenden en gebruikers aan een visie over de herontwikkeling van de oude elektriciteitscentrale. Ook voor het omzetten van die visie in een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRUP) doet de provincie Antwerpen een beroep op geïnteresseerden.

In Schelle, bij de monding van de Rupel in de Schelde, ligt een terrein met een oude elektriciteitscentrale van Electrabel. Het gaat om maar liefst 82,5 ha dat momenteel bestemd is als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. In het oosten ligt een woonwijk en de vissersclub Pennenkenvolt. De elektriciteitscentrale is al een tijdje buiten gebruik maar er staan wel drie windmolens. Aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte in een uniek rivierlandschap.

Herontwikkeling

Tijden het voorbereidend onderzoek organiseerde de provincie Antwerpen voor de omwonenden twee workshops. Samen onderzochten we welke nieuwe invullingen van de Electrabelsite mogelijk zijn. Ook de gemeentebesturen van Schelle en Niel, de eigenaars en Vlaamse instanties zoals de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos, werden betrokken.

De analyse heeft geleid tot twee mogelijke scenario’s voor een nieuwe invulling van de Electrabelsite. De eerste legt de nadruk op recreatie en cultuur. De tweede op de ontwikkeling van duurzame energie. Wat het uiteindelijk wordt, onderzoeken we opnieuw samen met alle geïnteresseerden. De uitgangspunten daarbij zijn een compacte ontwikkeling met behoud van het landschappelijke karakter, oog voor het cultuurhistorische erfgoed en uitbreiding van het netwerk aan trage wegen. Het eindresultaat van deze burgerparticipatie is een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Meewerken?
Heb jij een mening over de herontwikkeling van deze oude elektriciteitscentrale? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Bezoek dan de Electrabelsite in Schelle op woensdag 23 mei aanstaande. De provincie Antwerpen organiseert er een infomarkt. Je komt langs wanneer het jou past tussen 19 en 21.30 uur. Meer informatie vind je in het kalenderitem en op de webpagina van de Electrabelsite.

De provincie als streekmotor

Het PRUP Electrabelsite is één van de acties uit het gebiedsprogramma Rupelstreek. Dat wil de hele Rupelstreek positioneren als een ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijk verleden. Meer informatie vind je op de webpagina van het gebiedsprogramma Rupelstreek.

De provincie Antwerpen werkt niet alleen. We zijn de intergemeentelijke motor die de oplossing in gang trapt. Meer info op www.streekmotor.be.
 

Provincie Antwerpen subsidieert broodnodige fietsenstallingen in basisscholen

publish date
08.05.2018
???module.newsItem.label.themes???

Al 31 scholen maakten gebruik van de extra subsidie voor fietsenstallingen van de provincie Antwerpen voor een totaalbedrag van 140 000 euro. Ondertussen werden een aantal mooie projecten gerealiseerd. Onder andere in de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar spendeerden ze deze subsidies goed.

De extra subsidie kadert in het 10op10-project van de provincie Antwerpen, die scholen ondersteunt met verkeersveiligheid en –educatie. Scholen kunnen in 3 fasen hun verkeerseducatie verbeteren. Scholen die het eerste deellabel behaalden, kunnen éénmalig een subsidie voor een fietsenstalling aanvragen. Deze subsidie bedraagt maximum 5 000 euro en dient om de huidige fietsenstalling te vernieuwen of een volledig nieuwe stalling te plaatsen.


Sinds het schooljaar 2003-2004 neemt de Gemeentelijke Basisschool Cade in Aartselaar deel aan het 10op10-project voor verkeersactieve scholen van de provincie Antwerpen. Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft de school het volledige 10op10-label gehaald. Hiervoor voldoet ze aan een aantal criteria, zoals het opstarten van een verkeerswerkgroep, de ouders betrekken, voldoende praktijklessen geven op de speelplaats en op straat. Na het behalen van het volledige 10op10-label gaat de school op eigen krachten verder met haar verkeersproject.


De subsidies worden over de hele provincie aangevraagd. Ook in scholen in de andere regio’s zijn mooie fietsenstallingen gezet.

In Nijlen heeft Vrije Basisschool De Zandloper de extra subsidie goed benut. Zij realiseerden in samenwerking met ouders en leerkrachten een aangepaste fietsenstalling voor de kleuter- en lagere school.

Ook de Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer uit Rijkevorsel kocht met provinciale subsidies een nieuwe fietsenstalling aan. Omdat er een enorme fietscultuur heerst in de school – zo'n 80% van de leerlingen fietst – was een uitbreiding van de fietsenstalling nodig. Dankzij het vernieuwde wielklemsysteem kunnen er nu 130 fietsen staan en kunnen de leerlingen gemakkelijker parkeren.

Basisschool Het Klepperke uit Balen zet heel erg in op duurzaamheid, zowel op vlak van milieu als verplaatsing. Daarom kozen zij bewust voor een fietsenstalling met een groendak. De meeste schooluitstappen gebeuren met de fiets en dankzij een goed georganiseerd systeem met pictogrammen kunnen fietsers en stappers vlot de school verlaten.

 

De Averegten zoekt jobstudenten animatie

publish date
23.04.2018

In De Averegten krijgen bezoekers de kans om vertrouwd te geraken met de levende natuur. Het natuureducatief aanbod koppelt leren en beleven aan elkaar. Natuur gaat pas leven als je het mag aanraken, ruiken en zien. Als je ervan mag genieten. Wij willen de 'groene vonk' laten overslaan en dat op een enthousiaste en speelse wijze!

Tijdens de zomervakantie (juli – augustus) zijn we op zoek naar jobstudenten voor natuurbeleving met bezoekers. Samen met de educator werk je een animatieprogramma uit voor kinderen van alle leeftijden. De natuur onderzoeken en beleven, crea-activiteiten, sport en spel,… De activiteiten gaan door in en rond het onthaalgebouw en eventueel in het (speel)bos.

Wij verwachten:

 • enthousiasme
 • klantvriendelijkheid
 • een vriendelijke en vlotte communicatie naar bezoekers
 • pedagogische en didactische vaardigheden
 • basiskennis natuur, landschap en duurzaamheid
 • ervaring in het (bege)leiden van groepen kinderen
 • activiteiten aangepast aan de leeftijd
 • flexibel omgaan met een variërende groep
 • nauwe samenwerking met de educatoren en domeinwachters

Vereisten:

 • Je bent beschikbaar tijdens de maand juli of augustus.
 • Je bent bereid tot weekendwerk.
 • Je bent in het bezit van een attest animator in het jeugdwerk en/of je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring in een jeugdbeweging en/of ander jeugdwerk en/of je volgt een pedagogische opleiding (bij voorkeur leraar kleuter- of basisonderwijs)
 • Je bent minstens 17 jaar op het moment dat je in dienst komt.

Wij bieden:

 • 1 voltijdse functie (38u) in juli; 1 voltijdse functie (38u) in augustus (of minimum 2 weken aaneensluitend)
 • een goede verzekering
 • inhoudelijke en logistieke ondersteuning

Meer weten? Of stel je kandidaat!

Neem contact op met Kim Van Sande, educator De Averegten: kim.vansande@provincieantwerpen.be of 015 22 81 00.

Op abdijentour door de Kempen

publish date
19.04.2018
???module.newsItem.label.themes???
Abdijenroute
Abdijenroute

Tien eeuwen oud en nog altijd even fascinerend: de Kempense abdijen. De norbertijnen van Tongerlo, Postel en Averbode drukten hun stempel op het leven en het landschap in de Kempen. Na een tumultueuze geschiedenis vormen ze vandaag een oase van rust en reflectie.
Volg met je auto of moto de blauw-witte borden van de Abdijenroute en maak kennis met hun verhaal, hun erfgoed en hun bewoners. Trek zeker ook tijd uit om te proeven van al het abdijlekkers …

Aanraders langs de Abdijenroute:

- da Vincimuseum in de abdij van Tongerlo met een fantastische kopie van ‘Het Laatste Avondmaal’
- romaanse kerk en vermaarde kruidentuin in de abdij van Postel
- bezoekerscentrum ‘Het Moment’ in de abdij van Averbode
- Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout, een driesterrenhotel in een 14de-eeuws klooster.

Abdijenroute voor minder mobiele toerist:

Op stap met rolstoel, kinderwagen of andere wieltjes? Geen probleem.
Op basis van de gedetailleerde toegankelijkheidsfiches van attracties en horeca in de buurt van de Abdijenroute stel je zelf een uitstap-op-maat samen.
Logiestips vind je op www.kempen.be en www.toegankelijkreizen.be.

Meer weten?

Provincies en gemeenten bepalen toekomst N70

publish date
10.04.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen stelde op 10 april de nieuwe detailhandelsvisie op de N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, voor. Uniek is dat de visie samen met de provincie Oost-Vlaanderen en alle gemeentes langs de N70 werd uitgetekend en afgestemd. De visie op baanwinkels en de aanpak ervan is een voorbeeld voor zowat alle Vlaamse steenwegen met (grootschalige) detailhandel.

Het detailhandelsaanbod langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. De N70 was één van de proefsteenwegen in een project dat een antwoord wil bieden op deze problematiek. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes langs de N70 zocht de provincie Antwerpen naar een beter toekomstbeeld voor steenwegen én dorps- en stadskernen.

Nieuwe toekomst voor N70 tussen Antwerpen en Gent

De steenweg N70 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.
Bijvoorbeeld: huidige open zones langs N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever.

Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. Bijvoorbeeld: zuiden van de Blancefloerlaan.

Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg.

Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.
Bijvoorbeeld: de kern van Linkeroever.

Aangezien Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied afgebakend heeft rondom de Statiestraat, blijft de N70 in Zwijndrecht ook winkelarm.

De afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit van retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit), creëert meer open ruimte en bewaart het agrarisch karakter van de omgeving (ruimtelijke ordening).

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande plannen ruimtelijke ordening (RUP’s) en reeds verleende vergunningen blijven bestaan zodat bestaande detailhandelszaken hun rechtszekerheid niet verliezen.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De betrokken provincies en gemeenten gieten deze visie binnenkort in een actieplan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden die ze hebben en de stappen die ze kunnen zetten.

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt zo haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Er is niet alleen intergemeentelijk en interprovinciaal samengewerkt maar ook interdisciplinair. De diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit werkten de visie mee uit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Er wordt tegen 11 juni een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Eerder werd ook al de visie op een andere proefsteenweg, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), voorgesteld.

Het project “baanwinkels en gemeenten op één lijn” wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.
 

Nieuwe brug van Den Azijn moet Antwerpse files verlichten

publish date
02.04.2018
???module.newsItem.label.themes???

De nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Deurne – in de volksmond: ‘de brug van den Azijn’ – is officieel ingehuldigd. Er is in totaal 15 miljoen euro geïnvesteerd in een betere brug: er kunnen nu grotere schepen onder varen en De Lijn-reizigers en fietsers kunnen er vlotter en veiliger overheen. Ze versterkt de alternatieven voor de wagen en de vrachtwagen.

De Vlaamse Regering wil vrachtwagens van de weg halen en investeert daarom in de binnenvaart, het aantrekkelijke alternatief voor de file. De belangrijkste watersnelweg in Vlaanderen is het Albertkanaal, waarover jaarlijks wel 40 miljoen ton vervoerd wordt. Dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens. Zonder de binnenvaart op het Albertkanaal zouden er in 2017 elke dag 8000 vrachtwagens extra over onze wegen gereden hebben. 

De Vlaamse Overheid investeert nu in een grotere capaciteit voor het Albertkanaal. Concreet: door alle bruggen over het kanaal te verhogen tot een doorvaarhoogte van minstens 9,10 meter verhoogt ook de capaciteit van het Albertkanaal met maar liefst +25%. Schepen met wel 4 lagen containers kunnen dan gebruik maken van deze watersnelweg. Zo wordt het voor ondernemers en transporteurs nog veel aantrekkelijker om de weg te ruilen voor de waterweg.

De ‘brug van den Azijn’ in Deurne werd volledig vervangen in het kader van dit grote investeringsproject. Er kwam een gloednieuwe stalen boogbrug op de plaats van de voormalige brug. De nieuwe brug heeft een overspanning van 123 m en een breedte van 15,60 m. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 63 m) ook de Vaartkaai (zijde Merksem), de Merksemsesteenweg (zijde Deurne) en de jaagpaden/fietspaden onder de brug. De nieuwe brug is bovendien goed afgestemd op de noden van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Zo zijn in beide richtingen vrije busbanen voorzien en vrijliggende éénrichtingsfietspaden en voetpaden.

De Kanaalkant

De omgeving van het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel wat mensen graag wonen. Deze combinatie genereert divers verkeer. De provincie werkt samen met haar vele partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, aan een toekomstplan: ‘De Kanaalkant’. Dit heeft als doel om het gebied te transformeren tot een aangename woonplek waarbij bedrijven goed bereikbaar zijn. Deze brug is één van de acties rond wonen, werken, verkeer en een groene kwalitatieve omgeving die door verschillende overheden op het terrein uitgevoerd worden en bijdragen aan de realisatie van de toekomstvisie van de kanaalkant. Meer informatie vind je op de webpagina's van De Kanaalkant.

Week van de Provinciedomeinen 2018: Natuurlijk Genieten!

publish date
30.03.2018
???module.newsItem.label.themes???

Genieten voorop tijdens Week van de Provinciedomeinen #WeekvandeProvinciedomeinen
Van 9 tot en met 15 april 2018 zijn alle provinciale groendomeinen extra gastvrij

Van 9 tot en met 15 april 2018 doet de provincie Antwerpen opnieuw mee aan de Week van de Provinciedomeinen. Ook de andere Vlaamse provincies dompelen zich van 9 tot en met 15 april helemaal onder in het thema ‘Natuurlijk Genieten’. Tijdens de Week van de Provinciedomeinen ontdek je de groen- en recreatiedomeinen op een originele manier.

 

De Provinciale Groen- en Recreatiedomein vormen een stevig onderdeel van de provincie als Streekmotor. Mensen engageren, een mooi vast recreatief aanbod uitwerken, groene oases dicht bij huis aanbieden, leuke evenementen en gezellige activiteiten organiseren, dat alles doen onze domeinen veel en graag. Tijdens de Week van de Provinciedomeinen zetten we dat nog eens extra in de verf!

Schoenen uit

In de Antwerpse groendomeinen verbinden ze bezoekers letterlijk met de natuur. Eén van de talrijke initiatieven is Barrevoets de nacht in, in provinciaal groendomein De Schorre in Boom. Tijdens een zalige avondwandeling kuieren bezoekers op het met kaarsen verlichte blotevoetenpad, waarna ze enkele verwennerijen krijgen. En ook aan de kinderboerderij van het Rivierenhof in Deurne en in het Oelegemse Vrieselhof kunnen groot en klein met de tenen tussen het zand wroeten op een blotevoetenpad.

Terug naar de natuur

Het Zilvermeer in Mol, geeft een kijkje in de groenere en stillere kant van het domein. Onder de noemer Zilvermeer pleZand starten geleide wandelingen aan het Ecocentrum De Goren die eindigen op het dakterras van de strandbar met een lekker hapje of drankje. Tijdens Yoga op de Heide op de Kesselse Heide of kinderyoga in Hertberg word je helemaal zen.

Bloemetjes,  bijtjes en wildernis

In het Hof van Leysen in Antwerpen maak je kennis met stadsbijen. In Arboretum Kalmthout zetten ze dan weer de bloemetjes buiten tijdens hun plantendag. In kasteel d’Ursel loopt het magnifieke ‘Fleurs des dames’, een tentoonstelling van bloemenkunstenaars. Into the wild belicht een trend in het bloemschikken: het gebruik van wilde bloemen of veldboeketten. De bijzondere bloemkunstwerken krijgen daarbij het gezelschap van de bloemenstillevens van Frans Mortelmans. In De Averegten in Heist-op-den-Berg kunnen wandelaars lekker struinen in het groen. Onder de noemer Het bos op je bord krijgen bezoekers heel wat weetjes en proevertjes voor de kiezen in de kruidentuin en het wandelbos. Tijdens de Lentewandeling van De Averegten toont de boswachter hoe het nieuwe leven de kop opsteekt.  Een gelijkaardig initiatief is de Bioblitz in het Prinsenpark. In het Mechelse Vrijbroekpark verken je het nieuwe, ruige natuurgedeelte met Pioniers van de Nieuwe Wildernis.

Actie!

Nog meer actie is er in De Nekker met de O2 Run: een parcours van aaneengesloten springkastelen. Echt iets voor de kleine Spartacus Runners, of voor wie zich eens goed moe wil maken.


Het volledige programma van de Week van de Provinciedomeinen kan je volgen op www.weekvandeprovinciedomeinen.be.  

Aankondiging administratieve afpaling waterloop Binnenbeek

publish date
30.03.2018

De provincie Antwerpen wil de Binnenbeek opnieuw openleggen, ter hoogte van de Hooistraat te Hulshout. Het project kadert in een groter plan om wateroverlast te beperken. 

De grenzen van de waterloop moeten exact worden bepaald, wat zal gebeuren door afpaling. De administratieve voorprocedure tot afpaling werd opgestart. De eigenaars van de betrokken gronden zijn op de hoogte.

Wie dat wenst, kan het dossier komen inkijken van 30 maart tot en met 5 juni 2018, in het Provinciehuis aan de Singel op de Desguinlei 100 in Antwerpen. Graag vooraf een seintje aan Tessa Schellens van het team Vastgoed van de provincie Antwerpen op het telefoonnummer 03 240 66 39 of per e-mail: juridische.ondersteuning@provincieantwerpen.be.

Volgende