Proefbedrijf start met ambitieus, internationaal bloedluisproject

publish date
05.12.2018

90% van de kippenstallen in Noord-West Europa kampt met bloedluizen. Om snel een duurzame oplossing te vinden is, slaat het Proefbedrijf Pluimveehouderij – samen met 5 internationale partners – de handen in elkaar voor een uniek samenwerkingsproject. Samen willen ze op korte termijn een duurzame oplossing zoeken voor het bloedluizenprobleem bij tal van pluimveehouders.

Hou je kippen in je kippenhok of in een stal? Dan zijn moet je steeds alert zijn voor de aanwezigheid van bloedluizen. Want je kan ze maar moeilijk buitenhouden. Maar liefst 90% van de kippenbedrijven in Noord-West Europa zijn besmet met bloedluizen. Dit leidt tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro per jaar.

Bloedluizen zijn een grote bedreiging voor het welzijn van onze kippen. ‘s Nachts zuigen ze het bloed uit de kippen met bloedarmoede, geen eieren en soms zelfs de dood tot gevolg. Omdat schadelijke bestrijdingsmiddelen al geruime tijd niet meer gebruikt worden in de pluimveesector, is de vraag naar duurzame alternatieven enorm.

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Ondanks 20 jaar doorgedreven onderzoek door het Proefbedrijf Pluimveehouderij is er geen enkele duurzame bestrijdingsmethode gevonden die alle bloedluizen kan verwijderen. Daarom gaan we vandaag niet langer op zoek naar het ultieme bestrijdingsmiddel, maar wel naar de ultieme combinatie van bestrijdingsmethoden. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt alvast dat we - door het combineren van onze sterkste methoden - bloedluizen veel efficiënter kunnen bestrijden dan met eender welk afzonderlijk middel.”

 

Kennis en onderzoek op topsnelheid

Wereldwijd zijn ook andere onderzoeksinstellingen - los van elkaar - op zoek naar die meest ultieme combinatie. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is er nu in geslaagd om 8 van die internationale onderzoeksinstellingen te verenigen in één groot, ambitieus Interreg-project ‘Mite-control’. Samen hebben ze de ambitie om op vrij korte termijn de meest efficiënte bestrijdingsstrategie te vinden.

‘Een hoge ambitie die perfect haalbaar is dankzij onze unieke transnationale samenwerking op gebied van kennis en onderzoeksniveaus. Met dit Interreg-project brengen we immers partners samen die experimenteel onderzoek uitvoeren in labo’s met partners die praktijkonderzoek uitvoeren in pluimveestallen en pluimveehouders die aan de slag gaan in hun eigen stallen. Door nauw contact met elkaar te houden, kunnen we elkaars onderzoek versterken én de doorlooptijd versnellen waardoor we veel sneller grootse resultaten kunnen boeken”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé.

Aan de slag met onderzoekers en pluimveehouders

De volgende vier jaar gaat het Proefbedrijf Pluimveehouderij – samen met zijn 5 partners – aan de slag. Eerst zal in labo’s gezocht worden naar de beste combinatiestrategieën voordat ze worden uitgetest op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Finaal zullen de succesvolle strategieën ook uitgetest worden bij verschillende pluimveehouders in Vlaanderen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Geïnteresseerde pluimveehouders kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Het Interegg-project MiteControl is het zoveelste grote project dat de praktijkbedrijven van de provincie Antwerpen binnenhalen via hun samenwerkingsverband Aghrant.

Provinciale Fietsbarometer analyseert fietspaden in Zandhoven

publish date
05.12.2018
???module.newsItem.label.themes???

De fietspaden langs de Vierselbaan, Herentalsebaan, Dennenlaan en Hallebaan zijn te smal en/of liggen te dicht bij de rijweg voor de fietsers in Zandhoven. Over het algemeen scoren de Zandhovense fietspaden met 6/10 hetzelfde als het provinciale gemiddelde van 6,1/10. De provinciale Fietsbarometer bracht o.a. de veiligheid, het comfort en verkeersintensiteiten objectief in beeld.

Het jaagpad bij Viersel scoort 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven.
Het jaagpad bij Viersel scoort 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven.

Zandhoven scoort zoals de gemiddelde gemeente in de provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietspaden van Zandhoven, goed voor 49 kilometer, behalen een eindscore van 6/10. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 8 kilometer, hebben een gemiddelde eindscore (in de spits) van 3,9/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde. Voor het jaagpad bij Viersel en op de afstand tussen het fietspad en de rijweg scoort 60% van de fietspaden in Zandhoven dan weer bovengemiddeld.

Fietspaden

Fietsers gebruiken de Vierselbaan vaak. Deze rijweg heeft twee éénrichtingsfietspaden die te smal zijn en te dicht bij de rijweg liggen. Hierdoor scoren de fietspaden op de Vierselbaan slechts 2,7/10. Dezelfde problemen doen zich voor op het fietspad langs de Herentalsebaan. De provincie Antwerpen adviseert dan ook de aanleg van conforme fietspaden langs de Viersel- en Herentalsebaan. Maar ook de aanleg van conforme fietspaden langs de as Boudewijnlaan-Pulsebaan-Dorp-Goormansstraat en de Liersebaan zijn aangewezen

Gemengd verkeer

Op 8 kilometer van de BFF-routes in Zandhoven is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De Boshuisweg-Hooidonck springt in het oog met een score van slechts 1,7/10. Fietsers fietsen er samen met gemotoriseerd verkeer dat zich onvoldoende aan het geldende snelheidsregime van 50 km/u houdt. De provincie Antwerpen adviseert om de snelheden te monitoren en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Voor de Keulsebaan, die vaak als sluipweg wordt gebruikt, geeft de provincie Antwerpen het advies maatregelen tegen het sluipverkeer te nemen.

Goede punten

Er is in Zandhoven nog ruimte tot verbetering. Toch zijn er ook goede punten. Zo scoort het jaagpad bij Viersel 9,7/10, de beste score voor het hele BFF op het grondgebied van Zandhoven. Ook de afstand tussen het fietspad en de rijweg is op de meeste routes voldoende en hierop haalt de gemeente gemiddeld 7,1/10. Voor 60% van de fietspaden in Zandhoven voldoet de breedte en behaalt de gemeente 7,5/10.

De gemeente Zandhoven is dankbaar voor de cijfers die de provincie Antwerpen verzamelde. Met de cijfers van de fietsbarometer en met het resultaat van de Mobiliteitsstudie Middenkempen, die ook met de medewerking van de provincie Antwerpen uitgevoerd werd, in de hand kan de gemeente een onderbouwd beleid uittekenen voor de komende jaren. De scores bevestigen alvast de huidige inschatting van de gemeente. Enkele straten die minder scoorden staan al op het verlanglijstje om structureel aan te pakken. Ook het mooie resultaat van het jaagpad doet de gemeente Zandhoven dromen.  In Zandhoven wil men heel graag inzetten op fietsostrades. Voor het jaagpad wil Zandhoven wel nog graag zien dat deze veelgebruikte fietsweg verlicht wordt en dat er in de wintermaanden gestrooid wordt. En daarvoor rekent het op de Vlaamse Waterweg.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.  
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Zandhoven doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

Nieuw bestuur

publish date
03.12.2018
???module.newsItem.label.themes???

Deze ochtend, 3 december, legden 36 provincieraadsleden de eed af in de raadzaal van het provinciehuis en werd de nieuwe deputatie voorgesteld. Na de officiële installatie volgde een fotomoment. Om 14 uur sprak de nieuwe deputatie de pers toe om hun nieuwe beleidsintenties voor de komende 6 jaar toe te lichten.

Groepsfoto provincieraad

Met kernwaarden als ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend vatten ze de nieuwe legislatuur aan. Het nieuwe bestuur zet in op een provincie Antwerpen die als performant overheidsniveau een waardevolle, ondersteunende partner zal zijn voor de lokale besturen. Als toetssteen voor alle beslissingen onderschrijft de provincie de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties. Het volledige bestuursakkoord kan je lezen op de website van provincie Antwerpen.


De samenstelling van de raad en de namen van de 36 provincieraadsleden kan je raadplegen op onze website. 18 van de 36 raadsleden zetelen voor het eerst in de provincieraad.


De vier gedeputeerden voor provincie Antwerpen zijn Luk Lemmens (N-VA), Kathleen Helsen (CD&V), Jan De Haes (N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V). Halverwege de legislatuurperiode verandert de samenstelling van de deputatie, want vanaf 1 januari 2022 wordt Ludwig Caluwé als gedeputeerde opgevolgd door Mireille Colson (N-VA). Je kan de bevoegdheden per gedeputeerde op de website raadplegen.
 

Bouw fietstunnels fietsostrade F105 Herentals-Balen gestart

publish date
03.12.2018

Voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen is de provincie Antwerpen gestart met de realisatie van twee fietstunnels, één aan Koulaak in Herentals en één onder de ring van Geel.

De werken aan de fietstunnel onder de ring van Geel, onderdeel van de fietsostrade F105 Herentals-Balen, zijn gestart

In Herentals gaat het voorlopig om voorbereidende werken. De aannemer rooide er de struiken en legde een werfweg aan. Na Nieuwjaar start men met het plaatsen van een betonnen keerwand in de spoorweghelling. Deze muur moet er het niveauverschil opvangen tussen het spoor en het maaiveld.
Aansluitend worden nutsleidingen, die de bouw van de tunnel verhinderen, verplaatst. In de periode mei-augustus 2019 bouwt de aannemer de tunnel aan de zijde van Koulaak om vervolgens tegen het najaar van 2019 de tunnel onder de sporen te kunnen plaatsen.

Voor de fietstunnel onder de ring van Geel werden bomen en struiken gerooid en de werfzone ingericht. Daar start de aannemer met de bouw van de tunnel. Het eerste werk is de vloerplaat gieten.
De bouw van de tunnel gebeurt volledig naast het spoor, aan de zijde van Larum (richting Olen). Tijdens het paasweekend volgend jaar wordt de ring afgesloten en de fietstunnel op zijn plaats geschoven.
Daarna volgt de afwerking van de betonnen tunnel en de aanleg van het fietspad.

Onderdeel fietsostrade F105 Herentals-Balen

Beide fietstunnels maken deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen. Deze fietsostrade loopt langs spoorlijn 15 en zal 36 kilometer lang zijn. De keuze voor deze fietsostrade is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt namelijk door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen.

Subsidies

Voor beide fietstunnels kan de provincie Antwerpen rekenen op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van Vlaanderen. EFRO is een structuurfonds dat bijdraagt aan de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Vlaamse regio.
 

EFRO en Europa logo

Werken aanleg fietsostrade tussen luchthaven Deurne en Mortsel vorderen goed

publish date
03.12.2018

De werken aan het ontbrekende deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier vorderen goed. Het goede weer van de afgelopen maanden zorgt er voor dat de fietsostrade vorm begint te krijgen. Zo is de onderlaag van het fietspad van aan de sportvelden langs de luchthavenlei in Deurne tot aan de fietstunnel aan Pater Renaat De Vosstraat in Mortsel reeds aangelegd, de verlichtingskabels werden al voorzien en de grachten gegraven.

Aanleg fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen luchthaven van Deurne en Mortsel
De onderlaag voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen de luchthaven van Deurne en Mortsel werd al aangelegd.

2019

Na de kerstvakantie start de aannemer met de bouw van de keerwanden voor de aansluiting op de Vosstraat in Deurne. Deze muur zorgt ervoor dat het niveauverschil tussen de Vosstraat en het terrein naast de spoorweg opgevangen wordt.
Na de kerstperiode worden ook de landhoofden van de kunststof fietsbrug ter hoogte van de Priester Poppestraat gebouwd. Het landhoofd is het steunpunt van de fietsbrug over de sporen. Voor de bouw van deze fietsbrug kan de provincie Antwerpen beroep doen op EFRO-steun (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).


Het is nog wachten tot zomer 2019 voor een deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier kan ingefietst worden. In het voorjaar van 2019 worden de verlichtingspalen geplaatst. En van zodra overal de fundering voor het fietspad ligt, kan de rode toplaag voorzien worden.
Om over de fietsbrug te kunnen fietsen, is het nog geduld oefenen tot eind 2019.
 

2018: wederom een teeltseizoen om snel te vergeten

publish date
28.11.2018

Twee jaar terug schreven we in de nieuwsbrief van de Hooibeekhoeve dat 2016 een jaar zou zijn dat we niet snel zouden vergeten. Het aanhoudende natte weer zorgde dat jaar immers voor slechte opbrengsten in het veld. Niemand had toen durven denken dat we 2 jaar later terug hiermee geconfronteerd zouden worden. Al was het ditmaal niet de veelvuldige regenval die voor problemen zorgde maar wel het droge, en vooral warme weer.  

 

Van veel te nat naar veel te droog

Het teeltseizoen startte in de Kempen wel aan de natte kant. Vooral in april viel er duidelijk meer neerslag dan gemiddeld. De veldwerkzaamheden moesten hierdoor uitgesteld worden of gebeurde in niet de meest optimale omstandigheden. Door de op dat moment nog vochtige grond maakte dat de jonge maisplanten niet direct genoodzaakt waren om diep te gaan wortelen, wat bijvoorbeeld in 2017 wel het geval was.

Na 1 juni viel er nagenoeg geen regen meer en kregen we te maken met zomerse temperaturen. Naarmate de periode van warm en droog bleef duren, begon de gewasgroei te stagneren.

Gras

Opbrengstverlies bij grassnedes

In juni-augustus werd er nauwelijks nog gras gemaaid De meeste bedrijven kunnen rekenen op een uitstekende eerste snede van 2018. In juni-juli en augustus werd er echter nauwelijks nog gras gemaaid. In september kon op de meeste plaatsen het gras wat herstellen en kon er ondanks de aanhoudende droogte een normale snede gemaaid worden. Los van de kwaliteit zijn er opbrengstverliezen van 25% tot 50% over het ganse seizoen.

Grote impact op de zode

Niet te onderschatten is echter het effect op de zode : soms is deze volledig veronkruid en zal men in 2019 eerder dan gepland kiezen voor een andere teelt.  Grasland vernieuwen is niet goedkoop en een jonge zode betekent altijd minder opbrengst, zeker doordat het jong ingezaaide grasland het op vele plaatsen zeer moeilijk heeft bij de opkomst.   

Mais

Wat de mais betreft was het beeld heel divers. Op sommige plaatsen bleef de mais klein en ijl en was de schade duidelijk. Op andere plaatsen stond er een ogenschijnlijk normaal ontwikkeld gewas. Het gebrek aan neerslag, maar vooral de hoge temperaturen, zorgde echter dat de kolfzetting en  bevruchting en de kolfvulling ondermaats bleef. Sommige planten hadden zelfs geen kolf. Aangezien de kolf ca 50% van de opbrengst maakt, bleef de opbrengst op heel wat percelen achter.

Stormachtige weer half augustus deed de mais bovendien nog legeren. Bovendien rijpte zulke mais niet of moeilijk af, waardoor er bij lage DS-percentages werd geoogst.  

Resultaten van Hooibeekhoeve

Net als in de praktijk waren de effecten van de warme droge weer ook te merken op de proefvelden van de Hooibeekhoeve. Een aantal van de proefvelden werden niet geoogst omwille van te sterke droogteschade en/of legering. Andere velden werden wel geoogst, en dan vooral de meerjarige proeven of diegene met een invloed op de bodem. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de impact van de weer onder diverse teeltomstandigheden.

Opbrengen van kuil- en korrelmaïs

Op 22 augustus startte de oogst van de proefvelden mais, op 5 oktober was de oogst afgerond. Wat de kuilmais betreft lagen de opbrengsten tussen de 4,5 ton DS/ha en 16,5 ton DS/ha het droge stofpercentage varieerde van 22% tot 37%, afhankelijk van het gesteld was met de kolven. Sommige proeven vertoonde immers bijna 100% kolfloze planten.

Voor de korrelmaisproeven varieerde de opbrengst van 400 kg per ha tot 9.5 ton/ha. Vergelijken we dit met de normale jaren kunnen we spreken van opbrengstverliezen van 20 tot 100%, met zeer veel verschillen binnen en tussen de percelen. Vergeleken met het andere rampjaar 2016 kan er gesteld worden dat de schade in 2018 groter is.  Door het ontbreken van de kolven of een slechte kolfvulling is de voederwaarde ook een tegenvaller. De cijfers hieromtrent zijn nog niet bekend.

Voederbieten

Wat de voederbieten betreft lijken de opbrengsten van de proeven zo’n 20-40% lager te liggen dan in 2017.

De resultaten van 2018 zullen in elk geval met de nodige omzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

 

 

Ontdek het programma van Putteke Winter in De Schorre

publish date
27.11.2018


Tijdens Putteke Winter is Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in een mysterieuze wintersfeer gehuld. De winterwandeling leidt je via verlichte paadjes langs prachtige natuurplekjes, wonderlijke verhalen, mysterieuze figuren, wervelende vuurshows en hartverwarmend theater. Verwarm je met een lekkere glühwein, chocolademelk of jenever en geniet van sfeervolle livemuziek. Ontdek op het volledige programma op www.puttekewinter.be en koop tijdig je tickets online aan voorverkoop tarief.

Putteke Winter 2017
Putteke Winter 2017

“In onze recreatiedomeinen staat de beleving centraal. Ook in de winter willen we hier met Putteke Winter op inzetten. Op die manier bieden we vanuit de provincie een laagdrempelig recreatieaanbod aan onze inwoners aan”, stelt gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen. “Naar goede gewoonte heeft De Schorre deze kans gegrepen om een boeiende invulling van hun Putteke Winter te creëren waarbij ze bezoekers trakteren op nieuwe acts.”

Nieuw op het programma dit jaar

De professionele toernooivereniging ‘De zwaardridders van Sint-Joris vzw’ laat je op Putteke Winter de Middeleeuwse cultuur herleven. Dappere ridders zullen strijden met hun paarden en in volle galop over een wilde vlammenzee springen. Wordt de soep niet zo heet gegeten als dat ie wordt opgediend? Dat zullen we nog wel eens zien! Sopa de Fuego is een familievoorstelling die ieders smaakpapillen en meer zal beroeren. Verzamel je rond de klimtoren en kijk naar de magische audiovisuele lichtshow over het samenspel water en vuur. Ook dit jaar brengt Cultuurcentrum De Steiger een schitterende act mee: Hoge Fronten. Twee levensgrote stolpen trekken je aandacht, ze laten je plots even stilstaan. Treed binnen en ervaar de rust der natuur. Zet een koptelefoon op en ga op reis terwijl je stilstaat. Natuurlijk worden er weer enkele spectaculaire vuuracts voorzien van o.a. Oersprong, Jonna vzw en Part a fou. Ontdek nu het volledige programma op www.puttekewinter.be.

Putteke Winter 2017
Putteke Winter 2017

Putteke Winter in cijfers

 • 18de editie in De Schorre
 • Max. 8000 deelnemers per avond
 • 50 medewerkers per avond
 • 40 vuurkorven
 • 16 acts (waaronder 10 vuuracts)
 • 1150 kaarsen
 • 3300 meter parcours         
 • 8 lichtinstallaties
 • 13 eetkramen

Online tickets

Putteke Winter in De Schorre werkt dit jaar voor de derde keer op rij met online tickets in voorverkoop. Het aantal bezoekers werd opnieuw vastgelegd op 8000 per avond en de tickets vliegen de deur uit. Voor vrijdag 7 december werd reeds 35 procent van de tickets verkocht en voor zaterdag 8 december is dit zelfs 75 procent. Wie zeker wil zijn, koopt dus best vooraf zijn ticket via www.puttekewinter.be of www.deschorre.be

Mariadomein in Brasschaat wint de provinciale Erfgoedprijs 2018 ter waarde van € 10.000

publish date
26.11.2018

De provincie Antwerpen lanceerde in 2018 opnieuw een oproep voor de jaarlijkse erfgoedprijs. Nieuw dit jaar is de focus op Onroerend Erfgoed. Ook het prijzengeld werd verhoogd: de winnaar ontvangt € 10.000 en twee laureaten worden beloond met elk € 5.000.

Gedeputeerde Luk Lemmens met de winnaar van de Erfgoedprijs 2018
Gedeputeerde Luk Lemmens met de winnaar van de Erfgoedprijs 2018

Het onroerend erfgoed in onze provincie kan duidelijk rekenen op geëngageerde liefhebbers. Er werden 18 dossiers ingediend, waarvan de meerderheid door heemkundige kringen of vrijwilligersverenigingen. Ook stads- en erfgoeddiensten waagden hun kans.

Uit deze kandidaturen selecteerde een vakjury in een eerste ronde acht genomineerden. Op zaterdag 24 november werden in deSingel de winnaar en de twee laureaten bekend gemaakt.

Winnaar Erfgoedprijs 2018: Brasschaat, Kerkfabriek Heilige Familie

Ontsluiting en herintegratie van een typisch Mariadomein in de wijk Rustoord-Kaart

De jury loofde de aandacht voor de maatschappelijke omgeving, zowel oud als jong herontdekken het Mariadomein als het centrum van de woongemeenschap. Ook de grondige voorbereiding en samenwerking met alle partners uit het erfgoedveld verdient alle lof. De initiatiefnemers hebben bovendien oog voor de toekomst.

Laureaten Erfgoedprijs 2018

 • Antwerpen, Archeologische dienst: publiekswerking en publieksweekend rond de Kipdorpsite
  De werf "Noorderlijn" werd grondig archeologisch voorbereid. Vooral de indrukwekkende Kipdorpsite, een restant van de 16de eeuwse Spaanse Omwalling, gooide hoge ogen.
  De jury looft de sterk sensibiliserende kracht van het evenement, zowel naar het grote publiek als naar de betrokken beleidsmakers.
 • Erfgoed Noorderkempen: onderzoek/tentoonstelling archeologische vondsten ‘het mysterie van de urne’/’alles uit de kast’
  De vroegste geschiedenis van Rijkevorsel en de Noorderkempen stonden centraal in dit project, waar letterlijk alle archeologische resten uit de streek werden samengebracht. Met nieuwe technieken en presentatiemedia wordt dit verhaal op een innovatieve manier gebracht.
  De jury looft de mooie samenwerking tussen lokale actoren en het professionele erfgoedveld. Ook de aandacht voor nieuwe en diverse presentatietechnieken binnen een veld als de archeologie is vermeldenswaard.

 

 

450 deelnemers aan open gesprekken over verkeer door woonkernen Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
26.11.2018
???module.newsItem.label.themes???

Tijdens de open gesprekken in Geel en Mol ontdekten 450 aanwezigen wat 2.220 mensen denken over het verkeer en leefbaarheid in de regio Geel, Mol, Dessel en Retie. In beide gemeenten presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging en ging daarover open gesprekken aan. Het publiek kon zijn bezorgdheden en suggesties uiten over het verkeer in de woon- en werkomgeving. Het projectteam verwerkt nu alle reacties. Een volgende inspraakkans is voorzien in de zomer van 2019.  

Minder files en verkeersveilige wijken. Daarvoor werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Zij kiest daarbij voor een nieuwe aanpak in open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
In de toekomst minder files en verkeersveilige wijken. Met dat doel werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). De provincie kiest daarbij voor een nieuwe aanpak die iedereen betrekt en uitgaat van open communicatie.Denkpistes over een nieuw PRUP-proces worden vanaf de start open op tafel gelegd. De bevolking denkt actief mee. Zulk participatief proces is niet evident. Toch zet de provincie Antwerpen hierop in. De online bevraging over regioverkeer leverde 2.220 reacties op. Belangrijke informatie voor de onderzoekers die info uit alle hoeken verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst in Geel en Mol toont de interesse en de wil tot samenwerking van het publiek.

Informatie en interactie
Zowel in Geel als Mol bleek dat veel mensen bezorgd zijn over het verkeer in hun woonomgeving. Wie de online bevraging invulde, was nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Behalve je informeren over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kon je actief meedenken en -praten over toekomstig regioverkeer. Een PRUP onderzoekt vanaf de start alle effecten tegelijk, onder meer in een milieu-effectenrapport. Daarover kon je je mening letterlijk op de kaart zetten.

Posters en projecties toonden reacties uit de zomerbevraging. Wie vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Je kon op diverse manier nog iets toevoegen. Je kon extra feedback geven of weerwoord bieden op de inbreng van anderen. Ook wie de online bevraging niet invulde, kon nog volop reageren en waardevolle input aanbrengen. De provincie Antwerpen luisterde naar alle tips, bedenkingen en ideeën.

Met argumenten voor en tegen verdergaan
De gesprekken in Geel en Mol wijzen op veel verschillende en uiteenlopende meningen. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Vooral over mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters toonden de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés. Aanwezigen konden bijkomende pro of contra aanvullen.
Alle opmerkingen en suggesties worden nu door het projectteam en experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich uitspreken over geselecteerde alternatieven, en er nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in die procesfase organiseert de provincie inspraak. Dat inspraakmoment wordt voorzien in de zomer van 2019.

Ruime belangstelling voor dialoogmarkt Geel over regioverkeer

publish date
21.11.2018
???module.newsItem.label.themes???

Liefst 228 nieuwsgierigen maakten de eerste dialoogmarkt over het regioverkeer een succes. In CC De Werft in Geel presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging, waaraan 2.220 mensen deelnamen. Ook ging zij een open gesprek aan over de verkeerssituatie in de woonkernen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Wie deze kans op inspraak miste, kan donderdag nog terecht in Mol.

Minder files en verkeersveilige wijken. Daarvoor werkt de provincie Antwerpen aan een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP). Zij kiest daarbij voor een nieuwe aanpak in open communicatie.

Frisse blik vanuit brede dialoog
Denkpistes over een nieuw PRUP-proces worden vanaf de start open op tafel gelegd. De bevolking denkt actief mee. Zulk participatief proces is niet evident. Toch zet de provincie Antwerpen hierop in. De online bevraging over regioverkeer leverde 2.220 reacties op. Belangrijke informatie voor de onderzoekers die info uit alle hoeken verzamelen en eerdere onderzoeken met een frisse blik herbekijken. De opkomst in Geel toont de interesse en de wil tot samenwerking van het publiek.

Informatie en interactie
Dinsdag bleek dat veel mensen bezorgd zijn over het verkeer in hun woonomgeving. Wie de online bevraging invulde, was nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Behalve je informeren over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kon je actief meedenken en -praten over toekomstig regioverkeer. Een PRUP onderzoekt vanaf de start alle effecten tegelijk, onder meer in een milieu-effectenrapport. Daarover kon je je mening letterlijk op de kaart zetten. 
Posters en projecties toonden reacties uit de zomerbevraging. Wie vragen had, kon terecht bij het projectteam van de provincie Antwerpen. Je kon op diverse manier nog iets toevoegen. Je kon extra feedback geven of weerwoord bieden op de inbreng van anderen. Ook als je de online bevraging niet invulde, kon je nog reageren en waardevolle input aanbrengen. De provincie Antwerpen luisterde naar alle tips, bedenkingen en ideeën.

Met argumenten voor en tegen verdergaan
De zomerbevraging en de gesprekken in Geel tonen veel verschillende en uiteenlopende meningen. Velen duidden op de kaart dezelfde onveilige punten aan. Vooral over mogelijke tracés bestaan verschillende meningen. Posters toonden de meest gehoorde of verrassende argumenten voor of tegen specifieke tracés. Aanwezigen konden bijkomende pro of contra aanvullen.

Alle opmerkingen en suggesties worden nu door het projectteam en experten beoordeeld en verwerkt in een startnota. De bevolking kan zich uitspreken over geselecteerde alternatieven, en er nogmaals opmerkingen of suggesties aan toevoegen. Deze reacties worden meegenomen in een scopingnota. Ook in die procesfase organiseert de provincie inspraak. Dat inspraakmoment wordt voorzien in de zomer van 2019.

Donderdag 22 november in Mol: tweede kans
De bevraging of de dialoogkans in Geel gemist? Laat dan in de gemeente Mol nog je stem horen. De provincie organiseert er een inspraakkans volgens hetzelfde concept. Benieuwd of de dialoog donderdagavond (grote) verschillen of nieuwe ideeën oplevert!

Hoe dan ook, kan je alles in ongeveer een halfuurtje bekijken. Kom gerust langs zoals het jou past!

Waar en wanneer
Donderdag 22 november 2018 in de Raadzaal van het gemeentehuis, Molenhoekstraat 2 in Mol, vanaf 18 tot 21 uur.

 

Trilcomfort en verkeersdrukte grootste werkpunten voor Kasterlee volgens provinciale Fietsbarometer

publish date
12.11.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Kasterlee 42,5 kilometer fietspaden en 19 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Lichtaartsebaan in Kasterlee
De Lichtaartsebaan krijgt 6/10 van de provinciale Fietsbarometer

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer is er nog wat werk aan de winkel in Kasterlee. De gemeente scoort voor vrijwel alle parameters iets onder het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort van de fietspaden scoort net onder het provinciaal gemiddelde. De keuze van de verharding, o.a. klinkers en cementbeton, halen deze cijfers omlaag. Voor afscheiding tot de rijweg scoren de fietspaden (8/10) gemiddeld wel hoger dan het provinciaal gemiddelde (7,4/10).

Fietspaden

De fietspaden op de gewestwegen, goed voor 24 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,3/10. De gemeentelijke fietspaden (9 km) behalen 5,8/10. De Gierlebaan (6,8/10) en de Zevendonkseweg (6,6/10) halen de hoogste score. De Poederleeseweg scoort het minst (3/10). Ook de Kerkstraat en de Leistraat scoren minder dan 5/10. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in september met de aanleg van enkelrichtingsfietspaden op de Poederleeseweg.

Gemengd verkeer

Op 19 kilometer van de BFF-routes in Kasterlee is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Deze routes scoren 4,3/10 buiten de spits en 3,4/10 binnen de spits. Voor Kasterlee zijn de fietsroutes in gemengd verkeer van matige kwaliteit. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen te hoog en hebben hun invloed op de fietsgeschiktheid van deze routes. Op Markt is het niet aangenaam fietsen, de combinatie van de grote verkeersdrukte en de klinkers leiden tot de score van 0/10. De hoogste scores voor gemengd verkeer gaan naar de as Oosteneind-Withagen-Desselsebaan-Kastelsedijk (5,5/10) en het stukje Rooblokkken (6,5/10) langs de spoorweg.
 

De gemeente Kasterlee vindt de fietsbarometer alvast een uitstekend instrument om beleidskeuzes te maken. Hun nieuw mobiliteitsplan trekt resoluut de kaart van veilig en comfortabel fietsen. De gemeente is zich bewust van de slechte score voor de Poederleesteenweg maar op dit moment zijn de werken volop bezig om langs deze gewestweg nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen. Na de zomer van 2019 wil de gemeente die graag infietsen. Daarna trekt Kasterlee ook de vrijliggende fietspaden langs de Olensteenweg verder door. Het masterplan De Met bevat heel wat fietsvriendelijke maatregelen in het kader van de herinrichting van het dorpscentrum van Kasterlee. De ambtelijke werkgroep verkeer bekijkt in december of er kleine ingrepen zijn waarmee we de fietsers meer (fiets)veiligheid en comfort kunnen bieden.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.
De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.
Meer info vind je op de webpagina van de provinciale Fietsbarometer.
Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Kasterlee doornemen? Vraag het op via het contactformulier van Steunpunt Fiets.
 

Voederbieten: een teelt met potentieel!

publish date
09.11.2018

In een ver verleden waren voederbieten een grote teelt. Komende van een areaal van 75000 ha in België in 1945, daalde dit tot een dieptepunt van 2600 ha in 2000. De teelt vroeg veel handwerk, was gevoelig aan Rhizoctonia en werd vervangen door de eenvoudige maisteelt, veelal in monocultuur. Onder invloed van het GLB en de verplichting tot een 3e teelt, steeg het areaal terug tot 4500 ha in 2017. En terecht, want voederbieten hebben grote kwaliteiten.

Voederbietendag

Zo geven voederbieten een hoge voederwaardeopbrengst, vormen ze een smakelijk voer voor de runderen, is het een robuuste teelt, welke zich goed kan herpakken na extreme weersomstandigheden en geven ze een laag N-residu. Langs de andere kant vraagt de bietenteelt extra aandacht voor bemesting en onkruidbestrijding. Op 9 november 2018 hield Hooibeekhoeve een voederbietendag in Herenthout. Het werd een boeiende namiddag met 3 sprekers en een veldbezoek.

Hoe bieten bewaren en vervoederen?

Johan de Boever (ILVO dier) gaf meer uitleg over het vervoederen van de bieten. Wat we hierbij vooral onthouden is dat de opneembaarheid van de bieten ligt tussen die van klassieke ruwvoeders en krachtvoerder en dat zodoende door in te zetten op voederbieten kan worden bespaard op de krachtvoeders. De bieten kunnen in open lucht bewaard worden tot maart. Let hierbij op dat ze bij het ontbladeren niet ontkopt worden en bescherm de bieten tegen temperatuurstijgingen (met een strolaag) en vorst (met plasticfolie). De bieten kunnen echter ook verwerkt worden in mengkuilen. Hierbij worden ze best gesneden en laagsgewijs tussen de mais gebracht. De bewaring van deze kuilen is even goed als bij een zuivere maiskuil. Het uitkuilen en vervoederen van deze mengkuilen verloopt zonder problemen en de mengkuil heeft een positief effect op de melkvet- en melkeiwitproductie. Het maken van deze kuil vraagt wel de nodige voorbereiding en planning.

 

Rassenkeuze

Oplettendheid is nodig bij de keuze van het ras: zorg voor een Rhizoctonia-tolerant ras! Eva Pannecoucque (ILVO plant) toonde hoe de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst van België tot stand komt. Voorlopig staan hierop slechts 7 rassen. De lijst geeft informatie over resistentie, % DS, DS en verse opbrengst / ha, tarra, aandeel vertakte bieten, schieter resistentie en Rhizoctonia-tolerantie. Ook in de buurlanden worden rassenlijsten opgesteld, welke zeker het bekijken waard zijn in de zoektocht naar een geschikt ras.

Rhizoctonia

Rhizoctonia blijft het grote hekelpunt bij de keuze voor voederbieten. Eva Wambacq (HoGent) leerde ons dat de keuze van het ras hierbij belangrijk is, maar zeker niet de enige factor die telt. Op de temperatuur en regenval hebben we weinig invloed, maar ook de bodemgesteldheid speelt een rol. Zo zorgen bodemverdichting, hoge bodemvochtigheid en geringe pH voor verzwakking van de planten met een hogere gevoeligheid tot gevolg. De uitbreiding van de schimmel wordt versneld door de aanwezigheid van niet-verteerd organisch materiaal, beschadiging van planten en de aanwezigheid van veel stikstof in de bodem. Besteed bij de teeltrotatie aandacht aan de vatbaarheid van de verschillende plantensoorten voor Rhizoctonia, want (voeder)bieten zijn niet de enige! Breng geen grond van besmette percelen op je akker en let ook op met de verspreiding via machines en irrigatie.

Op het veld

Tijdens het veldbezoek werd de rassenproef die in Herenthout werd aangelegd, bezocht. Naast deze proef lag ook een bemestingsproef waar er diverse soorten dierlijke mest en compost zijn toegepast. Er waren grote bovengrondse verschillen tussen de plots, maar we hebben al geleerd dat deze niet steeds een juist beeld geven over wat er onder de grond gebeurt. Nog even wachten dus op de resultaten. Op het omliggende veld waren de bietenrooier en bietensnijder aan het werk en konden vragen gesteld worden aan de loonwerker.

Meer info?

Wie alles nog eens graag naleest, kan terecht op de website van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (www.lcvzw.be). Hierop vind je de gebruikte presentaties van de verschillende sprekers en ook de brochure “Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen – een update” welke veel praktische richtlijnen geeft.

 

Volgende