Hele snavels gezocht

publish date
26.08.2020

Leghennen met hele snavels: wat leert de praktijk ons, hoe kunnen we problemen vroeg detecteren en hoe kunnen we ingrijpen? Ook in Vlaanderen schakelen veel leghennenhouders noodgedwongen over op het houden van hennen met hele snavels. Indien schadelijk pikgedrag optreedt in een koppel zijn de gevolgen veel groter dan bij een koppel waarbij de snavels met IR-laser behandeld werden. Om pluimveehouders bij te staan om leghennen op een rendabele, duurzame en diervriendelijke manier aan te houden, start het Proefbedrijf Pluimveehouderij van provincie Antwerpen met het nieuwe demonstratieproject Hele Snavels.

Proefbedrijf zoekt deelnemende bedrijven

Demoproject Hele Snavels 

Met dit project willen we onderzoeken wat de impact is van het weglaten van snavelbehandeling bij leghennen op Vlaamse leghennenbedrijven. We proberen inzicht te krijgen in hoe uitlokkende factoren en (preventieve) maatregelen een invloed hebben op het houden van hennen met hele snavels. Daarnaast willen we een monitoringstool valideren in de praktijk om vroege tekenen van (schadelijk) pikgedrag te detecteren. 

Oproep

Proefbedrijf Pluimveehouderij zoekt:

• 20 Vlaamse bedrijven die leghennen met hele snavels houden (koppels ouder dan 50 weken) en hun bevindingen willen delen;

• 6 extra bedrijven waarbij we een uitgebreide monitoring mogen uitvoeren gedurende een volledige legronde. Onze onderzoekers, de bedrijfsdierenarts en de pluimveehouder gaan samen aan de slag om ongewenst pikgedrag vroegtijdig op te sporen en bij te sturen. 

Provincie Antwerpen schuift fietstunnel onder ring van Lier

publish date
21.08.2020
???module.newsItem.label.themes???

Donderdag 20 augustus startte aannemer TV Viabuild-Emotec met het inschuiven van een fietstunnel van 30 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog onder de ring van Lier. De werken eindigen op vrijdagochtend 28 augustus 2020. Hiermee bouwt de provincie Antwerpen alvast verder aan de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier.

Inschuiven van fietstunnel onder de ring van Lier
Inschuiven van fietstunnel onder de ring van Lier


Na de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Deurne en Boechout startte de provincie Antwerpen met de verdere realisatie van deze fietsostrade in de stationsomgeving van Lier. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, schuift provincie Antwerpen dit weekend een fietstunnel onder de ring van Lier (R16) tussen de twee spoorbundels. Aannemer TV Viabuild-Emotec bouwde de tunnel reeds naast de R16. Gedurende de komende acht dagen is het alle hens aan dek om de sleuf waarin de tunnel komt voor te bereiden, de tunnel op z’n plaats te schuiven, funderingen aan te brengen boven de fietstunnel en opnieuw te asfalteren.

Het inschuiven van zo’n tunnel is redelijk spectaculair. Geïnteresseerden kunnen het hele proces op de voet volgen vanuit de Tramweglei, die bereikbaar is voor voetgangers en fietsers.

Investering van 7,8 miljoen euro

Deze fietstunnel kadert in een totaalproject van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier in de stationsomgeving van Lier. Het project omvat ook de bouw van een fietsbrug over de sporen en de aanleg van de fietspaden. Dit volledige project kost 7,8 miljoen euro. De provincie Antwerpen kan op een cofinanciering van ruim 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid rekenen en op 1,8 miljoen euro van het Fietsfonds.

Verdere verloop

Na het inschuiven van de fietstunnel kan deze nog niet gebruikt worden. De aannemer gebruikt de fietstunnel eerst om al het materiaal voor de brugpijlers van de fietsbrug naar het eiland tussen de sporen te brengen. Deze brugdelen komen tegen de zomer van 2021 op hun plaats. Daarna volgt nog de afwerking van de brughellingen en de fietspaden naar de fietsbrug en –tunnel, maar ook de aanleg van het fietspad vanaf de fietsbrug tot aan de Antwerpsesteenweg. Deze werken zijn, onder voorbehoud, afgerond tegen eind 2021. Vanaf dan kan je als fietser het fietspad gebruiken.

Overzichtskaartje fietsostrades in Lier


Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Deze fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Ondertussen is reeds 75% van deze fietsostrade befietsbaar.
Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad, en de F1 richting Mechelen.
 

Code Geel

publish date
17.08.2020
???module.newsItem.label.themes???

De extreme droogte van de voorbije weken is wat achter de rug. De hoge temperaturen zijn ook afgenomen. Daarom wordt de alarmcode voor bos- en natuurgebieden afgeschaald naar Code Geel.

code geel

Code geel houdt in dat het nog steeds droog is, maar nog niet of niet meer gevaarlijk droog. Het betekent ook dat de brandweer met gepaste sterkte uitrukt.

Wees voorzichtig met alles wat vuur kan veroorzaken, maar er is geen vuur- en rookverbod. Sigaretten en peuken weggooien in de natuur is sowieso een slecht idee. 

 

Veerkrachtig Gompel in de ether

publish date
17.08.2020

Op vrijdag 14 augustus streek Radio 2 neer in Mol Gompel om te proeven van dat mooie stukje Kempen. Als laatste dorp in de reeks van 6 weken veerkrachtige dorpen in provincie Antwerpen, is Gompel het buitenbeentje. In Gompel staat het traject  Veerkrachtige dorpen nog maar in de startblokken.

Gert Vreys, een fiere en ondernemende Gompelaar, vertelt over de initiatieven die ze in Gompel organiseren met de oud-leiding. Hij trekt zijn stoute schoenen aan en probeert presentator Jelle Cleymans te strikken voor een benefietoptreden. 

Florist Katrien Coninckx maakte de draaidag helemaal compleet. Zij lichtte op de dag van de florist haar nieuw Gompels vrijwilligerswerk toe. Het befaamde Gompels casino van 1952 is volop in wederopbouw en zij zoeken nog helpende handen zoals Katrien om er samen iets ‘dorpverbindends’ van te maken. Participatiemedewerker Emily Vandeperre van Rurant vzw blikte vooruit naar het traject dat op stapel staat, op maat van iedere Gompelaar en 100% corona-proof.

Gompel is duidelijk helemaal klaar voor het traject Veerkrachtige Dorpen. Bekijk hier de geplande participatiesessies in Gompel tijdens het najaar van 2020.

Provincie Antwerpen en Radio 2 streken neer in Sint-Jozef Rijkevorsel

publish date
11.08.2020

Tijdens de vijfde zendweek maakten we via Radio Veerkrachtige dorpen kennis met de inwoners van Sint-Jozef Rijkevorsel. Of zeggen we beter met de cementzakken van Sint-Jozef?! Deze bijnaam of geuzennaam hebben ze te danken aan de vroegere cementfabriek in het dorp. Het verhaal begon maandag 3 augustus met een wel erg bekende inwoner, schrijver Aster Berkhof.

Sint-Jozef is de thuis van Aster Berkhof die afgelopen juni 100 jaar werd. Karel Michielsen schreef een boek over hem en neemt ons mee langs de tentoonstelling die over hem loopt. De week eindigde in de kerk van Sint-Jozef waar het project Kerk als dorpsknooppunt liep. Zo vond Superburen dankzij het project een plekje in de kerk. Dit korteketeninitiatief brengt de inwoners dichter bij hun lokale boeren én hun verse producten. Er zijn geen winkels meer in Sint-Jozef, maar de inwoners kunnen elke vrijdagavond hun streekproducten afhalen in de kerk. 

Van 10 tot en met 14 augustus zijn we aan de laatste week radio Veerkrachtige Dorpen beland! Luister tijdens die warme zomerweek naar Radio 2 Antwerpen en ontdek de verhalen van veerkrachtig Mol!

Ring rond Lier afgesloten voor inschuiven van fietstunnel

publish date
05.08.2020
???module.newsItem.label.themes???

Donderdagavond 20 augustus start aannemer TV Viabuild-Emotec, in opdracht van de provincie Antwerpen, met het inschuiven van een fietstunnel onder de ring rond Lier (R16). Deze fietstunnel maakt deel uit van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier.

Wegomleiding tijdens werken ring rond Lier

De werken aan deze fietstunnel startten al tijdens de maand mei. De bouw van de dertig meter lange fietstunnel gebeurde naast de ring rond Lier. De betonnen constructie wacht nu om op zijn plaats geschoven te worden.
Dat huzarenwerk start op donderdagavond 20 augustus 2020. Daarvoor wordt de ring rond Lier afgesloten tot vrijdagochtend 28 augustus om 6 uur.
Er is geen verkeer toegestaan op de ring rond Lier (R16) tussen het kruispunt met de Antwerpsesteenweg (N10) en de Mechelsesteenweg (N14). Er is een lokale omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer van de Antwerpsesteenweg over de Baron Opsomerlaan naar de Mechelsesteenweg.
Zwaar verkeer moet via het hoger wegennet zijn bestemming bereiken. De omleidingen worden ruim op voorhand aangeduid.
Om sluipverkeer tegen te gaan, zullen Galgeveld ter hoogte van Hockeyweg, Boomlaarstraat nabij de Vredelaan en Smedenstraat ter hoogte van E. Claeslaan-St. Streuveslaan fysiek afgesloten zijn. De wijk Zevenbergen is voor het gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar via de G. Gezellelaan.

Fietsers en voetgangers hebben overal vrije doorgang behalve op de werf (ring rond Lier) zelf. Voor de fietsers die normaal gebruik maken van de R16 is er een omleiding voorzien via de Antwerpsesteenweg, Leopoldplein, Tramweglei, Vredelaan, Boomlaarstraat, Bosstraat, F. Bogaertslaan naar Mechelsesteenweg.

Gezien de grootte van de werken, raden we aan om verplaatsingen van en naar Lier uit te stellen tot na de werken ofwel de fiets of trein te nemen.

Deze timing is onder voorbehoud. Slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen kunnen de werken doen uitlopen tot maximaal maandag 31 augustus om 6 uur.

Veiligheid

Omwille van de veiligheid zijn er tijdens de werken geen omstaanders toegelaten op de werf. Wie toch nieuwsgierig is, kan toekijken van in de Tramweglei. Deze straat is voor voetgangers en fietsers bereikbaar. Kijklustigen dienen de afstandsregels i.k.v. corona strikt in acht te nemen.

 

Radio veerkrachtige dorpen Hulshout

publish date
04.08.2020

Radio Veerkrachtige dorpen sloot op vrijdag 31/7 zijn vierde zendweek af in Hulshout, een levendig dorp met vele verenigingen als motor.

Jelle Cleymans kon door de nieuwe veiligheidsmaatregelen niet naar Hulshout voor de live uitzending dus stuurde hij An naar Hulshout als reporter ter plaatse. Met mondmasker en de nodige afstand wist ze boeiende inwoners voor de microfoon te halen. Zoals Peter Broeckx, één van de trekkers van de volkstuintjes die naast het WZC Ter Nete komen als nieuwe ontmoetingsplek in het dorp. Hij legde de link tussen de groenten van de toekomst en die van het verleden, van de belangrijke conservefabriek La Corbeille. De fabriek waar hij 30 jaar werkte sloot 10 jaar geleden de deuren. Intussen is de site omgevormd tot KMO zone en een belangrijke ondernemings- en tewerkstellingsplek voor Hulshout vertelde Johan Van Loo met grote fierheid. Fierheid ook omdat hij een project in eigen dorp kan realiseren en de kans heeft om zo zijn grootvader te eren met het centrale plein waar de retail zone rond is opgebouwd naar hem te vernoemen.

Hét evenement van Hulshout dat is de Neteloop. Jos Van Reusel, pastoor en oprichter van de Neteloop, kwam in de studio bij Jelle vertellen hoe deze loop, in 1989 gestart als alternatief voor het eetfestijn, is uitgegroeid tot hét dorps evenement met 400-500 deelnemers. Met de zomerse temperaturen mag het tempo wat lager liggen. Wandelen is een populaire activiteit in tijden van corona zo ook in Hulshout. Jan Monsecour, stichtend lid van de wandelclub De Gruunzipkes, leerde ons zowaar Hulshouts! Want “een gruun zipke” is Hulshouts dialect voor een groen vestje, de uitrusting van de wandelclub. De warme uitzending sloot Jelle af met een Kameleon, een fris biertje van hoge goesting, van de Hulshoutse brouwerij Den Hopperd. Scholl!

Meer info: www.veerkrachtigedorpen.be

Van 3 tot en met 6 brengt Radio Veerkrachtige dorpen verslag uit over Sint-Jozef (Rijkevorsel).  Volg de uitzendingen elke weekdag tussen 12 en 13 uur op Radio 2. 

Daarna sluit Radio Veerkrachtige Dorpen af in Mol-Gompel. Jelle Cleymans brengt samen met de inwoners, de verhalen, de dorpsdynamiek tot in de woonkamer.

Werk aan de winkel voor fietsen in gemengd verkeer in Vorselaar

publish date
31.07.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in de gemeente Vorselaar de toestand van de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 24,5 kilometer BFF waarvan 15,2 kilometer in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Vispluk scoort met 6,6/10 redelijk goed in de provinciale Fietsbarometer
Vispluk scoort met 6,6/10 redelijk goed in de provinciale Fietsbarometer


Bovenlokale fietspaden

De gemeente Vorselaar heeft slechts 9 kilometer fietspaden op het BFF. Met een eindscore van 5,3/10 scoort de gemeente onder het provinciale gemiddelde van 6/10. De Goorbergenlaan, in beheer van de gemeente, krijgt in zijn geheel een eindscore van 4,9/10. Het is lokaal voldoende afgescheiden van de rijweg maar het tweerichtingsfietspad is te smal, zelfs voor een éénrichtingsfietspad. Op de Poederleeseweg is het fietspad wel voldoende breed. Het ligt wel te dicht bij de rijweg en bovendien heeft het een laag trilcomfort. De provincie Antwerpen adviseert hier een splitsing in twee éénrichtingsfietspaden in asfalt met voldoende breedte en afscheiding van gemotoriseerd verkeer. Het raadt ook de heraanleg van het fietspad in de Lepelstraat aan.

De gemeente Vorselaar zette de voorbije jaren heel fel in op veilige voetpaden en trage verbindingen. Ze startten ook dossiers op om fietspaden te verbeteren maar dat zijn complexe dossiers, vaak gekoppeld aan riolering en in samenwerking met andere partners zoals het Agentschap voor Wegen & Verkeer (Vlaamse overheid). Het dossier van de Lepelstraat staat gepland voor 2023. Deze plannen zijn afgestemd op het Masterplan en de heraanleg van het Marktplein. 

Gemengd verkeer

Op het grootste deel van de bovenlokale functionele fietsroutes in Vorselaar (15,2 km) is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het gemotoriseerd verkeer en de beschikbare breedte van de weg. De eindscore in de spits ligt met 2,1/10 nog verder onder het provinciale gemiddelde van 3,9/10, dat ook al niet te bijster goed is.

Het gemengd verkeer scoort slecht en vormt het grootste deel van het BFF in Vorselaar. Een aantal van de straten in gemengd verkeer is aangelegd in klinkers, wat weinig comfort biedt. Het grote knelpunt bestaat echter uit de hogere snelheden langs o.a. Groenstraat en Moleneinde. In het dorpscentrum kan de fietsgeschiktheid verbeteren door deze autoluwer te maken. De provincie Antwerpen adviseert om dit te monitoren en waar nodig snelheidsremmende maatregelen te nemen.

De gemeente Vorselaar stond mee aan de bakermat van de mobiliteitsstudie Middenkempen, waar net die autoluwe fietsroutes zijn geboren. Ook binnen de Vervoersregio Kempen neemt Vorselaar een actieve rol op. Samen met heel wat vrijwilligers uit Vorselaar-Noord voerde de gemeente een grote cordontelling uit. Daaruit bleek inderdaad het grote aantal sluipverkeer en té snel verkeer. De gemeente bleef niet bij de pakken zitten en keurde al een dossier goed waarbij het nog dit jaar trajectcontroles installeert in die zone. Elke bestuurder die op het traject harder rijdt dan 50 km/u, krijgt meteen een boete in de bus. Dat gaat ongetwijfeld een groot effect hebben op het sluipverkeer, de snelheid en de verkeersveiligheid.

Overzichtskaartje BFF routes Vorselaar

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.
 

Radio Veerkrachtig Braken

publish date
28.07.2020

Radio Veerkrachtige dorpen sloot op vrijdag 24/7 zijn derde zendweek af in Braken, een gehucht van Wuustwezel, vlakbij de grens met Nederland. 

De live uitzending aan de kapel van Braken begon met het verhaal van smokkelaar op rust, Piet Roelands, die van zijn 8 tot 35 jaar suiker, tabak en haarnetjes smokkelde van Nederland naar Braken. Wim Keteleer, dirigent van het jongerenkoor kwam praten over het belang van het jongerenkoor in de kapel en Andrea Vieira Barros is afkomstig uit Brazilië, maar vertelde hoe ze samen met haar man bakkerij Kramikske in Braken begon. Schepen Katrin Kempenaers vertelde hoe de kapel van Braken is omgevormd tot een ontmoetingsplek waar inwoners kunnen samenkomen dankzij veel veerkracht van de inwoners en het traject  kerk als dorpsknooppunt.  

Van 27 tot en met 31 juli strijkt Radio Veerkrachtige dorpen neer in Hulshout. Volg de uitzendingen elke weekdag tussen 12 en 13 uur op Radio 2. 

Daarna vind je Radio Veerkrachtige Dorpen nog twee keer in Sint-Jozef-Rijkevorsel en Mol-Gompel. Jelle Cleymans brengt samen met de inwoners, de verhalen, de dorpsdynamiek tot in de woonkamer.

Vacature educatief medewerker

publish date
27.07.2020

Ben jij de coach die de zorgprofessionals van morgen traint?

Voor het Gouverneur Kinsbergencentrum (kortweg het GKC) zijn we op zoek naar educatief medewerker. Sinds 2018 zijn wij hét centrum voor anders leren, anders werken en samenwerken in de zorg. We richten ons op huidige maar ook toekomstige professionals, met focus op eerstelijnszorg en thuiszorg.

GKC beschikt over een ruim gebouw in het groen op Campus Drie Eiken met plaats voor ongeveer 120 werkplekken. Een deel van deze werkplekken wordt ter beschikking gesteld aan onze partners. Daarnaast ontwikkelt GKC projecten ter verbetering van onderwijs en arbeidsmarkt van de zorg. Op dit moment zijn er drie actieve projecten: Kwartier Z, ZORO en EMPOWERCARE.

Maar genoeg over ons.

 

Over jezelf zeg je dat je

Een geboren trainer bent en altijd op zoek gaat naar de beste manier om anderen te laten leren. Simulatieleren, train-the trainer, casussen,… maar ook VR en gamification. Geen methodiek is je vreemd en je zorgt ervoor dat de lessen up to date blijven en feedback wordt geïntegreerd. Je bent niet bang om voor grote groepen te spreken (10 à 20 personen) en ook sociale media heb je onder de knie (website, LinkedIn,…). Ook het schrijven van teksten (en fotomateriaal) voor flyers, brochures en mailings voor de verschillende projecten, zit in je vingers.

 

Je ex-collega’s zeggen dat je

Enorm gemist zal worden. Vooral je inlevingsvermogen en flexibiliteit gaan ze nooit kunnen vervangen. Je hebt een stevig ontwikkeld EQ. In klare taal betekent dat dat je een echt ‘mensen’-mens bent. Dat zorgt ervoor dat jij perfect informatie kunt oppikken zelfs wanneer die niet uitgesproken wordt. Je slaagt er dan ook steeds in om met je doelgroep contact te maken en met hen een ontwikkeltraject op te zetten. Ook door jouw initiatief, was je de beste collega die ze zich konden wensen.

 

Je vrienden zeggen dat je

Een plantrekker bent die zelden of nooit een opdracht te laat zal afwerken. Al van kleins af aan een echte leerkracht bent die als specialist anderen wilt laten groeien en bijleren. Je gaat positief om met diversiteit en mensen voelen zich snel thuis bij jou. Ze weten dat ze ook zonder al te veel woorden begrepen zullen worden. Ongeacht wie er voor je staat, zet jij functies aan de kant om de mensen echt te kunnen zien en begrijpen. 

 

Dit zeggen onze werknemers over ons

Wie bij het GKC werkt, komt terecht in een klein maar gedreven team om gepassioneerd (toekomstige) zorgprofessionals te versterken. Met een team van projectcoördinatoren bouwen we aan een kwalitatief, innovatief educatief aanbod dat zorgt voor nét dat tikkeltje extra. Tussen het groen op de Campus Drie Eiken is het GKC vlot bereikbaar. GKC is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, etnische afkomst of handicap. Wij streven naar een diverse samenstelling van ons team.

 

Dit vragen wij nog van jou

 • Je bent vertrouwd met innovatieve opleidingsmethodieken, zoals simulatieleren, VR, gamification en je hebt bij voorkeur een bachelor diploma in een pedagogische richting en 1 jaar relevante ervaring. Indien je voldoende ervaring hebt maar geen bachelordiploma in je bezit hebt, nodigen we je uit voor een capaciteitsproef. Als je hiervoor slaagt, kan je verder solliciteren (of je voldoet aan de voorwaarden interne mobiliteit en/of bevordering.)
 • Je hebt notie van zorgtechnische handelingen en hebt geen angst om voor groepen leerkrachten, docenten maar ook opleiders en toekomstige zorgprofessionals te staan.
 • We zijn op zoek naar iemand die overtuigd is dat anders leren, anders werken en samenwerken oplossingen bieden in de zorg. Onze opleidingen zijn voor zorgprofessionals in opleiding (tot en met bachelor niveau) maar ook werkende professionals. We richten ons met name op hun opleiders.

 

Dit krijg jij van ons

 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen, actief mee te werken aan de verschillende projecten, evenementen die binnen het GKC lopen.
 • Je wordt onze “goeroe” voor de uitwerking van de verschillende lesmodules. Je kan inhoudelijk beroep doen op de expertise die binnen het GKC aanwezig is maar aan jouw om te bepalen wat de beste leermethodiek is.
 • Je krijgt de mogelijkheid om mee te werken aan de zorg van morgen binnen een organisatie met visie.
 • Indien Nederlands niet je moedertaal is begrijpen we het als je niet foutloos schrijft en voorzien we graag schriftelijke taalondersteuning.
 • We bieden in eerste instantie een contract van bepaalde duur (1 jaar contract) met mogelijkheid tot verlenging. Het is een voltijdse functie, maar 80% of 90% is bespreekbaar.

 

Jouw salaris is gebonden aan de vooropgestelde barema’s die horen bij het niveau van de functie. Deze functie is ingeschaald op Bv-niveau. Je start in salarisschaal B1 en het bruto maandsalaris ligt tussen 2.509,94 en 3.387,70 euro. Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

 

Met onze loonsimulator maak je een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

 

Overtuigd?

Solliciteer nog tot en met 16 augustus 2020 via de rode knop. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

De selectiegesprekken zijn voorzien op 21 augustus 2020. Hou deze dag dus zeker vrij in jouw agenda zodat je erbij kan zijn.

 

Succes en wie weet tot binnenkort!

Slibruiming in het Vrieselhof

publish date
22.07.2020

In september wordt gedurende een tweetal weken het slib geruimd uit de vijver en de kasteelgracht van het Vrieselhof.
Om veiligheidsredenen zal u gedurende de werken omleidingen moeten volgen. Onze verontschuldiging voor de hinder die u hierdoor kan ondervinden.

 

Het verwijderen van slib is belangrijk om verschillende redenen. Het vermindert de kans op vissterfte, botulisme en de vorming van algen. De schade die een ruiming aan fauna en flora veroorzaakt, is ondanks de omvang, snel hersteld. Vaak is er het erop volgend voorjaar al een veel rijkere fauna en flora dan voorheen. De slibruiming kan in september plaatsvinden over het geplagde stuk, zonder dat er schade is aan de vegetatie. Mochten de werken later worden uitgevoerd, wordt de opkomende vegetatie verstoord.
Het niet vervuilde slib wordt (gemengd met zwarte grond) hergebruikt als organisch materiaal, bijvoorbeeld op onze kwekerij. Het gedeelte vervuild slib wordt door de aannemer afgevoerd om te worden gesaneerd. Dit project loopt i.s.m. ANB en VLM.

Vlaamse overheid_vol

Radio Veerkrachtige Dorpen vanuit Groot-Vorst

publish date
22.07.2020

De tweede week van Radio Veerkrachtige dorpen werd afgesloten voor het gemeentehuis van Groot-Vorst. Op vrijdag vindt daar immers een wekelijkse markt plaats. Die markt werd 2 jaar geleden opgestart omdat er geen voedingswinkels meer in het dorp staan.

Annabel Deferme stapte een uur voor de live uitzending in het huwelijksbootje maar belangrijker startte een lingeriewinkel op in het dorp. Dit is de tweede handelszaak in Groot-Vorst, naast een krantenwinkel.

Annicq en Guido (foto)vertelden over het dorpscomité dat opgericht werd na het traject van Veerkrachtige dorpen.

Caroline van Ferm vertelde over Affair Local dat in september opgestart wordt. Het wordt een plek waar diensten samen komen maar waar ook lokale producenten hun goederen kunnen verkopen. En er zal een koffiehuisjes uitgebaat worden door de mensen van Dagcentrum Vogelzang. Die laatsten gaven alvast een zelfgebakken cake en versgemaakte confituur aan Jelle.

Het was een gezellige vrijdagmiddag op het marktplein in Groot-Vorst!

Annicq en Guido op bezoek bij Jelle Cleymans van Radio 2

Volgende van de detaillijst