Nieuw rapport over het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis

publish date
20.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

Drie van de negen Vlaamse kraamkolonies van de ingekorven vleermuis bevinden zich in de provincie Antwerpen, ze huisvesten 75% van de gekende Vlaamse zomerpopulatie. De provincie zet daarom extra in op de bescherming van deze zeldzame soort. Op haar vraag voerde Natuurpunt vorig jaar een uitgebreid onderzoek naar het gedrag van de kolonie rond Herentals. De resultaten en aanbevelingen lees je in het gloednieuwe rapport.

Op vraag van de provincie Antwerpen voerde Natuurpunt Studie vorig jaar een diepgaand onderzoek naar het gedrag van de kolonie ingekorven vleermuizen in en rond Herentals. Aan de hand van o.a. zenderonderzoek, warmtebeeldcamera's en batdetectoren werden de vliegroutes en het gedrag van de vleermuizen nauwgezet in kaart gebracht. Dit leverde informatie op over de manieren waarop ze bomenrijen of houtkanten volgen, hoe ze akkers oversteken, hoe ze in stallen jagen, wanneer ze meest actief zijn ...

Het rapport formuleert verschillende aanbevelingen over hoe het landschap best in te richten voor ingekorven vleermuizen. Een greep uit de aanbevelingen:

  • maatregelen rond duisternis en aangepaste verlichting, 
  • de inrichting van een landschap geschikt als foerageergebied en lokaal ‘wegen’netwerk voor vleermuizen, 
  • het kruisen van vleermuizenroutes met grote waterlopen en wegen, 
  • het beheer van grote waterlopen en oeverpartijen,
  • het beheer van bossen en stallen rekening houdend met vleermuizen.

Het volledige rapport kan je hier downloaden:

Provinciale Fietsbarometer toont aan dat Nijlen verder moet gaan op ingeslagen weg

publish date
20.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

De provinciale Fietsbarometer analyseerde in 2017 in de gemeente Nijlen de toestand van 44,4 kilometer bovenlokale fietsroutes. Op basis van die metingen scoort Nijlen met 4,8/10 onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Voor fietsen in gemengd verkeer haalt Nijlen 3,4/10 en evenaart hiermee het provinciale gemiddelde van 3,9/10.

Fietspad Nijlen
Het fietspad op de Bouwelsesteenweg, tussen Paterstraat en Gransstraat, heeft een eindscore van 8,9/10


De Bouwelsesteenweg, van Paterstraat tot Grensstraat, scoort een mooie 8,9/10. Zowel op trilcomfort (7,7/10), breedte (10/10) als op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (10/10) haalt deze steenweg goede punten. Ook de Liersesteenweg en de Berlaarsesteenweg halen mooie punten met respectievelijk een gemiddelde van 7,8/10 en 7,7/10. Dat zijn niet toevallig de invalswegen waar de gemeente de jongste jaren al veel geïnvesteerd heeft in de aanleg van gescheiden en comfortabele fietspaden met o.a. provinciale subsidies.

Er wordt gewerkt aan de juiste dingen en op de juiste plaatsen

Uit de provinciale Fietsbarometer blijkt dat er in de gemeente Nijlen vooral werk is om het slechte cijfer qua trilcomfort weg te werken. De fietspaden scoren gemiddeld 2,8/10 op trilcomfort. Voor de provincie Antwerpen ligt dat cijfer gemiddeld op 4,5/10. Het trilcomfort van de Herenthoutsesteenweg is erg laag. Ook scoort dit fietspad niet goed op breedte en tussenbreedte. Daar is de aanleg van een nieuw fietspad aan de tweede fase bezig. Na de werken zullen de scores aanzienlijk opgekrikt zijn. Langs de Bouwelsesteenweg (tussen de school GITHO en de Koekoekstraat) wordt er momenteel gewerkt om de fietspaden te veranderen van klinkers naar asfalt om zo het trilcomfort sterk te verbeteren. En ook op de Broechemsesteenweg zijn er werken op komst. Ook een groot deel van het fietspad langs de N13 tussen Nijlen en Kessel kreeg een gehele update net voor de zomer van 2019.

Er is nog werk aan de winkel

De gemiddeld lage score van 4,8 op 10 voor het bovenlokaal fietsverkeer is een momentopname uit 2017. De gemeente Nijlen verbeterde reeds dit cijfer en zal dit binnen afzienbare tijd nog aanzienlijk verbeteren. Al is de gemeente er zich ook van bewust dat er nog werk aan de winkel is. Op de Bevelsesteenweg is het dubbelrichtingsfietspad aangelegd in betonklinkers en onvoldoende afgeschermd van de rijbaan. Bij herinchting van fietsinfrastructuur adviseert de provincie Antwerpen steeds het gebruik van asfalt voor een optimaal trilcomfort.

Gemengd verkeer

7,9 kilometer van de bovenlokale fietsroutes bevinden zich in Nijlen in gemengd verkeer. In de spits scoren ze 3,4/10. De effectief gereden snelheden van het verkeer ligt hoog en dat heeft een invloed op deze score. Ook het trilcomfort speelt hier in het nadeel van de gemeente. Uit de provinciale Fietsbarometer komt duidelijk naar voor dat de keuze van klinkers op de Emblemsesteenweg (0/10), Woeringenstraat (2,5/10) en Bevelsesteenweg (0,9/10) voor een slechte score zorgt.

Tellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. Zo telt Nijlen jaarlijks op drie vastgelegde locaties. Het hoogste aantal fietsers telt de provincie Antwerpen in de Statiestraat (649 fietsers/dag). Het aantal fietsers van Lier naar Herentals ligt iets hoger dan het aantal fietsers van Herentals naar Lier. Namelijk 344 fietsers tegenover 325 fietsers. Op werkdagen zien we in die Statiestraat een duidelijk woon-werk en woon-schoolprofiel met een piek rond 8 uur. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Nijlen ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.


 

Laat je verwonderen in het #Rivierenhof

publish date
18.12.2019
???module.newsItem.label.themes???
Nieuwsbrief Rivierenhof van 18 december 2019

 

Last van winterblues?

Kleed je warm aan en kom buiten! Haal een frisse, rode neus terwijl je in alle rust geniet van een mooi winterlandschap. Laat je verwonderen. Neem de tijd en ervaar de betoverende kracht van de natuur. Een blije, inspirerende belevenis om naderhand gezellig over na te mijmeren bij een verkwikkend soepje of een warme drank.  Lees verder  >>> ...

1 miljoen fietsers over fietsbrug in Berchem

publish date
17.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

De fietsbrug over de Singel in Berchem is een schot in de roos. Dat maken de indrukwekkende cijfers meer dan duidelijk. Op dinsdag 17 december 2019 fietste de miljoenste fietser van 2019 over deze brug. De eer viel David Giuliani uit Mortsel te beurt. 

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 op fietsbrug in Berchem
David Giuliani is de miljoenste fietser van dit jaar op de fietsbrug in Berchem.

 

De provincie Antwerpen telde op één jaar tijd meer dan een miljoen fietsers tellen op deze fietsbrug. Het bewijs dat deze fietsbrug broodnodig was. Het is een cruciaal punt op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Iedere werkdag steken hier meer dan 3 439 fietsers op deze manier veilig het kruispunt van de Antwerpse Singel en de posthofbrug over.

David Giuliani als miljoenste fietser van 2019 over fietsbrug

Om 12.42 uur reed David Giuliani uit Mortsel als 1 623ste fietser van de dag over de fietsbrug. Daarmee bracht hij de teller op 1 miljoen. 

Provinciale Fietsbarometer

De fietstelpaal op de fietsbrug in Berchem is een onderdeel van de provinciale Fietsbarometer. De teller registreert in welke richting de fietser fietst, tegen welke snelheid maar ook of er sprake is van een fietser of een bromfiets. Provincie Antwerpen telt sinds juli 2018 de fietsers op de fietsbrug. Sinds de teller actief is, fietsten er al meer dan 1 534 414 fietsers over de brug. En weten we ook dat er op weekdagen gemiddeld 3 439 fietsers over de fietsbrug rijden. In het weekend telt de provincie Antwerpen er gemiddeld 1 485. De absolute topdag tot nog toe is dinsdag 16 oktober 2018. Toen telde de provincie Antwerpen maar liefst 5 110 fietsers.
Voor de provincie Antwerpen zijn deze data noodzakelijk om de fietsnetwerken te verbeteren. Het cijfermateriaal leert de provincie waar het aantal fietsers stijgt of daalt, welke trajecten reeds verzadigd zijn en waar nieuwe investeringen nodig zijn.

Fietsbrug Berchem

De fietsbrug van 45 meter lang sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pijlers de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogte punt van de Posthofbrug.
De provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS investeerden maar liefst 3,3 miljoen euro in de fietsbrug. De provincie Antwerpen kreeg van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 900 000 subsidie voor de bouw van deze fietsbrug.
 

Aankondiging administratieve afpaling waterloop Binnenbeek

publish date
16.12.2019

De provincie Antwerpen wil de Binnenbeek opnieuw openleggen, ter hoogte van de Hooistraat te Hulshout. Het project kadert in een groter plan om wateroverlast te beperken. 

De grenzen van de waterloop moeten exact worden bepaald, wat zal gebeuren door afpaling. De administratieve voorprocedure tot afpaling werd opgestart. De eigenaars van de betrokken gronden zijn op de hoogte. De aankondiging wordt gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 19 december 2019.

Wie dat wenst, kan het dossier komen inkijken van 6 januari tot en met 16 maart 2020, in het Provinciehuis op de Koningin Elisabethlei 22 in Antwerpen. Graag vooraf een seintje aan Carl Wouters van het team Vastgoed van de provincie Antwerpen op het telefoonnummer 03 240 56 06 of per e-mail: juridische.ondersteuning@provincieantwerpen.be.

Collectief MOOS uit Ravels wint de provinciale Erfgoedprijs 2019 ter waarde van € 10.000, voor het project B URN.

publish date
16.12.2019

De provincie Antwerpen lanceerde in 2019 opnieuw een oproep voor de jaarlijkse erfgoedprijs, met focus op Onroerend Erfgoed. De deelnemers maken kans op een prijzenpot van € 20.000, de winnaar krijgt € 10.000 en 2 laureaten worden beloond met elk € 5.000.

Het onroerend erfgoed in onze provincie kan duidelijk rekenen op geëngageerde liefhebbers. Er werden 20 dossiers ingediend, waarvan de meerderheid door heemkundige kringen of vrijwilligersverenigingen. Ook enkele erfgoeddiensten waagden hun kans. Uit deze kandidaturen selecteerde een vakjury in een eerste ronde negen genomineerden. Op zaterdag 14 december werden in het provinciehuis de winnaar en de twee laureaten bekend gemaakt.

Gedeputeerde Luc Lemmens met de winnaar en laureaten Erfgoedprijs 2019

Winnaar Erfgoedprijs 2019: Collectief MOOS uit Ravels voor het project B URN

Het project B URN zet twee merkwaardige verborgen archeologische parels in de kijker: de grafheuvels ‘Het Heike’ (ijzertijd) en ‘Hoogeindse Bergen’ (bronstijd).

De jury waardeerde het zeer creatieve project, waarbij niet-evident erfgoed werd ontsloten voor een uiterst divers publiek. Er werd grote betrokkenheid in de regio gecreëerd met zowel tijdelijke als permanente initiatieven. Daarnaast heeft het collectief ook oog voor vorm en creativiteit om een attractief geheel te realiseren.

Luk Lemmens, gedeputeerde, licht toe: “Dit verborgen archeologische erfgoed kreeg nieuwe verhalen, relevant voor onze tijd, maar die ons ook iets vertellen over de streekbewoners eeuwen geleden. De enthousiaste dames van het nog jonge collectief MOOS hebben dit erfgoed letterlijk terug op de kaart gezet met hun creatieve benadering. De Tumuliekes en Bronsbonbons zijn ongetwijfeld een culinaire blijver! We hopen dat deze erfgoedprijs een stimulans kan zijn om verder te gaan op het ingeslagen pad.”

Laureaten Erfgoedprijs 2019:

Antwerpen, Kerkfabriek Sint Carolus-Borromeus: Rubens Re-viewed

De jury looft het door vrijwilligers gedragen ontsluitingsproject. Voor het eerst wordt dit verdwenen erfgoed op een creatieve en hedendaagse manier letterlijk terug een plek gegeven in de kerk. De stijlvolle modules kregen ondertussen ook een permanente opstelling die de beleving van het monument blijvend verhogen.

Hemiksem, Gilliot & Roelants tegelmuseum: Verglaasde elegantie – valorisatie uniek tegelerfgoed

De jury apprecieert de sterke realisatie van de wisseltentoonstelling van een internationaal vermaarde collectie en de visie op lange termijn, gedragen door vrijwilligers. De mooie en goede website is een sterk ontsluitingsinstrument. De prijs kan een stimulans zijn om deze visie verder te ontwikkelen in de rest van het museum.

113 reacties voor een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid

publish date
12.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen werkt aan een nieuw beleid rond ruimtelijke planning. Van augustus tot oktober kon iedereen reageren op een eerste ontwerptekst van dat Provinciaal Ruimtelijke Beleidsplan Antwerpen. De meningen zijn verdeeld, en soms zelfs tegengesteld.

Met het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan Antwerpen maken we afspraken over ons toekomstig ruimtegebruik. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Bovendien dwingt de druk op het klimaat ons om duurzaam met de beschikbare ruimte om te gaan.

De Antwerpse provincieraad keurde in mei de conceptnota, de eerste versie, van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. Tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 kon iedereen de conceptnota inkijken en erop reageren. We ontvingen 113 reacties van gemeenten, de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening), het Vlaamse Departement Omgeving, burgers en organisaties. De gemeenten die reageerden liggen geografisch goed gespreid en bestaan zowel uit kleine dorpen als grote steden.

Reacties

Over het algemeen gaat men akkoord met de principes en strategieën in het nieuwe beleidsplan. Dat burgers en organisaties niet massaal reageerden, verklaren we door de abstractheid van het thema. We spreken in het beleidsplan immers niet over individuele percelen maar wel over het ruimtegebruik op bovenlokaal niveau. Voor sommige lokale besturen zijn de principes en strategieën daarom te vaag om op het terrein een concreet ruimtelijk beleid te voeren. Toch waren er ook mensen en besturen die concrete projecten voorstelden. Ook ontvingen we tegengestelde reacties. Zo vinden een aantal gemeenten dat we thema’s van een lokaal niveau behandelen, terwijl andere gemeenten net expliciet vragen om op provinciaal enkele harde keuzes te maken. Sommige reacties willen grootschalige landbouwinfrastructuur de nodige ruimte geven, terwijl andere vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de natuur. In de open ruimte staan we voor een moeilijke evenwichtsoefening in de vraag naar ruimte voor natuur, landbouw, water, tuinen, paardenweiden,…

De publieke raadpleging leverde ons interessante vragen op die we in de volgende stappen meenemen: Hoe zal de provincie het beleid op het terrein uitvoeren? Hoe gaat de provincie samenwerken met gemeenten, organisaties, vervoerregio’s, intercommunales en dergelijke? Welke partners zal de provincie betrekken en welke rol neemt ze zelf op? Wat betekent het nieuwe beleidsplan voor het aanvragen en toekennen van een omgevingsvergunning? Krijgen de gemeenten financiële ondersteuning om de nieuwe visie op hun terrein te realiseren?

Volgende stappen

Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. De provincie Antwerpen volgt daarvoor een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat ze goed onderbouwde beslissingen kan nemen. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangen.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Surf naar de webpagina over het beleidsplan ruimte waar je de meest actuele informatie vindt over het proces en de toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven. Je kunt je er ook abonneren op de nieuwsbrief.

Campagnebeeld Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen
Campagnebeeld Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Turnhoutenaren planten meer dan 10.000 bomen voor nieuw stadsbos

publish date
09.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

Vorige week verrees een nieuw stadsbos in Turnhout. In drie dagen tijd werden meer dan 10.000 bomen aangeplant op een oppervlakte van vier hectare, één van de grootste aanplantingen ooit voor de stad. De provincie ziet zo het aantal beboste hectare op haar grondgebied stijgen naar 26,18 hectare en nadert haar streefdoel om 30 hectare bos te realiseren in drie jaar tijd. 

Inwoners, leerlingen, jeugdbewegingen, … iedereen kwam planten voor het nieuwe stadbos. Het wordt dan ook een bos voor iedereen, goed bereikbaar vanuit het centrum van Turnhout en dichtbij enkele scholen en jeugdbewegingen. Bosgroep Kempen Noord adviseerde stad Turnhout bij de keuze van het plantsoen en begeleidde de aanplanting, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete maakte samen met de stad het ontwerp voor het bos, dat later nog een wandelpad en een poel krijgt.

Het stadsbos zal fungeren als een natuurlijke airco tijdens hete zomers, het biedt schaduw en zuivere lucht voor de inwoners van Turnhout en het wordt een natuurlijke plek om te spelen en te ontspannen. Omwille van de voordelen voor het klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid, werkt de provincie al jaren aan meer en beter bos. We engageerden ons dan ook om 30 hectare aan te planten in drie jaar tijd. Dankzij de dagelijkse inzet van de Antwerpse Bosgroepen en Regionale Landschappen, zullen we die 30 hectare tegen het einde van dit plantseizoen realiseren.

23 verschillende soorten voor een divers bos

Bosgroep Kempen Noord gaf advies bij de keuze van het plantsoen en begeleidde de aanplanting. Marieke Verreet, coördinator bij de Bosgroep, legt uit waarom er voor diverse soorten gekozen werd: “We planten hier een bos met een brede bosrand aan. Er wordt gekozen voor een grote soortendiversiteit met inheemse bomen en struiken. Deze soorten komen hier van nature voor en gedijen dus ook gemakkelijker. In totaal planten we wel 23 verschillende soorten aan. We kiezen voor variatie zodat ziekten en plagen als gevolg van de klimaatverandering minder effect hebben. Daarnaast houden we ook rekening met de bodemgesteldheid en met de biodiversiteit. Zo planten we in het nattere deel van het bos meer Es en Zwarte Els, terwijl we in de bosrand kiezen voor soorten die een meerwaarde bieden voor bijen en vlinders (winterlinde, spork, hazelaar, Europese vogelkers, boswilg, vlier, …)”

Aanplanting Turnhout Dag van de Boseigenaar

Dag van de Boseigenaar

De laatste dag van de aanplanting stond in het teken van de ‘Dag van de Boseigenaar’. Alle Vlaamse bosgroepen plantten gisteren samen 8 hectare bos aan en zetten hiermee de vele boseigenaren in de kijker.

Bosgroepen verenigen boseigenaars en ondersteunen hen bij het duurzaam beheer van hun bossen. De gegroepeerde aanpak garandeert een efficiënt en bovenlokaal beleid. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de bosgroep. De Antwerpse Bosgroepen worden financieel ondersteund door de provincie Antwerpen voor hun basiswerking. Verder coördineert de provincie de kwaliteitsvolle samenwerking tussen de bosgroepen. Meer info op www.bosgroepen.be

Voor een actuele status van de beboste oppervlakte in de provincie, bekijk de bosteller!

Studeren in het provinciehuis

publish date
09.12.2019

De wintereditie van Study360 is gestart! Tussen 9 december en 30 januari kunnen er weer studenten in het provinciehuis komen blokken. 

Study360 - studeerplek provinciehuis congrescentrum

Voorwaarde is ingeschreven zijn aan één van de Antwerpse hoger-onderwijsinstellingen en een studentennummer hebben om zich te registreren. Een plekje reserveren kan via www.study360.be.

De wintereditie loopt van 9 tot 24 december 2019 en van 2 tot 30 januari 2020. Studenten zijn welkom tijdens onze openingsuren, van 8 tot 18 uur. Enkel op 24 december gaan de deuren al dicht om 15 uur.

Er zijn studieplaatsen op de 1ste verdieping (in het congrescentrum) en de 11de verdieping (onder meer in de bibliotheek). 

We zorgen voor een warm onthaal met gratis wifi, water, thee en koffie. ’s Middags kunnen studenten tegen betaling lunchen in ons personeelsrestaurant.

Ook afgelopen zomer waren er al studeerplekken in het provinciehuis. Zo'n 421 studenten kwamen er blokken voor hun tweede zit. Een schoolvoorbeeld van efficiënt ruimtegebruik in de vakantieperiode, waar minder personeel meer plaats voor studenten opleverde. 

Nieuwe overstromingsgebied is een geruststelling voor inwoners van Beerse

publish date
09.12.2019

De buurtbewoners hebben op 2 inwonersavonden meegedacht over het ontwerp van een nieuw overstromingsgebied. De plannen zitten nu in studiefase. In mei wordt het definitieve plan afgeklopt. Als de vergunning rond is, kunnen de werken starten begin 2021.

Tijdens de bewonersavonden kwamen er enkele zinvolle suggesties naar boven. De buren vinden privacy erg belangrijk. En wandelen doen ze het liefst op toegankelijke en veilige paden door het gebied, dan enkel op de dijken. Een ontwerp met compartimenten en hier en daar een ecologisch speel- of rustelement moet de natuurbeleving verhogen. In tegenstelling tot hinderlijke geuren of vuile overstorten... die in de toekomst resoluut moeten verdwijnen uit het gebied. 

De opkomst was hoog en de (participatieve) aanpak werd gesmaakt. Dat kan je zien in de onderstaande reportage. 

Laakbeek_beerse
Hier komt het nieuwe overstromingsgebied aan de Laakbeek

Plannen voor 2020

Het studiebureau gaat nu aan de slag met de ontwerpen van de buurt. In het kader van het vooronderzoek zal vanaf januari al het een en ander bewegen op het terrein (opmetingen, archeologisch onderzoek, ...). 

In mei volgt een infovergadering om het gekozen ontwerp voor te stellen. Daarna start de vergunningsperiode die tegen eind 2020 rond zou moeten zijn. De werken starten in 2021, en wie weet sluiten we dan in de zomer dit mooie project ook feestelijk af...

Logo_Co-Adapt

Laakdal zet in op veilige fietspaden

publish date
06.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen analyseerde met de provinciale Fietsbarometer in Laakdal 67,9 kilometer fietspaden en 8,2 kilometer routes in gemengd verkeer. Deze routes maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Langedijk in Laakdal
De Langedijk haalt met 8,8/10 de beste score in de gemeente Laakdal

 

Volgens de cijfers van de provinciale Fietsbarometer scoren de bovenlokale functionele fietspaden voor alle kenmerken ondermaats. Het fietspad aan de Langedijk haalt de beste eindscore (8,8/10), gevolgd door de Oude Vorstseweg (8/10). De Diestse Baan scoort het laagst. De geplande investeringen zijn hier nodig. De fietspaden hebben zeer beperkt trilcomfort, zijn te smal en te dicht bij de rijbaan.

Om dit cijfer op te krikken beveelt de provincie Antwerpen aan om conforme fietspaden aan te leggen langs de Eindhoutseweg/Steenweg op Veerle, Beustereind-Meerhoutstraat, Geelsebaan en Nijverheidsweg. Het is fijn te merken dat er al inspanningen geleverd worden met het onderhoud van de fietspaden langs de Meerhoutstraat-Langvoort en de aanleg van fietspaden langs de Nieuwe Baan, Diestse Baan, Averboodse Baan en Langvoort.

In het meerjarenplan van de gemeente Laakdal zijn er extra budgetten ingeschreven voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken, kleine verbeteringen aan diverse voet- en fietspaden, voor het aanleggen van nieuwe fietspaden aan de Averboodsebaan tussen Lakstraat en de Abdij van Averbode.
 

Gemengd verkeer

Op 11% van de BFF-routes, of 8,2 kilometer, is in Laakdal geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsen in gemengd verkeer in Laakdal haalt 3,9/10 en is hiermee vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Het trilcomfort in gemengd verkeer scoort met 5,9/10 wel boven het provinciale gemiddelde.

Knelpunt

De fietsoversteek over de drukke Steenweg op Meerhout is een gevaarlijk punt in Laakdal. Laakdal is zich bewust van de gevaarlijke situatie aan dit kruispunt. De gemeente gaat de hele doortocht in Eindhout aanpakken. Daarbij zal ook het plein aan het herdenkingsmonument aan het kruispunt met de Berthoutstraat heringericht worden. Op die manier wil Laakdal er vooral de zichtbaarheid en veiligheid van het fietspad vergroten.


Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Laakdal ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

 

Opnieuw schorsing en vernietiging aangevraagd tegen aanleg fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

publish date
05.12.2019
???module.newsItem.label.themes???

Na de vernietiging van de vergunning, voor de aanleg van de ontbrekende schakel van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen in Kapellen, kreeg de provincie Antwerpen een nieuwe vergunning van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner vroeg opnieuw een schorsing en vernietiging aan.

Sinds 2017 volgt de ene procedure na de andere zich op en kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog steeds de bestaande omweg moeten volgen van en naar stad Antwerpen.

Begin juni 2019 vernietigde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de aanleg van de fietsweg in Kapellen. De provincie Antwerpen kreeg een nieuwe vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner gaat tegen deze beslissing opnieuw in beroep en vraagt de schorsing en vernietiging van de nieuw afgeleverde vergunning aan.

In 2011 startte de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen. Tijdens het onteigeningsproces doorliep de provincie Antwerpen al tal van procedures. Hierop volgde een beroep tegen de aangevraagde omgevingsvergunning waarbij de Raad van Vergunningsbetwistingen pas na 16 maanden tot de vernietiging overging. De provincie Antwerpen weet dus niet hoeveel tijd er zal verstrijken voor er ditmaal een nieuwe uitspraak volgt. Het is zeer betreurenswaardig dat het algemeen belang, d.w.z. de veiligheid van duizenden fietsers, overschaduwd wordt door de juridische uitoefening van het individueel belang.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich buigen over deze vraag. Voorlopig kan de provincie Antwerpen enkel wachten tot het dossier door deze Raad behandeld is.
 

Volgende van de detaillijst