Hoe ver reikt het stedelijk gebied rond Boom?

publish date
22.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Die vraag beantwoordt de provincie Antwerpen met de afbakening van het kleinstedelijke gebied Boom-Rumst. De provincieraad keurde vandaag het ontwerp van dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers het ontwerp-PRUP inkijken en opmerkingen geven.

Boom is een kleinstedelijk gebied in de provincie Antwerpen, net zoals Hoogstraten, Lier, Mol, Geel, Herentals en Heist-op-den-Berg. Het is een kern met een belangrijke rol voor wonen, werken en recreatie in onze provincie. Een kleinstedelijk gebied moet ruimte voorzien voor deze toekomstige ontwikkelingen zodat de open ruimte in onze provincie open kan blijven. Al betekent dit niet dat je alles binnen het afgebakende stedelijke gebied kunt vol bouwen. Groene gebieden op fiets- en wandelafstand van het centrum zijn er ook belangrijk.

Samen met de Vlaamse overheid en de gemeenten zocht de provincie Antwerpen naar de grens tussen het stedelijke gebied van Boom en het buitengebied. Bijna de hele gemeente Boom en een stukje van Niel en Rumst liggen volgens hen in het kleinstedelijke gebied. De provincie Antwerpen schreef het allemaal uit in het ontwerp-PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Boom-Rumst dat de provincieraad voorlopig vaststelde. Het PRUP is dus niet definitief. De burger krijgt nog inspraak.

Het PRUP verandert trouwens niets aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en regels. Het bepaalt louter de afbakeningslijn, namelijk de grenslijn tussen het stedelijke gebied en het buitengebied. Daarna kan het stedelijke beleid verder vorm krijgen, bijvoorbeeld via andere ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Inspraak burgers

Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, mogen burgers hun mening geven. De provincie Antwerpen nodigt alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties te bezorgen aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving. Iedereen kan vanaf 16 april het ontwerp-PRUP inkijken op de webpagina van het PRUP, in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Boom, Rumst en Niel. Reageer ten laatste op 14 juni 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Procoro bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad die beslist over de definitieve inhoud van het PRUP.

Afbakening kleinstedelijke gebieden

Als tussenliggende overheid is de provincie Antwerpen de ideale partner voor dit afbakeningsproces. Ze werkt immers vanop voldoende afstand en staat tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkte de provincie Antwerpen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werkt ze verder aan die van Boom en Herentals.
 

Nieuwe editie: Magazine Op onderzoek

publish date
20.02.2018

Wil je je bedrijfsmanagement optimaliseren? Ben je op zoek naar ervaringen met smartfarming? Of brengt het nieuwe GLB uitdagingen mee voor jouw bedrijf? Dan is de provincie Antwerpen jouw aanspreekpunt voor kennis en advies. Vanuit hun praktijkonderzoek kunnen ze je gericht informeren over de voor- en nadelen van verschillende werkwijzen. 

Cover Magazine Op Onderzoek

Speciaal voor de Agridagen heeft de provincie Antwerpen haar onderzoeksresultaten op een leuke manier gebundeld. Het magazine ‘Op onderzoek’ is gericht op landbouwers met kennis van zake en staat boordevol concrete resultaten, handige tips en praktische weetjes. 

Je kan het magazine hieronder downloaden.
Heb je graag een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar landbouw@provincieantwerpen.be en wij sturen een exemplaar naar jou op. 

Hof van Leysen preventief gesloten na grondverzakking

publish date
19.02.2018

Hof van Leysen ontruimd en gesloten

 

Bij graafwerken in de Markgravelei ter hoogte van het park Hof Van Leysen is een waterlek ontstaan. Het waterlek veroorzaakt een grondverzakking. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie op te volgen. Een twintigtal buurtbewoners zijn preventief geëvacueerd.


Door de grondverzakking is één vrachtwagen al deels gekanteld. Omdat er naast de bouwput ook een kraan staat opgesteld, heeft de politie een twintigtal buurtbewoners preventief geëvacueerd. Ook het park Hof Van Leysen is preventief ontruimd. De mensen worden opgevangen in een bus van de lijn. De Markgravelei is afgesloten tussen de Robert Molsstraat en de Van Peltstraat. De Mobiele Eenheid van de politie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Het waterlek kon gedicht worden en de hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie op te volgen.

Meer info: https://www.politieantwerpen.be/news/press-item/grondverzakking-door-waterlek-markgravelei

 

 

 

 

Aantal fietsers stijgt met 1,9% in provincie Antwerpen

publish date
19.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Fietsen zit in de lift in de provincie Antwerpen. In 2017 noteerde de provinciale Fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, voor de provincie Antwerpen een stijging van 1,9% op jaarbasis. Hiermee stijgt opnieuw het aantal fietsers. De stijging laat zich hoofdzakelijk in de steden optekenen.

De provinciale Fietsbarometer telt sinds 2015 het hele jaar door fietsers. In 2017 ziet de provincie een stijging van 1,9% ten opzichte van 2016. De stijging van het aantal fietsers zet zich rond de steden verder. Vooral in Mechelen, Antwerpen en Lier merken we de grootste stijging op. In meer landelijk gebied daalt het aantal fietsers lichtjes. Vermits de stijgingen in de steden groter zijn dan de dalingen in landelijk gebied, blijft gemiddeld het aantal fietsers voor de provincie Antwerpen stijgen.

Topdagen en toplocaties

De drukste locatie in provincie Antwerpen is voor het derde jaar op rij de brug over de Antwerpse Ring aan de Grote Steenweg richting Antwerpen. Dagelijks rijden daar 6 142 fietsers voorbij. Buiten de stad Antwerpen is het op een gemiddelde werkdag op de brug over de Nete in Duffel ook bijzonder druk met 3 287 fietsers en 2 010 op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Duffel. In Borsbeek fietsen er dagelijks gemiddeld 1 930 fietsers voorbij en in Hove steeg het aantal fietsers met maar liefst 9,5% (1 541).

Toplocaties fietsers in provincie Antwerpen
Toplocaties fietsers in provincie Antwerpen

Provinciale Fietsbarometer

De meetfietser fietste al 3 540 km van het Bovenfunctioneel Fietsnetwerk in 48 van de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen. In 15 gemeenten moeten er nog bepaalde delen gefietst worden. Van slechts zeven gemeenten heeft de provincie Antwerpen momenteel nog geen enkele meetfietsregistratie. De verwachting is dat tegen het einde van deze legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden gekend zijn. 

Momenteel scoren de fietspaden in onze provincie gemiddeld 6,1 op 10. Er is vooral nog werk aan de winkel om het onvoldoende van het trilcomfort (4,7/10) weg te werken. In het gemengd verkeer halen de gemeenten en steden gemiddeld 4,1 op 10. De materiaalkeuze en het onderhoud van de wegen liggen vaak aan de basis van deze minder goede scores. Heel wat fietspaden zijn van cementbeton, een barstgevoelig materiaal, dat schokken geeft. Hoewel asfalt meer comfort geeft, wordt er nog te vaak voor klinkers of cementbeton gekozen om esthetische of onderhoudsredenen.

Land- en tuinbouwers gezocht voor 30-tal projecten

publish date
16.02.2018

Land- en tuinbouwers worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën. De Provincie Antwerpen zoekt samen met haar praktijkbedrijven naar geschikte en haalbare praktijkoplossingen. 

 

Hiervoor werken we regelmatig samen met land- en tuinbouwers over heel Vlaanderen. Als land- of tuinbouwer kan je zo meteen aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen en volg je alles van op de eerste rij. 

Een uitdaging voor elke landbouwer

Momenteel kunnen land- en tuinbouwers instappen in een 30-tal projecten en onderzoeken. Sommige zijn gebonden aan een sector of regio, andere zijn gericht op alle land- en tuinbouwers. Er zijn projecten waarbij je zelf aan de slag gaat en projecten waar je mee kennis en ervaringen uitwisselt. Je kan werken rond de optimalisatie van je hoofdactiviteit of net je nevenactiviteiten verder uitbouwen. Kortom: de mogelijkheden zijn enorm. Voor elke land- en tuinbouwer is er een onderzoek of project waarmee hij/zij een meerwaarde kan creëren voor zijn bedrijf. 

Een greep uit projecten en onderzoeken

Op dit moment gaat de provincie Antwerpen onder meer op zoek naar:

 • Melkveehouders met voederbieten in het rantsoen
 • Pluimveehouders die aan de slag gaan met behandelstrategieën tegen bloedluizen
 • Leghennenhouders die willen meedenken rond pikkerij
 • Landbouwers die leerlingen secundair onderwijs de technologie op hun bedrijf willen laten ontdekken
 • Land- en tuinbouwers die zich weerbaarder willen maken tegen extreme natte en droge seizoen
 • Land- en tuinbouwers die nieuwe opstart overwegen
 • Landbouwers uit Retie die teeltplan onder de loep willen laten nemen 

Opnieuw uitstel voor ontbrekende schakel van F14 fietsostrade Antwerpen-Essen

publish date
15.02.2018

De provincie Antwerpen kreeg onlangs een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de F14 fietsostrade Antwerpen-Essen over een afstand van 1,5 km tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren. Helaas start 1 buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure op tegen de vergunning. 

Op de laatste dag van de wettelijke termijn zette een buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure in gang tot schorsing en vernietiging van de net afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. De provincie Antwerpen kan door het instellen van deze nieuwe juridische procedure andermaal niet starten met de aanleg van dit zeer belangrijke deel van de fietsostrade F14.

Tot de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak doet over het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de vergunning kan de provincie Antwerpen de werken niet laten aanvatten. Dat is vooral jammer voor de honderden fietsers die door dit nieuwe uitstel moeten blijven wachten op een kwalitatieve fietsverbinding tussen Ekeren en Kapellen. De fietsende pendelaars zullen helaas nog een tijd moeten gebruik maken van de bestaande omweg van en naar de stad Antwerpen. De teleurstelling bij toekomstige gebruikers is zeer groot nu weerom blijkt dat 1 persoon de uitvoering van het project jarenlang kan blijven blokkeren door allerhande procedures.

De Vlaamse overheid (als vergunningverlenende overheid) en de buurtbewoner verdedigen later dit jaar hun zaak voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De provincie Antwerpen dient een verzoekschrift in als tussenkomende partij.  Na de pleidooien zal de voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen een arrest vellen. Tot dat arrest rest de provincie Antwerpen niets anders dan afwachten.

Meer ondernemers en meer mensen aan het werk

publish date
15.02.2018

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe, met in onze provincie ook een duidelijke stijging van het aantal starters. Daarnaast konden in onze provincie ook meer mensen aan de slag. Dat blijkt uit de cijfers op provincies.incijfers.be, de digitale databank die de economische barometer vervangt. De Vlaamse provincies leveren via deze website sociaaleconomische data en cijfergegevens. Nu is de databank uitgebreid met economische indicatoren en 2 thematische rapporten.

Meer ondernemers in de provincie

Het aantal actieve ondernemingen nam de afgelopen jaren sterk toe. Koploper is het arrondissement Mechelen met een toename van 10,85%, gevolgd door arrondissement Antwerpen (+9,50%) en arrondissement Turnhout (+7,99%). Er is ook een duidelijke stijging in aantal starters in onze provincie de laatste jaren. Arrondissement Antwerpen steekt er met kop en schouders boven uit met een toename van 15,50% van het aantal oprichtingen tussen 2012 en 2016. Daarna volgen arrondissement Mechelen en arrondissement Turnhout met respectievelijk +13,31% en +6,45%.

Meer mensen aan het werk

De voorbije jaren konden in onze provincie ook meer mensen aan de slag. De werkzaamheidsgraad in onze provincie ging er licht op vooruit, terwijl de werkloosheidsgraad daalde. Zo lag de werkloosheidsgraad in de provincie Antwerpen in september 2017 lager dan het jaar daarvoor. De afname was het grootst in arrondissement Antwerpen (van 11,17% naar 10,57%). Arrondissement Turnhout en arrondissement Mechelen volgen respectievelijk met een daling van 0,52% en 0,24%.

Provincies in cijfers

Al deze cijfers en meer zijn terug te vinden op http://provincies.incijfers.be, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies. Via deze gratis databank kan iedereen door middel van kant-en-klare grafieken, tabellen, kaarten, datasets en fiches een correct beeld aanmaken van de economische omgeving. De gegevens kan men in een overzichtelijk rapport gieten, klaar voor gebruik.
Wie een vraag of meer ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij: barbara.vanaert@provincieantwerpen.be of data.analyse@provincieantwerpen.be.
De databank ‘provincies in cijfers’ is een samenwerking tussen de provinciale steunpunten Data & Analyse en de interprovinciale groep Economie.

Blijf op de hoogte van onze Facebookupdates

publish date
15.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Facebook doet een update waardoor je meer berichten van je vrienden en familie zal zien en minder van bedrijven en organisaties. Wil je de berichten van de provincie Antwerpen liever niet missen? Pas dan je instellingen op Facebook aan en blijf zo op de hoogte.

Op je smartphone

 • Ga naar de Facebookpagina van de provincie Antwerpen.
 • Klik op 'Volgend' en vervolgens op 'Als eerste weergeven'.
 • Je kunt indien gewenst ook nog 'Meldingsinstellingen bewerken' om in te stellen van welke berichten je meldingen wil krijgen.

Op de computer

 • Ga naar de Facebookpagina van de provincie Antwerpen.
 • Klik op 'Volgend' en vervolgens op 'Als eerste weergeven'.
 • Je kunt indien gewenst ook nog je meldingsinstellingen bewerken om in te stellen van welke berichten je meldingen wil krijgen. Dat kan via het 'potloodje'.

De sneeuwklokjes zijn er!

publish date
15.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Daar zijn ze dan… elegant wiegen hun blanke hoofdjes in de eerste lentebries. Sneeuwklokjes…. Om voluit van hun pracht te genieten moet u wel door de knieën. Het gesofisticeerde bloempje zit hoogstens 20 cm boven de grond.

Sneeuwklokjes in het Vrijbroekpark

De witte klokjestapijten vind je van januari tot april. Vaak piepen ze in februari al door de sneeuw. Sneeuwklokjes zijn kleine broertjes van de Narcis. Ben je inderdaad door de knieën gegaan, dan is de gelijkenis u vast niet ontgaan. Binnen het kransje van 3 lange bloemblaadjes, zie je nog een kransje van korte, waardoor het wat op een paasbloem gaat lijken.

Ook Sneeuwklokjes zijn bolgewasjes. Ze komen oorspronkelijk uit wat zuidelijker streken, maar werden reeds in de middeleeuwen door liefhebbers naar ons natte noorden gebracht. Ze werden hier in bossen gretig aangeplant. ‘Stinzenplanten’ noemt men zulke oude exoten, en veel kasteelparken staan er vol mee. Ze houden van rijke, vochtige grond en werden vroeger in dit soort bossen zelfs gekweekt om als snijbloem te verkopen.

Net als hun grote broers bevatten de kleine klokjes gevaarlijk giftige stoffen. Voorzichtig dus met deze frele schoonheid! Dat mooie bloempje werd mits kruisingen door botanici nog wat extra opgesmukt. Zo bestaan er intussen ook gevuldbloemige variëteiten, extra grote bloemen en zelfs geurende! De oorspronkelijke wilde soort kan je bewonderen in het bosje naast ons onthaal. Die mooie extraatjes tonen we u in de bloembakken voor de deur. Zo kan u goed vergelijken!

Hoewel de bloemen wel pollen maken en op een warme winterdag wel eens de eerste hommel op bezoek krijgen, zaaien ze in ons land niet uit. Het is bij ons nog te koud tijdens de bloeiperiode. Het stuifmeeltransport komt hier wat later in het seizoen pas op gang… Heeft het galante klokje het naar zijn zin, dan zal hij wél vlijtig bolletjes delen, waardoor hij behoorlijk kan uitbreiden.

Overigens bestaan er ook Lente- en Zomerklokjes! Die lijken wat op deze, maar u raadt het al, die bloeien pas later in de lente…

Infoavond geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Vrieselhof

publish date
13.02.2018



De provincie Antwerpen vindt het belangrijk om de bevolking te informeren over de inhoud van het natuurinrichtingsproject en het toekomstig natuurbeheer in het Vrieselhof.

Daarom wordt er op dinsdag 27 februari 2018 een infoavond georganiseerd waarop de beheerplannen zullen worden toegelicht voor omwonenden en het brede publiek.

Na een toelichting over de ecologische doelstellingen die het fundament vormen voor de nieuwe gebiedsvisie, zal de toelichting dieper ingaan op de landschappelijk relevante ingrepen die worden voorzien, de tijdelijke hinder en de toekomstige recreatieve meerwaarde voor dit gebied.

Deze infoavond biedt ook aan iedereen de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen.

Afspraak op dinsdagavond 27 februari 2018 om 19u30 (einde voorzien omstreeks 22u) in Kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst.

Om praktische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te willen bevestigen bij onze domeinwachters via E vrieselhof@provincieantwerpen.be  en dit graag vóór 23 februari 2018.

Fortengordel 2018: honderd jaar later

publish date
09.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Zondag 20 mei 2018 organiseert de provincie Antwerpen de 10e editie van de Fortengordel. Een ware topeditie met 29 deelnemende locaties: 24 forten, 3 schansen, het Gunfire Museum en het Mastenbos openen de deuren. De Fortengordel omarmt daarbij verrassende nieuwkomers: fort Ertbrand en het Mastenbos in Kapellen, Fort Haasdonk en de schansen van Schilde en Landmolen in Kruibeke. Honderd jaar na de erfenis van 2018 zijn de forten meer dan ooit springlevend! 

Samen met vele forthouders organiseert de provincie Antwerpen de 10de Fortengordel. Een ware buitenkans voor het publiek. Heel wat forten zijn die dag exclusief geopend. Bovendien zijn de forten gratis toegankelijk.

De provincie heeft zich de voorbije jaren intensief ingezet om een draagvlak te creëren voor een zinvolle herbestemming van de forten zodat dit bijzondere erfgoed blijft leven. Met de Fortengordel als jaarlijks weerkerend evenement heeft de provincie Antwerpen de forten bij het grote publiek dan ook opnieuw bekend gemaakt. Zo bezochten in 2017 maar liefst 12.000 mensen de forten tijdens dit evenement. Bij de editie 2018 staat de organisatie klaar om minstens evenveel bezoekers te ontvangen.

Honderd jaar na 1918 hebben de forten een nieuwe uitdaging of bestemming gevonden. Elk fort brengt met een eigen stem het verhaal van de doorgemaakte evolutie tijdens de afgelopen eeuw. Interessante verhalen, tentoonstellingen, historische weetjes, wandelingen, kinderanimatie. Nooit eerder was het aanbod zo gevarieerd. Deze rijke verscheidenheid in programmatie benadrukt dat er anno 2018 een boeiende toekomst voor deze (voormalige) militaire bolwerken wenkt.

 

Naar efficiënt ruimtegebruik in Herentals

publish date
08.02.2018
???module.newsItem.label.themes???

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stellen we voor het kleinstedelijke gebied Herentals voor in 6 Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s). We nodigen burgers uit om tot en met 9 april opmerkingen, suggesties en bezwaren te geven.

Ervoor zorgen dat we in kleinstedelijke gebieden meer doen met dezelfde ruimte en de open groene ruimte niet verder volbouwen. Die opdracht kregen de provincies van de Vlaamse overheid. De provincie Antwerpen onderzocht het voor Herentals en stelt de resultaten nu voor.

We bepaalden eerst welke zones tot het kleinstedelijk gebied Herentals horen. Daarna zochten we binnen dat gebied naar interessante locaties om te wonen, te werken, te winkelen en locaties voor stedelijk groen. Waar nodig maakten we een ontwerp van Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP). Zo’n PRUP geeft de bestemming van een gebied weer: woongebied, natuurgebied, industriegebied,… Het bevat nieuwe stedenbouwkundige voorschriften en bepaalt zo waarvoor je op een bepaalde plaats een vergunning kunt aanvragen. Momenteel moet je deze nieuwe PRUP’s nog niet naleven. Het gaat om ontwerp-PRUP’s die we via een openbaar onderzoek aan de burgers voorleggen.

 1. Het PRUP Afbakeningslijn bepaalt de grens tussen het stedelijke gebied en het buitengebied, een lijn die door Herentals, Herenthout en Grobbendonk loopt. De huidige afbakeningslijn is een tweede voorstel. Het eerste is aangepast na een eerder inspraakmoment, namelijk het openbaar onderzoek in 2016.
 2. Het PRUP Stedelijk woongebied past de huidige strikte stedenbouwkundige voorschriften aan zodat verdichting, bijvoorbeeld via innoverende woonprojecten als co-housing, mogelijk is. Het moedigt wonen in het centrum aan, met aandacht voor de impact op de omgeving, de doorgang van fietsers en voetgangers, de verkeersleefbaarheid, het aanwezige erfgoed en het aanwezige groen in het stadspark, het begijnhofpark en op de vesten. 
 3. Het PRUP Klein Gent Zuid zorgt voor een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Het ingesloten deeltje tussen de Atealaan, Moerbroek en de Herentalse Steenweg krijgt namelijk de bestemming industriegebied. Toegelaten activiteiten zijn productie, opslag, bewerking/verwerking van goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, fysieke distributie en productie van energie. Het PRUP voorziet de ontsluiting van auto- en goederenverkeer langs Moerbroek en een extra doorgang voor fietsers en voetgangers langs de Herentalse Steenweg. Het verplicht ook het voorzien van fietsparkeerplaatsen en de aanleg van een groenzone langs de Herentalse Steenweg.
 4. Het PRUP Aarschotseweg geeft duidelijkheid over het gebied tussen de brug over het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals. Je vindt er momenteel Primalux, garages en tankstations. Het PRUP biedt een toekomstperspectief voor ambachtelijke bedrijven, KMO’s en grootschalige kleinhandelszaken met een bovenlokale aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld een meubelzaak en een doe-het-zelf-winkel maar geen kledingwinkel.
 5. Het PRUP Laagland bevestigt de aanwezigheid van bedrijven en detailhandel als Gamma en All Bikes, en maakt langs de Ring gelijkaardige grootschalige detailhandelmogelijk. Bij uitbreiding in het bos moet er groen behouden blijven of heraangeplant worden. Een voorwaarde die nu niet geldt.
 6. Het PRUP Standsrandbos Greesbos tenslotte bevestigt het bestaande bos als standsrandbos, wat meer mogelijkheden biedt. De provincie Antwerpen kiest ervoor om het zuidelijke deel van het bos te behouden als zone voor alleen groen en natuur. Het noordelijke deel krijgt bijkomende mogelijkheden zoals speelruimte voor jeugdverenigingen, mountainbikers, wandelaars en joggers. Beperkte bebouwing is op twee locaties in dat noordelijke deel toegelaten. Geen grote infrastructuur die veel bezoekers aantrekt of geluidsoverlast creëert zoals een grote speeltuin of geluidsintensieve sporten maar bijvoorbeeld wel een lokaal voor de jeugdvereniging.
Herentals PRUP's afbakening ksg

Inspraak burgers

Op 8 februari 2018 organiseerden we in Herentals een infomarkt. Men kreeg er informatie over de ontwerp-PRUP’s, het verloop van het openbaar onderzoek en de volgende stappen. Iedereen kan de ontwerp-PRUP’s inkijken op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be), in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Herentals. We nodigen alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om dat te doen en om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties in te dienen. Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving. Reageer ten laatste op 9 april 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad. Die beslist dan over de definitieve inhoud van de PRUP’s. Meer info vind je op de webpagina van het kleinstedelijk gebied Herentals.

Afbakening kleinstedelijke gebieden 

Als tussenliggende overheid is de provincie de ideale partner voor een dergelijk afbakeningsproces. We werken immers vanop voldoende afstand en staan tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkten we de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werken we verder aan die van Herentals en Boom. We werken telkens nauw samen met de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten.

Volgende