Provincie Antwerpen verhoogt investeringen in fietsinfrastructuur spectaculair

publish date
19.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Alle overheden maken een meerjarenprogramma op bij de start van elke nieuwe bestuursperiode. Gedeputeerde Luk Lemmens van Mobiliteit heeft namens de deputatie de plannen voor de periode 2020-2025 in de provincieraad bekend gemaakt. De financiële inspanningen van de provincie Antwerpen voor het fietsbeleid stijgen spectaculair. Voor de aanleg van fietsostrades voorziet de deputatie €117 miljoen.

De provincie Antwerpen gebruikt dit budget om te bouwen aan 8 fietsostrades: F1 Mechelen-Zemst, F11 Antwerpen-Lier, F12 Antwerpen-Bergen op Zoom, F14 Antwerpen-Essen, F102 Turnhout-Herentals, F103 Lier-Herentals, F104 Lier-Aarschot en F105 Herentals-Balen.

Daarnaast neemt de provincie Antwerpen haar rol van ondersteunend bestuur voor lokale overheden op. Voor gemeenten die bovenlokale fietsinfrastructuur bouwen, voorziet de deputatie ook nog eens een subsidiebudget van 27 miljoen euro. Gemeenten kunnen rekenen op inhoudelijke adviezen en financiële ondersteuning. De provincie Antwerpen zal daarnaast de rol van projectleider opnemen voor de optimalisatie van de populaire fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en het gedeelte van de fietsostrade F4 Antwerpen-Gent dat op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht ligt. De gemeenten langs de fietsostrade F1 en Zwijndrecht zullen na de opmaak van de ontwerpen ook een beroep kunnen doen op de subsidiepot om de werken effectief uit te voeren.
 

DocAtlas zoekt een directeur!

publish date
16.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

IJver jij ook mee voor gelijke kansen in het onderwijs en de arbeidsmarkt? Ben je fan van het educatief materiaal rond de thema’s taal, welbevinden, diversiteit en (wereld)burgerschap? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken!

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van directeur voor het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa. Je zal werken op volgend adres: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

Meer info over de vacature vind je hier.

Solliciteer en wie weet vertel jij ons binnenkort zelf waarom het zo fijn is deel te zijn van ons team.

 

 

Fietsnetwerk Kempen 2020: extra kwaliteit en comfort

publish date
13.03.2020

Met de hulp van toeristische partners, gemeentebesturen, terreinbeheerders, vrijwilligers en fietsers gaf Toerisme Provincie Antwerpen het knooppuntennetwerk in en naar de Kempen een kwaliteitsinjectie.

Nieuw in 2020?

gezin op de fiets aan het water naast een knooppuntbord

- 150 km nieuwe of vernieuwde trajecten (in en naar de Kempen)

- 10 extra inrijpunten

- integratie van nieuwe fietspaden, fietsbruggen en fietsostrades

- oplossing voor enkele gevaarlijke punten

- opdeling lange trajecten in kortere lussen

- vlottere verbindingen vanuit o.a. Antwerpen, Mechelen en Zuidrand

Check www.routedokter.be voor detailkaartjes van de meest ingrijpende wijzigingen.

Extra bordjes langs het fietsnetwerk maken je attent op een gewijzigde situatie.

 

Fietskaart Kempen 2020

Alle 2175 km routes, knooppunten en toeristische blikvangers vind je terug op de fietskaart Kempen 2020.

Goed om weten: ook de knooppuntenroutes in Antwerpen, Mechelen, Zuidrand én Scheldeland staan op de kaart.
Meer nog, de uitsnede omvat een deel van de aangrenzende netwerken in Limburg en Vlaams-Brabant en zelfs Zeeland, Midden-Brabant en Kempen (NL).

Je bestelt de fietskaart Kempen 2020 (9,95 euro) op www.kempen.be.
Ze is ook te koop bij de toeristische infokantoren en Standaard Boekhandels in de Kempen.

Populaire routeplanners als www.routeyou.com, www.fietsnet.be en www.vlaanderen-fietsland.be werken steeds met up-to-date gegevens.

 

Meer weten?

Koenraad Pierré

koenraad.pierre@provincieantwerpen.be
 

Proefbedrijf Pluimveehouderij neemt maatregelen tegen verspreiding coronavirus COVID-19

publish date
13.03.2020

Proefbedrijf Pluimveehouderij verschuift alle events naar latere datum wegens coronavirus (COVID-19).

De sectordagen over leghennen en vleeskippen die het Proefbedrijf in maart 2020 had gepland, werden helaas afgelast. Tot en met 8 juni en tot nader order worden alle publieksactiviteiten geannuleerd en is een zaal huren bij het Proefbedrijf Pluimveehouderij niet mogelijk.

We volgen hiermee de raad op van de deputatie van provincie Antwerpen en willen hiermee als povinciaal proefbedrijf bijdragen aan een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. We houden je op de hoogte van de heropstart van de publieksactiviteiten via onze website en nieuwsbrief

Zorg ondertussen goed voor jezelf en voor elkaar en tot later!

Hooibeekhoeve in coronamodus

publish date
13.03.2020

Ook praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve neemt zijn verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk in te dammen.

Vanaf maandag 18 mei ontvangen we weer landbouwstudenten en hun leerkrachten op de Hooibeekhoeve. We ontvangen maar 1 groep per dagdeel zodat we zeker alle coronamaatregelen met betrekking tot afstand houden ten opzichte van elkaar kunnen naleven. Alle bezoekers brengen zelf een mondmasker mee.

Ook de twee stagestudenten van hogeschool Thomas More maken vanaf 18 mei hun rentree op Hooibeekhoeve.  

Dit schooljaar zullen er wel geen rondleidingen meer georganiseerd worden voor kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs of voor andere groepen. Voor de landbouwstudenten maken we een uitzondering omdat praktijklessen een essentieel onderdeel van hun opleiding behelsen.

Tot en met 8 juni 2020 of tot en met nader order is het niet mogelijk om één van de zalen van Hooibeekhoeve te huren.

Als deze maatregelen eventueel vroeger worden opgeheven, laten we jullie via deze weg snel iets weten. Ondertussen blijven de teamleden van Hooibeekhoeve telefonisch en via e-mail bereikbaar. 

Telefoon: +32 (0)14 85 27 07 -  E-mail: hooibeekhoeve@provincieantwerpen.be

De deputatie van de provincie Antwerpen riep op om als provincie maximaal bij te dragen tot een beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus. En daar geeft Hooibeekhoeve als provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum gevolg aan. 

Zorg ondertussen goed voor elkaar en tot later! Wij bereiden alvast met veel enthousiasme de educatieve activiteiten van volgend schooljaar voor en kijken uit naar de landbouwstudenten die vanaf 18 mei weer naar Hooibeekhoeve komen.

Presentaties vorming beheer eikenprocessierups

publish date
12.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen organiseerde een vorming/webinar over de bestrijding van de eikenprocessierups. De provinciale aanpak werd gepresenteerd, verschillende bestrijdingsmethoden werden met elkaar vergeleken en VMM en ANB kwamen de voorwaarden & aanvraagprocedures voor de 2 toegelaten bestrijdingsmiddelen toelichten.

Hieronder kan je de presentaties van de vorming terugvinden, naast het verslag en de opname van het webinar.

Provincie Antwerpen wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
10.03.2020
???module.newsItem.label.themes???

Provincie Antwerpen wint met het gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Provincie Antwerpen wenst de projecten ‘Sammeke de superfiltspaal’ en het ConACon project proficiat met hun nominatie. Ieder project dat bijdraagt aan meer verkeersveiligheid verdient het om in de prijzen te vallen. 

Verkeersveiligheidsprijs
Provincie Antwerpen wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs


Met een 3D-camera op het kruispunt van de Puursesteenweg met de fietsostrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen in Bornem bracht de provincie Antwerpen het gedrag van alle verkeersdeelnemers in kaart. Via deze cameratechnologie kwam duidelijk naar voor dat fietsers en voetgangers niet alleen de aangeduide oversteken maar ook het volledige kruispunt gebruiken om hun oversteekbeweging te maken. Fietsers gebruiken de enkelrichtingsfietspaden op de overweg in dubbelrichting en de bochten aan de fietsoversteken zijn zeer scherp. Dit verklaart de registratie van gemiddeld 24 bijna-ongevallen per dag tussen fietsers onderling. De analyse toont ook aan dat het aantal bijna-ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (gemiddeld acht per dag) even groot is als het aantal bijna-ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer onderling (gemiddeld 7 per dag). 

Naast provincie Antwerpen selecteerden experten ook Politiezone Gent met ‘Sammeke de superflitspaal’, een project waarbij een Lidar camera werd ingezet om te sensibiliseren, draagvlak te creëren en te handhaven in zone 30. Transport & Mobility Leuven was de derde genomineerde met het ConACon project. Met dit computerprogramma onderzoekt men hoe de data van zelfrijdende voertuigen kan gebruikt worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uiteindelijk kozen de bezoekers van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid het project van provincie Antwerpen als winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs.

Verkeersveiligheid op kruispunt verhogen

Met een beter inzicht in het gebruik van het kruispunt door alle verkeersdeelnemers en in de bijna-ongevallen ging de provincie Antwerpen samen met de gemeente Bornem op zoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op korte termijn kunnen verhogen. Op basis van de resultaten van het 3D-cameraonderzoek besliste de gemeente Bornem om de aanbevelingen van de provincie Antwerpen op te volgen. Ter hoogte van de oversteekplaats voor de fietsers gaat de gemeente Bornem de markeringen aanpassen om de zichtbaarheid er te verbeteren. Bornem bekijkt ook de verkeersborden op en rond deze oversteekplaats. Welke verkeersborden zijn overbodig maar welke zijn noodzakelijk om de veiligheid te verhogen.

Provincie Antwerpen engageert zich om het effect van deze maatregelen te meten en te evalueren. 

 

Benieuwd naar het project? 

Bekijk dan zeker het filmpje dat Vlaamse Stichting Verkeerskunde maakte over het project van provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen - Gedragsonderzoek fietsostrades

Hieronder vind je de presentatie met meer uitleg over het project:

Logo interreg BITS

Obesitas en diabetes verhogen het risico op hartafwijkingen bij baby’s

publish date
29.02.2020
???module.newsItem.label.themes???

In Vlaanderen wordt 2,81% van de kinderen geboren met een aangeboren afwijking. Op 29 februari is het Rare Disease Day. Het PIH pakt op die dag uit met het jaarlijkse EUROCAT-rapport. Zij roepen op tot meer preventie van obesitas en diabetes bij moeders omdat die zorgen voor een stijgende trend van hartafwijkingen bij pasgeborenen.

Sinds 1989 registreert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, aangeboren afwijkingen bij kinderen volgens het EUROCAT-registratiesysteem (European surveillance of Congenital Anomalies).

Het in kaart brengen van aangeboren afwijkingen, opvolgen van tijdstrends, onderzoeken van clusters en zoeken naar oorzaken zoals levensstijl, medicatiegebruik, foliumzuur, … is belangrijk om preventieprogramma’s te ontwikkelen en om de zorgvoorzieningen voor kinderen met aangeboren afwijkingen te vergroten.

Resultaten EUROCAT register

Van 1989 tot en met 2016 werden in de provincie Antwerpen 12.528 kinderen met een aangeboren afwijking geregistreerd op 425.342 geboortes. Dit betekent dat 2,81% van de pasgeborenen een aangeboren afwijking heeft. Dit percentage is heel vergelijkbaar met het Europese gemiddelde.

De aard van de afwijkingen is erg uiteenlopend. Enkele voorbeelden: op 10.000 geboortes worden 5 kindjes geboren met een open ruggetje; 11 met een gespleten lip; 12 met een klompvoetje. De meest voorkomende afwijking is een hartafwijking: op 10.000 geboorten worden 65 hartafwijkingen gedetecteerd, waarvan 21 met een ernstige hartafwijking. 

Belangrijke signaalfunctie

Het EUROCAT register, dat deel uitmaakt van een Europees netwerk en deelneemt aan Europese onderzoeksprojecten, heeft een belangrijke signaalfunctie.

Zo werd in de jaren ’80 vastgesteld dat Valproaat, een geneesmiddel tegen epilepsie, kon leiden tot meer aangeboren afwijkingen indien het werd gebruikt tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Sindsdien zoeken artsen bij vrouwen met epilepsie naar veiliger alternatieven. We zien in Europa dan ook een zeer sterke daling van het valproaat syndroom doorheen de tijd, nl. van 0,22 kindjes per 10.000 geboortes in 2005/06 naar 0,03 per 10.000 geboortes in 2013/14.

Een andere trend, die in de toekomst meer aandacht vraagt, is een stijgende Europese trend van hartafwijkingen bij pasgeborenen, o.m. ernstig congenitaal hartfalen, defecten aan de hartklep of defecten van de hartkamer. Obesitas en diabetes bij de moeder zijn gekende risicofactoren voor hartafwijkingen bij de foetus, en voor deze welzijnsziekten zien we een duidelijke toename in onze Westerse wereld. Preventie van obesitas en diabetes is dus niet enkel voor de moeder zelf, maar ook voor de baby van groot belang. 

Besluit

De resultaten van EUROCAT kunnen dienen als een waarschuwingssignaal om te pleiten voor het belang van een gezonde zwangerschap. 

Meer weten?

Het volledige rapport met resultaten van de registratie van aangeboren afwijkingen:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/pih/onderzoek/milieu-gezondheid/eurocat.html

Beleidsverantwoordelijke:

Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Milieu
Perscontact: Helke Verdick, M 0484 09 05 97, E helke.verdick@provincieantwerpen.be

Dienst:
Vera Nelen, Directeur Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)
T 03 259 12 90, E vera.nelen@provincieantwerpen.be

Paddentrek in het Rivierenhof

publish date
23.02.2020
???module.newsItem.label.themes???

Aangepaste openingsuren parkingang Zuid 

Paddentrek op gang gekomen

Rivierenhof sluit poort Sterckshoflei iets vroeger en opent iets later

Met de stijgende nachttemperaturen is ook de paddentrek begonnen. Deze start bij zonsondergang en gaat de ganse nacht door tot bij zonsopgang. Om paddenslachtoffers te voorkomen, beslisten de domeinwachters van het Rivierenhof om de poort aan de Sterckshoflei (kant brug autostrade) tot aan het einde van de paddentrek (vermoedelijk half april) vroeger te sluiten.

Aangepaste regeling

Sinds 23 februari 2020 sluit deze parkpoort bij zonsondergang. Ook ’s ochtends is de poort aan de Sterckshoflei omwille van de paddentrek pas na zonsopgang open.

Deze regeling heeft gevolgen voor vroege en late bezoekers, fietsers en de sportclubs in het provinciaal groendomein Rivierenhof. Zij zullen het park vanaf zonsondergang tot na zonsopgang moeten betreden of verlaten via de toegang aan de Kongohut ter hoogte van het kasteel Sterckshof. De openingsuren van de andere toegangswegen tot het Rivierenhof worden door de paddentrek niet beïnvloed.

Elke dag zal de paddentrek in het Rivierenhof worden gemonitord. Wanneer de tellingen aangeven dat de paddentrek ten einde is (vermoedelijk midden april), gaat de poort aan de Sterckshoflei opnieuw open om 6 uur en sluit ze opnieuw om 23u.

Provinciale Fietsbarometer gaat internationaal

publish date
19.02.2020

De provincie Antwerpen organiseerde op woensdag 19 februari 2020 de Cycle Data Academy. Meer dan tachtig overheden en experten uit zes landen, waaronder Duitsland, Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, verzamelden in het provinciehuis om kennis en ervaringen met nieuwe technologieën te delen.

Experten Cycle Data Academy maken fietstocht

Met de provinciale Fietsbarometer heeft de provincie Antwerpen een sterke tool in handen. En dit niet alleen op provinciaal niveau maar ook internationaal. Door deel uit te maken van het Europese BITS-project (Bicycles in Intelligent Transport Systems) gaat de provincie Antwerpen mee de uitdaging aan om bestaande fietsdata samen te brengen in een CycleDataHub (cycledatahub.eu).

CycleDataHub

Niet alleen voor de provincie Antwerpen maar ook voor tal van Europese landen is fietsdata enorm belangrijk. De nood om datagegevens met elkaar te delen, te vergelijken en te analsyseren is groot. Door het verzamelen en delen van fietsgegevens krijgen overheidsinstanties meer inzicht in hun fietsinfrastructuur, het fietsgebruik en de verkeersveiligheid.

Permanente fietstellers in combinatie met nieuwe technieken, zoals de 3D-camera die de provincie Antwerpen gebruikte op de fietsostrade F18 in Bornem, geven een duidelijker beeld of de infrastructuur afgestemd is op de fietser of niet. Mits de juiste technologie kan eveneens het gedrag en de behoeften van de fietser begrepen worden. Zoals de online Fietsbarometer het kruispunt is voor fietsdata in de provincie Antwerpen, is de CycleDataHub het kruispunt waar je fietsdata vindt van de verschillende Europese landen.

Op de CycleDataHub.eu kan iedereen data delen en vinden. Het doel is beschikbare fietsdata in kaart te brengen om deze zo een vaste plaats te geven binnen het geheel van mobiliteitsdata.

Cycle Data Academy

De Cycle Data Academy is een initiatief binnen het Europese BITS-project, medegefinan-cierd door het Interreg Noordzeeregioprogramma. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling Vives.

Logo interreg BITS

Van Aalbes tot Zwervende mestkever

publish date
18.02.2020
???module.newsItem.label.themes???

Biodiversiteit in het Rivierenhof

Het Rivierenhof herbergt verschillende typen biotopen waar uiteenlopende soorten hun plekje gevonden hebben. In het zuiden van het park zijn nog enkele ecologisch waardevolle graslanden te vinden waar bijvoorbeeld de Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) en Knolsteenbreek (Saxifraga granulata) in de vroege zomer in grote getalen aanwezig zijn en de velden geel en wit kleuren. In het noorden van het park zijn oude bosbestanden terug te vinden waar Beuk (Fagus sylvatica) en Zomereik (Quercus robur) primeren. In de lente kan je hier nog enkele typische voorjaarsbloeiers terugvinden, zoals de Bosanemoon (Anemone nemorosa) en de Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta). Recht achter het Kasteel kan je zelfs nog genieten van de zeldzame Bostulp (Tulipa sulvestris).

Bloeiende Bostulpen in april achter het kasteel Rivierenhof

Speciale biotiek van de kwachten

Te midden van al die natuurpracht ligt het kloppend hart van het park: de rivier het Schijn. Waar men in lang vervlogen tijden nog liederen zong over de stank van het Schijn, is zij vandaag de dag weer aan de beterhand en zorgt ze voor een onderkomen voor verschillende soorten eenden en de Ijsvogel (Alcedo atthis). Het centrale deel van het park, beter bekend als ‘De Kwachten’, is dankzij het Schijn erg vochtig en zorgt voor een speciale biotiek, waar men nog Watermunt (Mentha aquatica) en Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) kan bewonderen. Die laatste is een indicatorsoort voor matig voedselrijke broekbossen. Jammer genoeg worden grote delen van De Kwachten momenteel overwoekerd door de exotische Canadese Kornoelje (Cornus sericea). Een andere exoot die het park is binnengeslopen via het Schijn is de Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). Deze wordt actief bestreden, zodat inheemse planten hun plaatsje op de Schijnoevers kunnen behouden.

Zoogdieren groot en klein

Naast planten zijn er ook een heleboel dieren die in het Rivierenhof gespot kunnen worden. Zo is er de jaarlijkse paddentrek, waarvoor een deel van het park ’s morgens wat langer gesloten blijft. Niet alleen Padden (Bufo bufo) verlaten dan hun overwinteringsplaats om liefde te zoeken, ook andere amfibieën zoals de Kleine – en Alpenwatersalamander (Lissotriton vulgaris & Ichthyosaura alpestris) gaan in het park op zoek naar hun soortgenoten.

Ook grotere zoogdieren kan je in het Rivierenhof bewonderen. Zo is er bijvoorbeeld een grote Konijnenpopulatie (Oryctolagus cuniculus) aanwezig, die er voor zorgt dat ook de Vos (Vulpes vulpes) zijn weg naar het park gevonden heeft. Wie tijdens de late uurtjes nog een wandelingetje maakt, kan naast een Vos ook een Steenmarter (Martes foina) of een Egel (Erinaceus europeaeus) tegen het lijf lopen. Verder komen er ook verschillende soorten vleermuizen jagen boven de Vis- en Bootjesvijver en in de dreven van het park. Maar liefst zeven verschillende soorten zijn er al gezien, waaronder de zéér zeldzame Bosvleermuis (Nyctalus leisleri). In de bunker van de Kinderboerderij overwintert nu al minstens twee jaar een Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus).

Nachtleven in het Rivierenhof

Naast deze verschillende soorten zoogdieren, zijn er nog heel wat dieren die ’s nachts tot leven komen op het domein. Zo werden er met behulp van een lichtval en ‘smeer’ (een mengsel van rode wijn en suiker) al bijna 400 soorten nachtvlinders gezien, waaronder verschillende zeldzame soorten met poëtische namen zoals het Zeekraalzandvleugeltje (Scrobipalpa salinella) en het Eikenborsteltje (Psoricoptera gibbosella). Dankzij het grote aanbod aan verschillende soorten waardplanten wordt verwacht dat deze lijst in de komende jaren nog aanzienlijk zal groeien.

Domeinwachters aan het werk om de Reuzenbalsemien te bestrijden

Aardsterren en stofluizen

Twee soorten die zeker nog vernoemd mogen worden zijn Geastrum welwitschii en Matsumurariella species. De eerste is een paddenstoel van de orde van de Aardsterren (Geastrales), die op 28 oktober 2018 werd gezien in de serres van het park. Deze paddenstoel haalde verschillende krantenkoppen omdat hij hiervoor slechts éénmaal eerder in Europa gezien werd, namelijk in 1848 in de botanische tuin van Lissabon. Aangezien de DNA-sequentie van deze soort nog niet bekend is, werd er besloten om twee verse exemplaren in te zamelen en op te sturen naar het Nederlands Nationaal Onderzoekscetrum van Naturalis. Hier zal deze zeldzame Aardster opgenomen worden in hun collectie.
Matsumurariella is een genus toegeschreven aan de orde van de Stofluizen (Psocoptera). Soorten uit dit genus zijn voornamelijk beschreven uit Oosterse landen zoals Rusland en Japan. Zowel Geastrum welwitschii als Matsumuraiella species. zijn nooit eerder waargenomen in België.

Overwinterende Gewone grootoorvleermuis in de bunker van de Kinderboerderij Rivierenhof

2096 dier- en plantensoorten geteld

Dat er er een grote verscheidenheid aan algemene, maar ook zeldzame, soorten voorkomt in het Rivierenhof is ondertussen wel duidelijk. Maar om hoeveel soorten gaat het juist en waar kunnen deze dan teruggevonden worden op het domein? De website ‘waarnemingen.be’ is een fantastische bron van informatie en biedt een antwoord op dit soort vragen. Op deze site van Natuurpunt zijn op dit moment van schrijven 2096 verschillende dier- en plantensoorten gevonden in het park, waaronder maarliefst 134 vogelsoorten, 244 soorten paddenstoelen, 377 soorten nachtvlinders en wel 592 soorten planten. Deze lijst is nog lang niet volledig en er kan nog veel nieuws ontdekt worden. Hou je ogen en oren dus goed open als je op wandel bent in het mooiste stukje groen van Deurne en omstreken!


Op onderstaande link kunnen alle recente waarnemingen in het Rivierenhof bekeken worden: https://waarnemingen.be/locations/71783/observations/? .

Enkele  exemplaren van G. welwitschii die in de serres van het park werden gevonden

 

Tekst en foto’s: Rens Hendrickx
 

Fietsostrade F105 Herentals-Balen in Geel klaar

publish date
14.02.2020
???module.newsItem.label.themes???

De eerste drie kilometer van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen is klaar. Op grondgebied Geel fiets je voortaan over een verlichte fietsweg naast spoorlijn 15.

Infietsen fietsostrade F105 Herentals-Balen

In mei vorig jaar startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsweg tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel. De kostprijs van deze aanleg bedroeg 2 miljoen euro.
Vanaf nu kan je ook de fietstunnel, waar dit deel fietsweg op aansluit, gebruiken.

Dit is het eerste deel van de realisatie van de 36 kilometer lange fietsostrade F105 Herentals-Balen waar je kan fietsen. Momenteel zijn ook de werken aan de vijf kilometer lange fietsweg tussen Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol volop aan de gang. En nog dit voorjaar start aannemer Colas met de aanleg van de fietsweg tussen het kanaal Bocholt-Herentals en Meirenstraat in Olen. Over een jaar is meer dan de helft van deze fietsostrade afgewerkt. 

Fietsteller

Aan de fietstunnel staat een fietstelpaal te pronken. De provincie Antwerpen telt op vaste locaties, waaronder voortaan ook aan de fietstunnel in Rauwelkoven. Zo weten we voor al deze tellers hoeveel fietsers er per rijrichting passeren per kwartier, uur, dag, op werkdagen of zondagen. Deze vaste tellers geven héél waardevolle informatie voor het bepalen van een evolutie of trend. 

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Het totale kostenplaatje van de fietsostrade F105 Herentals-Balen bedraagt meer dan 30 miljoen euro. Waarvan 9 miljoen euro gereserveerd is voor twee fietstunnels en negen fietsbruggen.

De fietstunnel onder de R14, de ring rond Geel, kostte 1,4 miljoen euro. Voor de bouw van de fietstunnel kreeg de provincie Antwerpen 632 000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600 000 euro van de Vlaamse overheid. Voor de aanleg van deze fietsweg betaalde de provincie Antwerpen 2 miljoen euro en kan zij via het Fietsfonds rekenen op 1 miljoen euro steun vanuit de Vlaamse overheid.
   
 

Speech bij opening fietsostrade F105 Herentals-Balen

Volgende van de detaillijst