Waarom?

Trage weg te Aartselaar
Trage weg te Aartselaar

Je kan fietsen of paardrijden langs trage wegen, in je vrije tijd of van en naar school of het werk. Ook landbouwvoertuigen kunnen toegelaten worden. Zo dienen trage wegen zowel voor functioneel als recreatief gebruik. Het zijn veilige en groene verbindingen, en veel gebruikers genieten van de voordelen van het contact met de natuur voor onze gezondheid.

Soms herbergen trage wegen een stukje geschiedenis over het vroegere gebruik ervan. De naam van de weg vertelt daarover iets meer.

Ze zijn ook van belang voor onze biodiversiteit. Planten en dieren maken dankbaar gebruik van deze groene verbindingen tussen natuurgebieden. Vleermuizen bijvoorbeeld, gebruiken deze groene lijnen in het landschap om zich te oriënteren.

De natuur langs trage wegen kan ook dienen als klimaatbuffer, bomen zorgen voor schaduw en verkoeling en water kan gemakkelijk in de grond dringen op deze niet-verharde paden.
In de Antwerpse Zuidrand loopt een project dat gemeenten wil tonen hoe trage wegen en andere groene infrastructuur kunnen helpen om de effecten van de klimaatverandering te bufferen. Het project 'Nature Smart Cities' wil een business model ontwikkelen dat gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren.

Meer en meer mensen kiezen ervoor om zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen. Dat zien ook de gemeentebesturen in. Op verschillende plaatsen ontstaat een draagvlak en initiatieven rond trage wegen. Bij de provincie kunnen ze ondersteuning vinden om de projecten tot een goed einde te brengen.

Naast voordelen voor onze gezondheid en biodiversiteit, kunnen we dankzij trage wegen genieten van nog heel wat andere voordelen die de natuur biedt (ecosysteemdiensten), meer over deze ecosysteemdiensten lees je hier