Voorbeeldprojecten

Enkele realisaties ...

Via samenwerkingen met de vzw Trage Wegen en de Antwerpse Regionale Landschappen wordt doorheen de hele provincie gewerkt aan het inventariseren, openen en verbinden van trage wegen. Je leest er meer over de werking en lopende projecten op de website Natuur en landschap in de Zuidrand en de websites van de Antwerpse Regionale Landschappen.

Studiedag trage wegen - mei 2019

In mei 2019 organiseerde de provincie een studiedag rond trage wegen. Op de agenda: het belang van een tragewegenbeleid, tips en tricks rond buurtwegen, hoe een inventaris wordt uitgevoerd, de rol van DIPLA en het loket onderhoud buitengebied ... Bekijk hier de presentaties van die dag.

Tragewegenkaart Meerhout

Tragewegenkaart Meerhout verso

In Meerhout zocht het lokaal bestuur een manier om het belang van de trage verbindingen in de dorpskern aan te tonen. De inventaris van trage wegen was net afgerond dus werd samen met de provincie beslist om deze wegen in kaart te brengen. Zo kunnen burgers zelf hun meest ideale route naar school, de bakker ... uitstippelen via trage wegen. Op de achterkant staat meer informatie over het belang van trage wegen en de link met ecosysteemdiensten zoals zuivere lucht, een goede gezondheid, biodiversiteit. De kaart werd enthousiast onthaald en de beschikbare bundels vonden snel hun weg naar verenigingen en inwoners. Lees ook de getuigenis van schepen Jan Melis.

De wandelkaart in Meerhout is als sjabloon beschikbaar voor elke gemeente die zijn inwoners wilt stimuleren om de trage wegen in de kernen meer te gebruiken. Wil je het sjabloon gebruiken? Geef ons een seintje.