Skip to main content

Ontdek jouw Regionaal Landschap

In de provincie Antwerpen zijn 4 Regionale Landschappen actief: Regionaal Landschap De VoorkempenRegionaal Landschap Kleine en Grote NeteRegionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme. De voormalige Zuidrandgemeenten maken sinds begin 2021 deel uit van het Regionaal Landschap Rivierenland.

Op de overzichtskaart ontdek je tot welk Regionaal Landschap jouw gemeente behoort. 

Hoe werkt jouw Regionaal Landschap?  

In een Regionaal Landschap werken overheden, verenigingen en landeigenaars samen aan de kwaliteit van het landschap en het draagvlak voor natuur- en landschapszorg. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een beter landschap: 

  • de landbouwer die een bloemenrand aanlegt naast zijn akker; 
  • de school die een poel laat aanleggen of een speelplaats onthardt; 
  • de gemeente of vereniging die een groter gebied onder de loep wil nemen; 
  • de tuineigenaar die zijn knotbomen laat onderhouden; 
  • de kasteeleigenaar die een ijskelder laat inrichten voor vleermuizen. 

Een Regionaal Landschap werkt steeds op maat, want elke streek heeft haar eigen identiteit en specifieke natuur- en landschapswaarden.

Samen sterk 

Een Regionaal Landschap is een vereniging (vzw) die bestuurd wordt door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. In de Raad van Bestuur zetelen vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen, gemeentebesturen, verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht en recreatie. 

Door deze structuur staan de Regionale Landschappen letterlijk midden in het landschap en slagen ze erin om hun projecten tot een goed einde te brengen.