Skip to main content

Werken aan landschapsonderhoud

Landschapselementen zoals bomenrijen, poelen en bosjes zijn waardevol voor onze biodiversiteit: insecten vinden nectar in bloemrijke bermen, vleermuizen gebruiken bomenrijen om zich te oriënteren ... Toch is het voor een stad of gemeente niet eenvoudig om al deze elementen goed te beheren. De provincie en de Antwerpse Regionale Landschappen ondersteunen je via de LOB-werking.

De waarde van knotbomen en houtkanten

Knotbomen en houtkanten doen dienst als perceelgrens en brand- en geriefhout, maar ze hebben ook heel wat natuur- en landschapswaarde. Ze vormen groene verbindingen in het landschap waarop o.a. vleermuizen zich oriënteren. Ook uilen maken dankbaar gebruik van de gaten in knotbomen om er nesten te maken. Het knotteam van de Regionale Landschappen onderhoudt deze waardevolle bomen volgens de regels van de kunst. De website www.goedgeknot.be brengt knotters en mensen met knotbomen in contact met elkaar.

Loket Onderhoud Buitengebied

Als gemeente is het een hele uitdaging om noodzakelijke onderhoudswerken in het buitengebied tijdig en correct uit te voeren. Om hierop in te spelen, zetten de Regionale Landschappen het Loket Onderhoud Buitengebied, kortweg LOB, op. Meer info over het LOB en wat het voor je gemeente kan betekenen, vind je op deze pagina.