Skip to main content

Werken aan biodiversiteit

Provincie Antwerpen en Regionale landschappen maken het landschap aantrekkelijk voor soorten die het moeilijk hebben. Dat doen we door versnipperde gebieden te verbinden en ruimte te creëren voor water en groen. Anderzijds zorgen we ervoor dat soorten die hier niet thuishoren minder kansen krijgen. Zo beschermen en versterken we onze biodiversiteit.

Fauna-akkers: mooi en nuttig

Fauna-akkers zijn bloemrijke akkers die voedsel en een schuilplaats bieden voor verschillende dieren. Het zijn akkers, akkerranden of braakliggende terreinen die (tijdelijk) ingezaaid worden.

Investeren in fauna-akkers heeft heel wat voordelen voor de biodiversiteit en het landschap. De specifieke akkerkruiden zorgen voor nectar en stuifmeel voor bijen en hommels, en voor voedsel en dekking voor akkervogels en kleine zoogdieren. In de zomer vormen de bloemrijke akkers ook een meerwaarde voor het landschap. En in de winter bieden ze een aangename afwisseling voor de vaak kale akkers.

Interesse? De Antwerpse Regionale Landschappen organiseren jaarlijks een groepsaankoop waarbij je kan kiezen uit verschillende zadenmengsels. Contacteer het Regionaal Landschap waartoe je gemeente behoort

   

Vleermuizen beschermen

Beeld vleermuistoren Regionaal Landschap Schelde-Durme

75% van de Vlaamse zomerpopulatie van de ingekorven vleermuis voelt zich thuis in de provincie Antwerpen. Het diertje is met uitsterven bedreigd en behoort tot de Provinciaal Prioritaire Soorten. Samen met de Regionale Landschappen zet de provincie extra in op de bescherming van de vleermuis.

Provincie Antwerpen initieert het onderzoek en geeft advies (bv. over het landschapsgebruik van de ingekorven vleermuis of het effect van verlichting op vleermuizen). De Regionale Landschappen vertalen het beleid naar het veld en verbeteren de leefomgeving van vleermuizen door te investeren in het landschap en in verblijfplaatsen zoals vleermuistorensijskelders …

Meer weten over het soortenbeleid van de provincie? Hier lees je hoe we inzetten op PPS'en (Provinciaal Prioritaire Soorten) en welke acties we ondernemen om plaagsoorten en exoten terug te dringen.

   

Kansenkavels en kansenroutes in en rond plattelandsdorpen

In het PDPO-project 'Kansenkavels en kansenroutes' streven de Antwerpse Regionale Landschappen de Voorkempen, Rivierenland en Kleine en Grote Nete naar het vrijwaren én invullen van open ruimte(-verbindingen) in en rond de plattelandsdorpen.

Leefbaarheid, streekidentiteit, klimaatadaptatie en trage wegen staan centraal in de integrale methodiek van kansenkavels en -routes. Het project wil groene beleidsvisies doortrekken tot op perceelniveau en test dit in 2020 en 2021 samen uit met de gemeenten Wuustwezel, Willebroek en Geel.

Een draaiboek bundelt de bevindingen, na afloop van het project kan je dat op deze site en de sites van de Regionale Landschappen vinden.