Skip to main content

Bescherming Provinciale Prioritaire Soorten

In de provincie Antwerpen komen nog zeer zeldzame planten en dieren voor. Het zijn parels waar we extra zorg voor dragen. Komen ze ook in jouw gemeente voor? Kijk daarvoor in de handleiding Prioritaire Soorten.

Wat kan je als stad of gemeente doen?

  • Weet welke Europese, Vlaamse en Antwerpse prioritaire soorten in je stad of gemeente voorkomen: voer een soortentoets uit. Zie daarvoor onderstaande 'Handleiding Prioritaire Soorten'.
  • Neem maatregelen ter bescherming van prioritaire soorten:
  • Screen vergunningen op deze soorten
  • Maak een beheerplan of groenvisie op die rekening houdt met deze soorten

Welke soorten zijn prioritair?

Niet alle soorten zijn bedreigd. Uit de lijst van typische soorten is dan ook verder een selectie gemaakt van die soorten die op Vlaams of Europees niveau zeldzaam zijn of bedreigd zijn in hun voortbestaan. De lijst van Provinciale Prioritaire Soorten (kortweg PPS’en) kan je downloaden in het PPS-rapport.

Wil je recente waarnemingen van de Antwerpse prioritaire soorten raadplegen, dan kan je terecht op de webpagina waarnemingen.be > Prioritaire Soorten Antwerpen (de link werkt pas als je eerst bent ingelogd op waarnemingen.be)

Hoe je per gemeente een lijst en details van Provinciale Prioritaire Soorten kan opzoeken, vind je in deze werkinstructie.

De provincie concentreert zich op soorten die voornamelijk of voor een groot deel voorkomen buiten de natuurgebieden (vleermuizen, vissen, vlinders …).

Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Eikenprocessierups Ontdek hoe de provincie Antwerpen gemeenten ondersteunt om overlast door de processierupsen op een milieu- en mensvriendelijke manier te bestrijden.
  • Landschapsbeelden De landschapsbeelden biodiversiteit stellen groene infrastructuur voor die past bij het landschap van jouw stad of gemeente.
  • Faunapassages ​Faunapassages zijn een efficiënt middel om natuurverbindingen te creëren en versnippering van leefgebieden te overbruggen. De provincie Antwerpen ondersteunt je bij een goed beheer.