Skip to main content

Vleermuizen

Vleermuizen zijn Provinciale Prioritaire Soorten voor de provincie Antwerpen. Door hun gebruik van een wijdvertakt netwerk aan leefgebieden (holten en spleten in bomen en gebouwen, water, bos, parkachtig landschap, overgangen en randzones) zijn het indicatorsoorten voor landschappelijke samenhang en landschapsdiversiteit. 

Gewone grootoorvleermuis (PPS) © Vilda - Yves Adams

Het complexe landschapsgebruik van vleermuizen is spijtig genoeg ook deels de oorzaak van hun sterke achteruitgang. Het zijn soorten waar de provincie via gerichte maatregelen extra aandacht aan besteedt. Dit doen we door onderzoek rond vleermuizen te ondersteunen en onze kennis over de soort te delen. Hieronder vind je enkele publicaties waar we aan meewerkten:

Brochure vleermuizen in het Vlaams Gewest

Vleermuizen zijn strikt beschermde diersoorten. Hun verborgen leefwijze en de uiteenlopende eisen die vleermuizen aan hun habitat stellen, maken dat de praktische uitvoering van die bescherming niet eenvoudig is. Deze brochure vormt een leidraad die lokale besturen door de complexe wetgeving gidst. Zo krijgen vleermuizen binnen het beleid de plaats die ze verdienen -of beter: waar ze recht op hebben.

Vleermuizen en verlichting?

Kunstmatige verlichting kan een negatief effect hebben op biodiversiteit; in het bijzonder op vleermuizen. Als belangrijke boodschap wil de provincie Antwerpen meegeven dat het zinvol is om bij plannen en projecten m.b.t. verlichting ook de impact op milieu en natuur te bekijken en natuurgebieden en verbindingszones aan te duiden die best donker blijven. Elke lamp die niet hoeft te branden, levert een besparing op (zowel financieel als qua CO2-uitstoot), dus een win-win voor budget, klimaat en lokale biodiversiteit.

Onderstaand advies geeft alvast meer duidelijkheid.

Op vraag van de provincie Antwerpen heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een advies opgemaakt over hoe we rekening kunnen houden met vleermuizen bij wegverlichting. Een korte samenvatting van dat advies, met een stappenplan om het effect van licht op vleermuizen te beperken, lees je hier.

Het volledige INBO-advies kan je hieronder downloaden.

Landschapsgebruik van ingekorven vleermuizen

Drie van de negen Vlaamse kraamkolonies van de ingekorven vleermuis bevinden zich in de provincie Antwerpen, ze huisvesten 75% van de gekende Vlaamse zomerpopulatie. De provincie zet daarom extra in op de bescherming van deze zeldzame soort. Op haar vraag voerde Natuurpunt een uitgebreid onderzoek naar het gedrag van de kolonie rond Herentals. De resultaten en aanbevelingen lees je in het rapport dat je hieronder kan downloaden. Een korte samenvatting van de inhoud lees je hier.