Skip to main content

Landschapsbeelden biodiversiteit: groene infrastructuur op maat van jouw stad of gemeente

Hoe weet je welke landschappelijke elementen waar nodig zijn in jouw gemeente? De ‘landschapsbeelden biodiversiteit’ helpen je op weg door groene infrastructuur voor te stellen op maat van het landschap in jouw stad of gemeente.

Werken aan natuur vanaf de voordeur

In onze provincie vind je heel wat groene infrastructuur. Denk aan natuurgebieden en landschapselementen zoals waterlopen, dreven, bermen, poelen, ecotunnels, natuurlijke tuinen … Die groene infrastructuur is overal aanwezig: in de stad en op het platteland, in of nabij waterlopen, in een landschappelijk waardevol gebied, langs een drukke weg of op een industrieterrein. Die verbindingen zijn essentieel voor plant en dier en heerlijk om van te genieten. Maar hoe weet je welke elementen waar nodig zijn of verbeterd kunnen worden?

We deelden de provincie op in 18 regio’s. Voor elk van die regio’s maakten we een landschapsbeeld biodiversiteit.

LandschapsbeeldOpenLandschapNoorderkempen

De landschapsbeelden helpen je op weg

Een landschapsbeeld toont het typische karakter van de streek. Het geeft aan welke groene infrastructuur we kunnen aanleggen of verbeteren. Klik op de kaart en ontdek wat jouw stad of gemeente kan doen om de natuur in de omgeving een handje te helpen.

Van landschapsbeeld naar gebiedsgericht project

Bij de provincie gebruiken we de landschapsbeelden als inspiratie bij gebiedsgerichte projecten, groenvisies voor gemeenten en beheerplannen. Het getekende wensbeeld per landschapseenheid kan ook als kapstok gebruikt worden om partners samen te brengen rond een gebied of project om zo de groene infrastructuur in een streek te verbeteren. Winst voor de natuur en voor jouw gemeente, want groen heeft een positief effect op de gezondheid, vormt een plek waar inwoners elkaar ontmoeten, werkt als buffer tegen de klimaatverandering, trekt wandelaars en fietsers aan …

Ook scholen, bedrijven, verenigingen en inwoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een groter netwerk van groene infrastructuur, door:

  • ecologisch beheer van bermen in een gemeente;
  • het vergroenen van een school- of bedrijventerrein;
  • te kiezen voor streekeigen bomen en struiken in openbaar groen;
  • een tuin aantrekkelijk te maken voor vlinders en bijen;
  • houtkanten aan te planten als perceelsgrens;
  • bossen te verbinden via dreven of trage wegen;
  • een golvende bosrand aan te leggen;
Rembrandt De Vlaeminck
Telefoon
03 240 59 87

Gerelateerd aanbod

  • Ecosysteemdiensten Door te zorgen voor een betere natuur zet de provincie Antwerpen in op een betere levenskwaliteit en leefomgeving.