Skip to main content

Preventie, beheer en bestrijding van de eikenprocessierups

Lokale besturen en andere eigenaars van openbare gronden zijn verantwoordelijk voor het beheer van nesten van de eikenprocessierups op het openbaar domein. De provincie Antwerpen ondersteunt de gemeenten zodat dit op de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier gebeurt.

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. De brandharen zorgen voor last aan ogen en luchtwegen als je ermee in contact komt. De rupsen kunnen hinder veroorzaken van mei tot augustus (oude nesten kunnen zelfs irriterende brandharen blijven verspreiden tot in de winter). Hier lees je meer over de  brandharen, ecologie en verspreiding van de rupsen.

UPDATE RUPSEN

Door het koude voorjaar ontwikkelden de rupsen hun brandharen dit jaar iets later. Ondertussen zijn de rupsen en irriterende brandharen weer aanwezig.

Dit is nieuw (en lees je ook in onze nieuwsbrief):

  • Rupsen melden met je gsm: de eikenprocessierupsenkaart kan nu ook via de smartphone of tablet gebruikt worden, met geolocatie. Dat heeft als voordeel dat je het beheer en nesten al vanop het terrein kan doorgeven en dat de geolocatie automatisch je locatie kan bepalen. Onder punt 9 in de handleiding lees je hoe je dat doet.
  • Nieuwe site www.provincieantwerpen.be/eikenprocessierups voor lokale besturen. Lokale besturen kunnen op deze pagina's terecht voor alle info rond beheer en bestrijding van de rupsen. Burgers kunnen voor meer informatie over brandharen, preventie en veelgestelde vragen terecht op www.info-eikenprocessierups.be
  • Voorbeeldteksten voor communicatie over de rupsen naar inwoners en het melden van nesten staan nu ook op de site en niet enkel meer op Pacaan.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook op het vlak van de eikenprocessierupsen. Inzetten op preventie is dus een goed idee. Hoe je overlast voorkomt, ontdek je hier.

Beheer en bestrijding

  • In de 'Leidraad Beheer Eikenprocessierups' ontdek je hoe de provincie je ondersteunt bij het beheer van de eikenprocessierups en wat je zelf kan doen om overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.
  • Op de pagina bestrijding vind je o.a. een actuele lijst van aannemers, een overzicht van de bestrijdingsmethoden en een voorbeeldbestek.
  • Bekijk de presentaties en het webinar (maart 2021) over het beheer en de bestrijding van de eikenprocessierups.
  • Met het LIFE-project zoekt de provincie Antwerpen naar een ecologische oplossing voor de overlast door de eikenprocessierups. En dit door:
  • het gebruik van biociden als bestrijdingsmiddel te verminderen
  • nieuwe natuurvriendelijke technieken te introduceren.

Benieuwd hoe we dit doen? Je ontdekt hier alles over het LIFE-project.

De eikenprocessierupsenkaart

Via de eikenprocessierupsenkaart kan je waarnemingen van nesten melden, bestrijdingen en beheer ingeven, de aanvraag voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen registreren en nuttige informatie raadplegen. De provincie gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en de bestrijding te ondersteunen.

Meer info? Bekijk de handleiding:

Een andere vraag over de eikenprocessierups?

Contact

Kathleen Verstraete
Telefoon
03 240 59 86
Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod