Skip to main content

Preventie, beheer en bestrijding van de eikenprocessierups

Lokale besturen en andere eigenaars van openbare gronden zijn verantwoordelijk voor het beheer van nesten van de eikenprocessierups op het openbaar domein. De provincie Antwerpen ondersteunt de gemeenten zodat dit op de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke manier gebeurt.

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. De brandharen zorgen voor last aan ogen en luchtwegen als je ermee in contact komt. De rupsen kunnen hinder veroorzaken van mei tot augustus (oude nesten kunnen zelfs irriterende brandharen blijven verspreiden tot in de winter). Hier lees je meer over de  brandharen, ecologie en verspreiding van de rupsen.

UPDATE RUPSEN

Aangepast beheer in 2024

Al drie jaar op rij zijn er weinig eikenprocessierupsen op te merken. Dit jaar was het moeilijk om enigszins rupsen te vinden, er werden afgelopen zomer extreem weinig vlinders gevangen in de licht- en fermomoonvallen. We verwachten daarom ook dit jaar een lage plaagdruk. Slechts lokaal kunnen er meerdere nesten voorkomen. De provincie zet al jaren in op verminderd biocidengebruik en de natuur helpt ons de laatste jaren om zonder zorgen over te schakelen naar een biocidenvrij beheer. Door het lage gezondheidsrisico raden wij dus aan om ook in 2024 maximaal in te zetten op de biocidenvrije beheermaatregelen zoals zuigen, insectvriendelijk bermbeheer, waarschuwingsborden, etc. Biocidengebruik is enkel verantwoord indien door monitoring de aanwezigheid van de rupsen wordt bevestigd.

Klimop als natuurlijke beheermethode

In samenwerking met studenten van Universiteit Antwerpen en Hogeschool Thomas More hebben we het aantal aanwezige eikenprocessierups-nesten vergeleken in 158 bomen met en zonder klimop. De bomen met klimop hebben een significant lager aantal nesten (tot geen) ten opzichte van de bomen zonder klimop. In 2024 zetten we deze studie verder. Op dit moment is alvast onze raad om klimop te laten groeien rond de stammen van de eiken in een "rupsenregio".

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook op het vlak van de eikenprocessierupsen. Inzetten op preventie is dus een goed idee. Hoe je overlast voorkomt, ontdek je hier.

Beheer en bestrijding

  • In de 'Leidraad Beheer Eikenprocessierups' ontdek je hoe de provincie je ondersteunt bij het beheer van de eikenprocessierups en wat je zelf kan doen om overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.
  • Op de pagina bestrijding vind je o.a. een actuele lijst van aannemers, een overzicht van de bestrijdingsmethoden en een voorbeeldbestek.
  • Bekijk de presentaties en het webinar (maart 2024) over het beheer en de bestrijding van de eikenprocessierups.
  • Met het LIFE-project zoekt de provincie Antwerpen naar een ecologische oplossing voor de overlast door de eikenprocessierups. En dit door:
  • het gebruik van biociden als bestrijdingsmiddel te verminderen
  • nieuwe natuurvriendelijke technieken te introduceren.

Benieuwd hoe we dit doen? Je ontdekt hier alles over het LIFE-project.

De eikenprocessierupsenkaart

Via de eikenprocessierupsenkaart kan je waarnemingen van nesten melden, bestrijdingen en beheer ingeven, de aanvraag voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen registreren en nuttige informatie raadplegen. De provincie gebruikt de kaart als inventaris om de verspreiding op te volgen en de bestrijding te ondersteunen.

Meer info? Bekijk de handleiding:

Een andere vraag over de eikenprocessierups?

Contact

Kathleen Verstraete
Telefoon
03 240 59 86

Gerelateerd aanbod