Skip to main content

Zet de eikenprocessierups mee op de kaart

Vraag je je af waar in de gemeente de eikenprocessierups overlast zou kunnen veroorzaken? Wil je biociden inzetten voor de bestrijding ervan maar weet je niet of dit toegelaten is in jouw gebied? Wil je andere informatie opvragen over de eikenprocessierups? Voor dat en nog meer kan je de eikenprocessierupsenkaart aanvullen en raadplegen.

Via de kaart kan je:

  1. meldingen van nesten, uitgevoerde beheermaatregelen en aanvragen of meldingen van biocidebestrijding registreren en raadplegen;
  2. gebieden raadplegen waar beperkingen zijn voor de bestrijding met biociden;
  3. kaarten en tabellen opvragen voor rapportage binnen het gemeentebestuur, of aan provincie en federale overheid.

Waarom is het belangrijk om de kaart aan te vullen?

Sinds 2015 mogen overheden geen pesticiden meer gebruiken, behoudens enkele uitzonderingen. Het gebruik van biociden voor de bestrijding van de eikenprocessierups is daarom enkel toegelaten onder strikte voorwaarden. Daarbij moet je de gezondheidsrisico’s door de aanwezigheid van de eikenprocessierups aantonen. Wil je biociden inzetten, dan moet je dit aanvragen en op de kaart registreren. In elk geval mag je in kwetsbare zones voor de natuur de eikenprocessierups niet bestrijden.

Help mee in de strijd tegen de eikenprocessierups

De interactieve eikenprocessierupsenkaart maakt het mogelijk de nodige informatie in te voeren en te raadplegen. Hoe deze kaart werkt, lees je in de handleiding.  Dankzij de kaart kan de provincie de verspreiding van de rupsen en de verschillende vormen van beheer opvolgen en in goede banen leiden.

Heb je vragen over het juiste beheer van de rupsen?

De leidraad beheer eikenprocessierups begeleidt je in de keuze van de juiste aanpak. Op www.info-eikenprocessierups.be vind je ook een FAQ, een actuele lijst van aannemers, een overzicht van de bestrijdingsmethoden en een voorbeeldbestek.

Meldpunt eikenprocessierups
Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Waterlopenkaart ​Raadpleeg de waterlopenkaart of digitale atlas van de waterlopen.
  • Eikenprocessierups Ontdek hoe de provincie Antwerpen gemeenten ondersteunt om overlast door de processierupsen op een milieu- en mensvriendelijke manier te bestrijden.