Skip to main content

Antwerpse waterlopen in kaart gebracht

Beken, sloten, grachten, rivieren, kanalen ... er stroomt heel wat water door onze provincie. Een overzicht van al die waterlopen vind je op de waterlopenkaart. Handig wanneer je als lokaal bestuur informatie nodig hebt over een waterloop in jouw gemeente.

Schat aan informatie

Op de waterlopenkaart vind je informatie over de ligging van de waterlopen, hun beheerders en hoe er geruimd wordt. Ook de provinciale projectzones, overstromingsgebieden, pompstations en roosters kan je raadplegen. Verschillende informatieve lagen, zoals de topografische kaarten, bieden we als achtergrond aan.

Digitale historische atlassen

Wil je weten hoe een waterloop vroeger liep? Er werden 154 atlasboeken opgemaakt in de periode rond 1877 en 151 atlassen in de jaren 1950. Die historische atlassen werden intussen gedigitaliseerd. Je kan ze raadplegen in dit geoloket. Je vindt er ook informatie over de breedte, diepte ... van de bedding.

Dienst Integraal Waterbeleid
Telefoon
03 240 64 61

Gerelateerd aanbod

  • Wateroverlast ​​Ontdek hoe de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunt om wateroverlast door overvloedige regen aan te pakken.
  • Meldpunt waterlopen ​​Meldingen over waterlopen bevatten een schat aan informatie voor lokale besturen. Raadpleeg interactieve statistieken over jouw gemeente.
  • Droogtemaatregelen ​​Omgaan met droogte wordt één van de voornaamste uitdagingen in de toekomst. Om de problemen het hoofd te bieden, werkt de provincie Antwerpen een droogteplan uit.