Skip to main content

Droogte aanpakken en voorkomen

Omgaan met droogte wordt één van de voornaamste uitdagingen in de toekomst. Om de problemen het hoofd te bieden, werkt de provincie een droogteplan uit.

Provinciale droogtestrategie

De provincie Antwerpen maakte een strategie op om de droogte op haar grondgebied te bestrijden. Het provinciale droogteplan focust op een proactief klimaatbestendig droogtebeleid. De provincie voorziet in dit plan ook aandacht voor de ondersteuning van lokale besturen.

Onttrekkingsverbod

Om kwetsbare waterlopen te beschermen tegen droogte, kan de gouverneur een onttrekkingsverbod afkondigen.

Droogtemaatregelen

Voor het tot een onttrekkingsverbod komt, zijn er nog andere maatregelen die de provincie kan nemen om hemelwater langer op te houden.

Kris Huijskens
Functie
Droogte- en hemelwatercoördinator
Telefoon
03 240 54 71

Gerelateerd aanbod

  • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.
  • Wateroverlast ​​Ontdek hoe de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunt om wateroverlast door overvloedige regen aan te pakken.
  • Meldpunt waterlopen ​​Meldingen over waterlopen bevatten een schat aan informatie voor lokale besturen. Raadpleeg interactieve statistieken over jouw gemeente.