SDG 13 - Klimaatactie

Tegen 2030 streven we naar:

  • We versterken onze veerkracht en aanpassingsvermogen zodat we beter met natuurrampen en klimaatgerelateerde gevaren kunnen omgaan. 
  • We verbeteren zowel onze opleiding, bewustwording als onze menselijke en institutionele capaciteit met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering. 
  • We integreren maatregelen inzake klimaatverandering in ons beleid.

In onze provincie

  • In de provincie Antwerpen daalde de CO2-uitstoot de voorbije jaren van meer dan 9,9 miljoen ton CO2  in 2011 naar 9,7 miljoen ton COin 2018. De CO2-uitstoot daalde in de meeste sectoren, maar niet in de landbouwsector en het privé- en commercieel transport.
  • De provincie werd klimaatneutraal door haar CO2-uitstoot te verminderen en waar nodig (en steeds minder) te compenseren. 
  • Dit beleid wordt ondersteund door het ISO 14001-label inzake milieuzorg, waarbij de ganse organisatie betrokken is. 
  • Het klimaatbeleid van de provincie wordt nu herijkt met een nieuw klimaatbeleidsplan. 
  • De provincie ondersteunt via het Burgemeestersconvenant lokale besturen om met impact een klimaatbeleid te voeren. 
  • De provincie zet ook in op klimaatmitigatie.

Plan Vandaag

Met meer dan 200 klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat van morgen. Meer weten? Bekijk alle acties op www.planvandaag.be

Investeren in duurzaamheid

Klimaat en landbouw

Klimaat en platteland

Klimaatvriendelijk bouwen en renoveren

Ruimte en klimaat

Klimaatvriendelijk toerisme

Klimaateducatie

In vele hoeken van onze organisatie, ook buiten onze scholen, zetten we via natuur- en milieueducatie in op duurzame ontwikkeling.

Klimaat en Mondiaal Beleid

Duurzame mobiliteit

Klimaat en energie

Natuur en gezondheid