SDG 14 - Leven in het water

Met SDG 14 beloofde de wereldgemeenschap om tegen 2025 de vervuiling van de zee te voorkomen en te verminderen.

  • Meer nog, al tegen 2020 zou men zee- en kustecosystemen beschermen en herstellen
  • Tegen 2020 wou men een einde maken aan overbevissing en subsidies die tot overbevissing leiden afschaffen. 
  • Tegen 2020 zou men ook minstens 10% van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie.  
  • Ook werd een engagement afgesproken om de verzuring van de oceanen aan te pakken. 
  • Kleine eilandstaten in ontwikkeling en de minst ontwikkelde landen worden ondersteund in een duurzaam beheer van visserij, aquacultuur en toerisme.

In onze provincie

Als provinciebestuur zetten we niet in op deze SDG.

Relevante cijfers

Ondanks bovenstaande engagementen is ook de visvangst de Noordzee nog lang niet duurzaam, alhoewel het percentage duurzame vis de voorbije jaren toenam van nog geen 17 % in 2007 naar meer dan 56 % in 2018[1].

De (historische) vervuiling in de Antwerpse haven heeft mogelijk impact op de Noordzee. De Antwerpse Haven blijft dan ook niet bij de pakken zitten[2] en doet samen met de Universiteit Antwerpen inspanningen om verontreiniging snel te detecteren en aan te pakken[3]. De Universiteit Antwerpen en Port of Antwerp maken samen met het provinciebestuur en anderen deel uit van het Antwerp Partnership for Sustainability. Als provinciebestuur zetten we niet in op deze SDG.

[1] https://indicators.be/nl/i/G14_FIS/Duurzame_visvangst

[2] https://www.portofantwerp.com/nl/news/werken-aan-de-waterkwaliteit

[3] https://www.flows.be/nl/shipping/universiteit-antwerpen-spoort-olievlekken-op-met-drones