SDG 1 - Geen armoede

Tegen 2030 streven we naar:

  • Wereldwijd zou er niemand in 2030 met minder dan 1,25 dollar moeten rondkomen. 
  • Ook volgens nationale standaarden zou de armoede overal met de helft moeten afnemen. 
  • Iedereen zou toegang moeten hebben tot sociale bescherming en de nodige nieuwe technologie. 

In onze provincie

Al zijn we als provincie niet rechtstreeks bevoegd voor armoedebeleid, we worden in diverse beleidsdomeinen geconfronteerd met de gevolgen van armoede. We gaan hier bewust mee om, bv. door in onze provinciale technische middelbare scholen een maximumfactuur te hanteren, of door vrijstelling van de provinciebelasting te voorzien voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Onderwijs

Vrijstelling in de provinciebelasting

Mondiaal Beleid

Relevante cijfers

In onze provincie loopt 16, 2 % van de inwoners het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is beter dan het Belgisch gemiddelde (19,5%), maar slechter dan de andere Vlaamse provincies.[1] Deze cijfers dateren van voor de coronacrisis, die allicht de armoede in onze provincie nog deed toenemen.[2]

[1] Cijfers van statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting

[2] Zo steeg het aantal mensen dat beroep moet doen op de voedselbanken fors: https://www.foodbanks.be/images/cont/2021-02-17_voedselbanken_pr_jaarcijfers_2020_nl_file.pdf