SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn staan centraal in de derde duurzame ontwikkelingsdoelstelling. Tegen 2030 streven we naar:

  • We willen de moedersterfte terugdringen. 
  • We willen een einde maken aan de vermijdbare sterfte van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar. 
  • Alle landen willen een einde maken aan epidemieën zoals aids, TBC, malaria en verwaarloosde tropische ziekten.
  • Alle landen willen hepatitis en andere overdraagbare ziekten bestrijden. 
  • Door preventie en behandeling willen we vroegtijdige sterfte aan niet-overdraagbare ziekten met een derde doen afnemen. 
  • Ook het aantal zieken en overlijdens als gevolg van vervuiling willen we verminderen. 
  • We willen ook overal alcohol- en drugsverslaving aanpakken via preventie en behandeling.
  • Iedereen heeft toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot gezinsplanning.

De coronacrisis wees nogmaals op het belang van een kwalitatieve en universeel toegankelijke gezondheidszorg, met inbegrip van essentiële geneesmiddelen en vaccins. Ook dit is een belangrijk streefdoel tegen 2030.

  • Tegen 2020 wilden we het aantal doden en gewonden in het verkeer halveren. 

In onze provincie

Als provincie dragen we vanuit diverse hoeken bij aan een goede gezondheid en beter welzijn, ook al is dit geen rechtstreekse bevoegdheid van de provincie. Vanuit ons CLB zorgen we voor universele vaccinaties bij kinderen en werken we aan preventie en aanpak van druggebruik. Met onze dienst mobiliteit werken we aan een veiliger verkeer en via het Provinciaal Instituut voor Hygiëne pakken we de gezondheidsimpact van milieuvervuiling aan en ondersteunen we grootkeukens op vlak van voedselveiligheid in de zorgsector.

 

Duurzaam toerisme voor iedereen

We zetten aan tot duurzame keuzes voor toerisme en duurzaam verplaatsen voor iedereen. Met de groendomeinen, de regionale landschappen en de bosgroepen voorzien we in groene ruimte voor iedereen.

Gezondheid en natuur

Veilige en duurzame mobiliteit

We zetten aan tot meer duurzaam verplaatsen, door de aanleg van fietsostrades of door lokale besturen te ondersteunen in hun fietsbeleid.

Relevante cijfers

De ambitie om het aantal doden en gewonden te halveren in onze provincie is helaas niet gerealiseerd tegen 2020. Al was er voordien een forse daling van het aantal verkeersdoden en gewonden, de laatste jaren lijken de cijfers te stabiliseren. In onze provincie telden we sinds 2015 jaar na jaar meer dan 4 doden en zwaargewonden in het verkeer per 10.000 inwoners.[1]

[1] https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/verkeersslachtoffers-0#sources  voor de Vlaamse cijfers. Voor de provincie Antwerpen:https://provincies.incijfers.be/jive/ViewerTable.aspx?&wsguid=d72f336d-c772-425d-82c8-30b2dee40ccd&ps=-11909682