SDG 2 - Geen honger

Deze ambitie van de wereldgemeenschap tegen 2030 wordt nog verfijnd:

  • We willen snel een einde maken aan groeiachterstand en ondergewicht bij kleine kinderen. 
  • We willen kleinschalige landbouw economisch leefbaar houden.
  • We willen werk maken van duurzame voedselproductie.

In onze provincie

In onze provincie maken we vooral met ons landbouw- en plattelandsbeleid werk van SDG 2. We mikken op duurzamere voedselproductie door in te zetten op innovatieve en veerkrachtige landbouwpraktijken. Bovendien maken we ruimte voor duurzame voedselproductie.

Duurzame landbouw en ruimtegebruik

Relevante cijfers

Honger lijkt op het eerste zicht veraf in ons land. Het stijgend aantal mensen dat beroep moet doen op voedselbedeling wijst echter op het tegendeel. Ook in onze provincie signaleren scholen dat sommige scholieren geen lunch meebrengen naar school. Een evenwichtige voeding is nog minder evident. Bijna de helft van de Belgische volwassenen heeft overgewicht, bijna 16% is obees.[1]

[1] Zie https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_LS_NL_2018.pdf, p. 11 

Om de duurzame voedselproductie in beeld te brengen, werd becijferd hoeveel landbouwgebied voor biologische voedselproductie dient. Voor heel België was dat in 2019 6,9 % van het totale landbouwgebied.[1] In onze provincie is de biolandbouw goed voor 1.937 hectare[2] en 116 bedrijven.[3]


[1] https://indicators.be/nl/i/G02_ORG/Oppervlakte_biologische_lbouw

[2] https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/biologische-landbouw

[3] https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/landbouw/