SDG 6 - Schoon water en sanitair

Bij ons mag de toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen (nagenoeg) een feit zijn, dat is niet overal zo. Daarom belooft SDG 6 dat in 2030:

  • de toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie is voor iedereen verzekerd. 
  • het gaat hierbij niet alleen over drinkwater, maar ook over sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties. 

De voorraad beschikbaar drinkwater staat onder druk door vervuiling en droogte. Daarom wil men tegen 2030:

  • we verbeteren de waterkwaliteit door verontreiniging te beperken, afvalwater meer te behandelen en veilig te hergebruiken. 
  • We verhogen de efficiëntie van het watergebruik
  • Al tegen 2020 beschermen en herstellen we de op water gebaseerde ecosystemen.

In onze provincie

We investeren in duurzaamheid.

We doen onderzoek naar water- en bodemkwaliteit.

We bouwen duurzamer en op innovatieve wijze.

Gebiedsgericht beleid: we zoeken grensoverschrijdende maatoplossingen voor bovenlokale uitdagingen.

We stimuleren duurzaam watergebruik in de landbouw.

We creëren ruimte voor water- en droogtebeleid

We zetten in op biodiversiteit in het water

Relevante cijfers

In Vlaanderen gebruikt elke bewoner gemiddeld dagelijks 84 liter drinkwater.[1] Het water nodig voor de productie van voeding en kledij wordt hier nog niet in verrekend. Ook in onze provincie heeft de droogte van de voorbije jaren een grote impact, ook omdat onze provincie in grotere mate dan de rest van Vlaanderen verhard is.[2]

In onze eigen gebouwen zet de provincie maximaal in op het gebruik van regenwater. Met het beheer van waterlopen door de dienst integraal waterbeleid doen we veel om ecosystemen te herstellen en te behouden. Naar aanleiding van de droogte van de voorbije jaren, maken we een gecoördineerd droogteplan op.

[1] https://www.vmm.be/data/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen/gemiddeld-kraanwaterverbruik-gezinnen

[2] 16% van de oppervlakte in de provincie Antwerpen is verhard, voor het ganse Vlaamse gewest is dat 13% (cijfers 2015) https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/ruimte/