SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Tegen 2030 wil de wereldgemeenschap het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren:

  • We halveren de voedselverspilling in winkels en bij consumenten. 
  • We reduceren voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketens. 
  • De wereldgemeenschap wil al in 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval.
  • We beperken de uitstoot in lucht, water en bodem om de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. 
  • We schroeven de afvalproductie terug via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik. 
  • We moedigen bedrijven aan om duurzamer aan de slag te gaan en hierover ook te rapporteren. 
  • De overheid wordt uitgedaagd om met overheidsopdrachten duurzame praktijken te bevorderen. 

In 2030 zouden mensen kennis en bewustzijn moeten ontwikkeld hebben omtrent een duurzame levensstijl, in harmonie met de natuur.

In onze provincie

Duurzaam bouwen (circulair bouwen)

Circulaire economie stimuleren we door vanuit Kamp C in te zetten op duurzaam en circulair bouwen, via diverse projecten en bouwadvies. We bouwen zelf ook circulair.

Duurzaam aankopen

De provincie kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid, en onze duurzame aankoopgidsen staan ter beschikking van lokale besturen. Deze gidsen worden regelmatig herbekeken en uitgebreid, zodat we steeds meer producten steeds duurzamer aankopen. We kopen meer en meer Fair Trade aan en verkennen als pionier mogelijkheden om circulair ICT-materiaal aan te kopen.

Duurzame evenementen

Ook bij de organisatie van onze evenementen zetten we zoveel mogelijk in op duurzaamheid via een duurzaam aankoopbeleid, via duurzame mobiliteit,...

Duurzaam hout produceren

Via de bosgroepen stimuleren we de lokale verwerking van hout.

Circulair toerisme

Via onderzoek stimuleren we circulair toerisme.

Investeren in duurzaamheid

Mondiaal Beleid

"We schroeven de afvalproductie terug via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik."

Relevante cijfers

Omtrent grondstoffengebruik beschikken we niet over provinciale data. Wel leren Europese cijfers dat iedere Belg jaarlijks 3,3 ton fossiele brandstoffen gebruikt, wat een stijging betekent sinds 2014. De hoeveelheid biomassa daalde in die periode wel, net als de hoeveelheid metaalerts en niet- metaalhoudende mineralen.[1]

[1] https://indicators.be/nl/i/G12_DMC/Binnenls_materiaalverbruik