SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei

Werken aan een betere wereld kan alleen als het ook economisch goed gaat. Dat was alvast wat de wereldleiders overeenkwamen in 2015, toen ze deze ambitie afspraken.

  • In de 47 minst ontwikkelde landen moet het bruto binnenlands product toenemen. 
  • In de economie moet er meer aandacht gaan naar diversificatie, technologische modernisatie en innovatie
  • Er moet een klemtoon gelegd worden op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.
  • Overal ter wereld wil men ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunen. 
  • We hebben de ambitie om economische groei en achteruitgang te ontkoppelen. 
  • We streven naar volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 
  • We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die noch onderwijs of een opleiding volgen, noch aan de slag zijn.
  • Wereldwijd wil men gedwongen arbeid de wereld uithelpen, een einde maken aan slavernij, mensensmokkel en kinderarbeid.
  • In 2030 kan iedereen rekenen op de bescherming van zijn of haar arbeidsrechten en op een veilige en gezonde werkomgeving. 
  • Deze SDG nodigt uit tot duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert.

In onze provincie

De provincie zet in op waardig werk en een duurzame economie, onder meer door innovatie in de zorgsector en de sociale economie, en door lokaal winkelen te stimuleren. We kiezen voluit voor duurzaam toerisme.

Duurzaam investeren

We investeren in duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen

We stimuleren een duurzame, innovatieve economie, met ons vergunningenbeleid, subsidies, netwerkvorming en door ruimte te geven aan innovatieve starters.

Duurzaam toerisme

We stimuleren duurzaam toerisme in onze provincie.

Duurzaam aankopen

Onze provincie neemt het voortouw in duurzaam aankopen en draagt dit ook uit naar lokale besturen.

Duurzame evenementen

Ook bij de organisatie van onze evenementen zetten we zoveel mogelijk in op duurzaamheid via een duurzaam aankoopbeleid, via duurzame mobiliteit,...

Regiowerking

Klimaatbeleid