Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Waarom vindt provincie Antwerpen de SDG's belangrijk?

De 17 SDG’s geven vorm aan een duurzame toekomst. Duurzame ontwikkeling omvat een bekommernis voor mens, planeet en welvaart, en kan alleen gerealiseerd worden via partnerschap met velen en door in te zetten op vrede en sterke publieke diensten. 

Eén van de belangrijkste aspecten aan deze doelstellingen is dat ze gelden voor iedereen – burgers, verenigingen, bedrijven en alle overheden - en voor alle landen. ‘To leave no one behind’, is dan ook de slagzin van de SDG’s.

Daarnaast is het belangrijk dat alle SDG’s onderling gelinkt zijn, we kunnen één SDG niet bereiken zonder ook de andere doelstellingen in rekening te brengen. 

SDG's in de provincie Antwerpen

Duurzaamheid is een kernwaarde in de organisatiecultuur, dagelijkse werking en beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur. Provincie Antwerpen wil dan ook sterk inzetten op de realisatie van de SDG’s! Daarvoor werken we samen met de Universiteit Antwerpen, de Antwerp Management School en CIFAL. Met een aantal van deze partners en enkele grote bedrijven hebben we ook het Antwerp Partnership for Sustainability opgericht. Bovendien zijn we lid van The Shift, waar het bedrijfsleven, NGO’s, de academische wereld en vele overheden samenwerken aan de realisatie van de SDG’s.

De provincie Antwerpen draagt in alle beleidsdomeinen en vanuit alle diensten bij aan de realisatie van de SDG’s:

 • We zijn een fairtradeprovincie en kopen eerlijk aan.
 • We zorgen voor het milieu via een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem.
 • We bouwen duurzaam en poetsen onze gebouwen met innovatieve ecologische producten. 
 • We ondersteunen duurzaam bouwen en verbouwen via Kamp C.
 • Heel wat burgers genieten van de fietsostrades en andere inspanningen voor duurzame mobiliteit. 
 • We bieden kwalitatief onderwijs aan.
 • We werken aan het verduurzamen van melkveehouderij en pluimveehouderij.
 • We ondersteunen innovatief ondernemerschap.
 • We verlagen de CO2-uitstoot van onze organisatie en ons grondgebied. 
 • We zorgen voor steeds meer bos en vergroening in de provincie en in het globale Zuiden en voor het beheer van vele waterlopen, 
 • … 

SDG-ondersteuning voor jouw gemeente

De gemeenten zijn onze prioritaire partners.

Met ons aanbod voor lokale besturen kan jouw gemeente nog duurzamer worden. Kijk even naar ons aanbod voor lokale besturen en laat je inspireren om werk te maken van de SDG’s!

Je kan als gemeente ook allerlei SDG-materiaal ontlenen. Kijk daarvoor naar ons ondersteunend materiaal voor gemeenten.