22 gemeenten ontvingen in 2013 subsidies voor fietspaden