SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie

In onze provincie

We investeren in duurzaamheid.

We zetten in op duurzaam toerisme voor iedereen.

Wij voeren een klimaatbeleid.

Wij creëren (ruimte voor) duurzame energie.

Duurzaam en innovatief bouwen

In onze provincie zorgen we er vanuit diverse hoeken voor dat er steeds duurzamer aan bouwen wordt gedaan. Dat doen we met ons vergunningenbeleid, en door kennis te ontwikkelen en te delen.

Duurzame energie

In onze provincie zetten we in op duurzame energie voor iedereen.

Natuur- en milieueducatie

In onze provincie zetten we in op educatie rond duurzame ontwikkeling.

Regiowerking

Relevante cijfers

In 2020 werd 18,6% van de elektriciteit in ons land geproduceerd door wind en zon.[1] Dit cijfer stijgt jaar na jaar, maar in 2020 werden records gebroken, dankzij een toenemende productiecapaciteit en de zonnige lente.

In het provinciebestuur geven we zelf het goede voorbeeld, door toenemend te investeren in duurzame energieproductie.[2] Ook gebruiken we minder fossiele brandstoffen voor verwarming door energiezuinig te bouwen. Het nieuwe provinciehuis dat geothermisch verwarmd en gekoeld wordt, is hiervan een recent en sterk voorbeeld, met een energiegebruik dat 74% lager ligt dan in het vorige provinciehuis.[3]

In onze provincie mikken we op een verhoogd aandeel voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dat doen we door onderzoek te doen naar energielandschappen, een onderzoek naar geschikte locaties voor duurzame energieproductie.[4] Onze collega’s van Kamp C, het centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, ondersteunen iedereen die in onze provincie energiezuiniger en duurzamer wil bouwen.[5] Ten slotte dagen we lokale besturen uit om hier ook stappen te zetten.

[1] https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2021/01/20210107_belgium-s-electricity-mix-in-2020

[2] In 2020 werden 793 nieuwe zonnepanelen geplaatst, samen goed voor 258 Kwp (Kilowattpiek)

[3] Meer info op: https://www.provincieantwerpen.be/content/provant/nl/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dlog/stafdienst-logistiek/nieuws/energieverbruik-provinciehuis-daalt-spectaculair.html

[4] https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/energielandschappen.html

[5] https://www.kampc.be/