Energieverbruik provinciehuis daalt spectaculair

publish date
04.02.2021
???module.newsItem.label.themes???

Het nieuwe provinciehuis is uitermate energiezuinig. In 2020 lag de energiekost 460.000 euro lager dan 10 jaar geleden in het oude gebouw. De nieuwbouw behaalde dan ook een passiefhuiscertificaat en voldoet aan de BEN-normen.

Het Antwerpse provinciehuis toont dat energiezuinige investeringen lonen. Het energieverbruik in de nieuwbouw ligt maar liefst 74% lager dan in het oude provinciehuis. Het nieuwe provinciehuis behaalde door deze knappe prestatie het passiefhuiscertificaat. Bovendien voldoet het aan de normen van BEN-gebouw (bijna-energieneutraal). Het provinciehuis is ook in de running om een BREEAM excellent rating te behalen.

Het provinciehuis is een van de grootste passiefkantoorgebouwen in de Benelux. Niet alleen het milieu vaart daar wel bij, ook de begroting. In 2020 lag de energiekost 460.000 euro lager dan 10 jaar geleden. In 2010 verbruikte het toenmalige provinciehuis nog een slordige 6.832 megawattuur energie. Met stookolie als belangrijkste energiebron draaiden de pompen continu. In 2020 is dat verbruik in het nieuwe provinciehuis 80% gedaald tot 1.364 megawattuur. Omdat 90% van de werknemers door de coronacrisis thuiswerkte, was 2020 een atypisch jaar. Maar ook in een normaal jaar zoals 2019 was er 74% minder energieverbruik.

Deze resultaten illustreren dat energiezuinig bouwen een goede investering is. Het ontwerp en de materialen verhogen de bouwprijs, maar de besparing is groot. In klimaattermen: in 2010 stootte het vroegere provinciehuis 1.477 ton CO2 uit, in 2019 was dat in de nieuwbouw gereduceerd tot 162 ton. Dat is een vermindering met maar liefst 89%.

Hernieuwbare energie

De firma Boydens Engineering, die het energieverbruik in het provinciehuis mee opvolgt, ziet een aantal belangrijke verklaringen voor het lagere energieverbruik. Allereerst de keuze om compact te bouwen: gedeelde werkplekken deden het bouwvolume en dus ook de energievraag dalen. Daarnaast is het gebouw luchtdicht, performant geïsoleerd en koudebrugvrij. Het beschikt over een doorgedreven ventilatiestrategie met CO2-sturing en warmterecuperatie, daglichtsturing en afwezigheidsdetectie. Het ontwerp houdt ook rekening met maximaal daglicht en een minimale glasoppervlakte om warmteverliezen te beperken.

Het nieuwe provinciehuis maakt voor verwarming en koeling gebruik van hernieuwbare energietechnieken, zoals geothermie en betonkernactivering. De verlichting is zeer energie-efficiënt. Alle installaties verbruiken uitsluitend groene stroom, voor een deel geproduceerd via de zonnepanelen op het dak. Vroeger reden stookolieleveranciers bijna dagelijks af en aan bij het provinciehuis, nu zorgt het gebouw voor zijn eigen warmte en energie.

Meer weten

Het nieuwe provinciehuis heeft heel wat in huis. Wil je meer weten over dit duurzame gebouw? Neem dan een kijkje op onze pagina's over het provinciehuis.