Duurzaam aankopen

Keuzestress bij het duurzaam winkelen

Overheden kunnen het verschil maken

Wanneer je even optelt wat je je jaarlijks allemaal aanschaft, besef je dat dit over enorme hoeveelheden gaat. Deze aankopen hebben een gigantische impact op natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen, klimaat, mensenrechten en de samenleving.

Dit geldt al helemaal voor overheden en ondernemingen. Overheidsinstanties geven ongeveer zestien procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie uit. Stel je het resultaat voor als bij deze aankopen telkens wordt gekozen voor een duurzamer alternatief. Op die manier kunnen overheden de markt voor duurzame producten een stevige impuls geven. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om nieuwe milieuvriendelijke technologieën te ontwikkelen en op sociaal vlak beter te presteren. De vraag stimuleert immers het aanbod. De gezamenlijke inkoopwaarde maakt het voor bedrijven de moeite waard om te voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de overheden.

Wat doet de provincie?

Provincie Antwerpen geeft graag het goede voorbeeld en koopt dus duurzaam aan. Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe we een duurzaam beleid voeren met onze portemonnee.

Gids duurzame aankopen

Wat?

De provincie maakte een gids op, die de medewerkers helpt om duurzaam aan te kopen. Zo gebruikt iedereen dezelfde criteria voor producten, diensten en werken. Daarnaast wordt ook beschreven hoe je dit in een offertevraag kan opnemen. Voor overheidsopdrachten gelden immers specifieke regels.

Voor wie?

De gids kan een handleiding zijn voor duurzame overheidsopdrachten door lokale besturen en bevat veel nuttige informatie voor bedrijven en particulieren. Omdat de gids in de eerste plaats bedoeld is voor intern gebruik door provinciale diensten, wordt er hier en daar wel verwezen naar specifieke raamcontracten die lopen binnen het provinciebestuur of adviezen van de provinciale milieucoördinator.

Hieronder kun je de Gids duurzame aankopen per thema downloaden.

Opgelet! Deze gidsen worden op dit moment geactualiseerd. De documenten uit 2014 (met bovenaan een oud zwart-wit provincielogo) zijn nog niet aangepast aan de huidige situatie.

Bouw en energie

Catering

Gevaarlijke producten

Kantoor

Toestellen

Voertuigen

Varia