Duurzaam aankopen

Keuzestress bij het duurzaam winkelen

Overheden kunnen het verschil maken

Wanneer je even optelt wat je je jaarlijks allemaal aanschaft, besef je dat dit over enorme hoeveelheden gaat. Deze aankopen hebben een gigantische impact op natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen, klimaat, mensenrechten en de samenleving.

Dit geldt al helemaal voor overheden en ondernemingen. Overheidsinstanties geven ongeveer zestien procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie uit. Stel je het resultaat voor als bij deze aankopen telkens wordt gekozen voor een duurzamer alternatief. Op die manier kunnen overheden de markt voor duurzame producten een stevige impuls geven. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om nieuwe milieuvriendelijke technologieën te ontwikkelen en op sociaal vlak beter te presteren. De vraag stimuleert immers het aanbod. De gezamenlijke inkoopwaarde maakt het voor bedrijven de moeite waard om te voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de overheden.

Wat doet de provincie?

Provincie Antwerpen geeft graag het goede voorbeeld en koopt dus duurzaam aan. Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe we een duurzaam beleid voeren met onze portemonnee.

Gids duurzame aankopen

De provincie maakte een gids op, die de medewerkers helpt om duurzaam aan te kopen. 

Leer er meer over op deze pagina voor lokale besturen