Europees project duurzame aankopen (GPP4Growth)

GPP4Growth: duurzame overheidsopdrachten voor een grondstoffenefficiënte groei

De provincie Antwerpen is partner in een Europees project rond duurzame overheidsopdrachten,  het GPP4Growth-project. Dit project brengt 9 partners uit 9 landen samen, om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen. Het wil de kennis vergroten rond het gebruik van green public procurement (GPP) om grondstoffenefficiëntie, eco-innovatie en groene groei te bevorderen.

Neemt u graag deel?

In het kader van het project organiseren we voor geïnteresseerden:

 • 6 stakeholderbijeenkomsten in onze eigen regio (twee per jaar);
 • 2 enquêtes;
 • 3 interregionale opleidingsworkshops over a) verschillende GPP-methodes (Polen, sept 2017), b) ecolabels en niet-exclusieve GPP-toepassingen (Bulgarije, eerste helft 2018), c) opvolgingsmethodes en indicatoren voor de naleving van groene contracten (Letland, eerste helft 2019); 
 • 2 studiereizen om concrete GPP-processen en casussen te bekijken: in Ierland (tweede helft 2018) en bij ons (eerste helft 2019);
 • een afsluitende GPP-top voor kennis- en ervaringsuitwisseling op Europees niveau (Malta, tweede helft 2019).

Zou u graag deelnemen aan een van deze activiteiten?

Laat het ons weten via liesbeth.taverniers@provincieantwerpen.be of laurens.smaers@provincieantwerpen.be.

Wat wil het project realiseren?

De partners in het PGG4Growth Project werken aan:

 • onderzoek rond verschillende thema’s  en vergelijkende analyses van werkwijzen die de effectiviteit van groene overheidsopdrachten verbeteren (onder andere via een enquête onder stakeholders in onze regio);
 • een digitale levenscycluskostenmethode (LCC);
 • beleidsnota’s om de lessen uit het project te verspreiden bij overheden buiten het partnerschap (zie bijlagen hieronder);
 • actieplannen om de bestaande beleidsinstrumenten te verbeteren;

De 9 partners

 • Provincie Antwerpen
 • Patras Universiteit, Griekenland
 • Regio Lombardije, Italië
 • Regio Lodzkie, Polen
 • Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Planning, Regionale Regering van Andalucia, Spanje
 • Zemgale Planning Regio, Letland
 • Stara Zagora Regionaal Economische Ontwikkelingsagentschap, Bulgarije
 • Departement voor Communicatie, Klimaatactie en Milieu, Ierland
 • Malta Regionale Ontwikkelings- en Dialoogstichting, Malta

Lessen uit het project: beleidsnota's

Nieuwsbrieven

Meer weten over GPP4Growth?

Bekijk de officiële website van het GPP4Growth project (in het Engels).

Volg ons op facebook, op twitter of op linkedin.