Skip to main content

Duurzaam aankopen, ook als gemeente

Provincie Antwerpen streeft naar 100% duurzame aankopen en schreef een gids, die jou kan ondersteunen. Want ook als gemeente kan je via jouw duurzame aankopen een verschil maken voor het klimaat en de samenleving.

Laat via je aankopen een positieve impact na

Al onze aankopen hebben een gigantische impact op natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen, klimaat, mensenrechten en samenleving. Stel je het resultaat voor als we bij deze aankopen telkens kiezen voor een duurzamer alternatief. Grote verbruikers zoals overheden en ondernemingen kunnen op die manier de markt voor duurzame producten en diensten een stevige impuls geven.

Door duurzaam aan te kopen gebruik je de koopkracht en marktinvloed van je organisatie om een positieve maatschappelijke impact te hebben.

Gids duurzame aankopen

Om haar medewerkers te ondersteunen bij het duurzaam aankopen, lanceerde de provincie een gids. Zo gebruikt iedereen dezelfde criteria bij de aankoop van producten, diensten en werken. In de gids staat ook hoe je die criteria in een offertevraag kan opnemen. Voor overheidsopdrachten gelden immers specifieke regels.

Als lokaal bestuur kan je eveneens De Gids duurzame aankopen raadplegen. Let wel: omdat de gids in de eerste plaats bedoeld is voor provinciale diensten, wordt er hier en daar verwezen naar specifieke raamcontracten die lopen binnen het provinciebestuur of naar adviezen van de provinciale milieucoördinator.

Aankoop ICT-apparatuur

Voor de circulaire aankoop van ICT-apparatuur stelde de provincie in samenwerking met BBL een document met clausules samen die je kan opnemen in je bestek.

Stap met je gemeente mee in het Europees verhaal

Wil je als gemeente mee nadenken over hoe overheden via hun koopkracht eco-innovatie en grondstoffenefficiëntie kunnen stimuleren? Neem dan beslist deel aan het Europees project GPP4Growth.

Dowload de Gids duurzame aankopen (per thema)

Bouw en energie

Catering

Gevaarlijke producten: bestrijding, schoonmaak, schilderen

Groen

Kantoor

Toestellen

Voertuigen

Liesbeth Taverniers
Functie
Adviseur milieu en duurzame ontwikkeling
Telefoon
03/240 57 55

Gerelateerd aanbod

  • SECAP ​​De provincie Antwerpen begeleidt lokale besturen gratis bij de opmaak van hun gemeentelijk energie- en klimaatplan (SECAP) op maat.