Skip to main content

Europees project duurzame aankopen (GPP4Growth)

Wil jij als gemeente of bedrijf mee nadenken over hoe overheden eco-innovatie en grondstoffenefficiëntie kunnen stimuleren via hun koopkracht? Dan ben je welkom bij het Europees project GPP4Growth!

GPP4Growth: duurzame overheidsopdrachten voor een grondstoffenefficiënte groei

De provincie Antwerpen is partner in een Interreg Europe-project rond duurzame overheidsopdrachten. Het GPP4Growth-project brengt 9 partners uit 9 landen samen, om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen. Het wil de kennis vergroten rond het gebruik van green public procurement (GPP) om grondstoffenefficiëntie, eco-innovatie en groene groei te bevorderen.

Neem beslist deel

De laatste grote activiteit in het kader van het project, het ‘GPP4Growth High Political Event’ is gepland op maandag 28 juni 2021. Onze Lombardijse partner organiseert dit online evenement.

Wat willen we met het project realiseren?

De partners in het GPPGG4Growth Project werken aan:

  • onderzoek rond verschillende thema’s en vergelijkende analyses van werkwijzen die de effectiviteit van groene overheidsopdrachten verbeteren (onder andere via een enquête onder stakeholders in onze regio);
  • een digitale levenscycluskostenmethode (LCC);
  • beleidsnota’s om de lessen uit het project te verspreiden bij overheden buiten het partnerschap (zie documenten hieronder);
  • actieplannen om de bestaande beleidsinstrumenten te verbeteren. De lopende monitoringfase loopt af in 2021. Het actieplan van de provincie Antwerpen is gericht op de ondersteuning van lokale besturen bij duurzame aankopen via:
  • de uitwerking van een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak om lokale besturen bij te staan bij professionele, duurzame, innovatieve overheidsopdrachten, met GPP en circulair aankopen als essentiële onderdelen van een professioneel aankoopbeleid;
  • het opzetten van een online systeem om groene aanbestedingsdocumenten te delen;
  • het actualiseren (en promoten) van de Gidsen Duurzame Aankopen van provincie Antwerpen met circulaire criteria waar mogelijk en nuttig.

Meer info

Surf naar de officiële website van het GPP4Growth project (in het Engels) voor meer informatie over het project.

Actieplan provincie Antwerpen

Lessen uit het project: beleidsnota's

Nieuwsbrieven