Skip to main content

Neem deel aan de intervisie Duurzame Overheidsopdrachten

Hoe kun je duurzamer én socialer zijn in je aanbestedingen? Hoe beoordeel je offertes op basis van duurzaamheidscriteria? Hoe integreer je je milieucriteria in je bestek? Kom alles te weten tijdens de intervisie Duurzame Overheidsopdrachten.

Hoe koop ik sociaal, ethisch en groen?

Om lokale besturen te ondersteunen om duurzaam te werken, organiseert de provincie Antwerpen voor alle aankopers van lokale besturen in onze provincie ‘Intervisies Duurzame Overheidsopdrachten’, en dit in samenwerking met de intercommunales. We helpen lokale besturen op die manier om overheidsopdrachten op een duurzame en sociale manier in te vullen. Zo ondersteunen we maatschappelijke doelstellingen en creëren we samen sociale impact.

Wat staat er op de agenda?

We nemen voor de begeleiding van deze intervisies een externe jurist onder de arm. Hij bespreekt tijdens deze sessies de concrete bestekken van de aanwezigen en probeert zo samen met hen duurzaamheids- en inclusievoorwaarden in hun overheidsopdrachten in te bouwen.

De intervisies worden per arrondissement georganiseerd en zijn gratis.

Voor wie?

Het Lerend Netwerk Duurzame Overheidsopdrachten is bedoeld voor lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden. Meer bepaald:

  • aankoopverantwoordelijken
  • duurzaamheidsambtenaren
  • iedere werknemer van een lokaal bestuur die vanuit zijn/haar functie regelmatig overheidsopdrachten opstelt en duurzaamheidscriteria wil integreren in zijn/haar bestek.

Interesse? Schrijf je gratis in.

Stuur een mailtje naar an.verboven@provincieantwerpen.be .

 

 

 

Contact

An Verboven
Functie
Adviseur Sociale Economie
Telefoon
03 240 58 38

Gerelateerd aanbod

  • Duurzaam aankopen ​​De Gids duurzame aankopen van provincie Antwerpen toont hoe je je impact zo laag mogelijk houdt op milieu, klimaat en samenleving.
  • Milieu en duurzaamheid De studiedagen en overlegmomenten over actuele milieu- en duurzaamheidsthema’s zijn praktijkgericht en spelen in op de uitdagingen waar lokale besturen mee te maken krijgen.