Skip to main content

Neem deel aan de intervisie Duurzame Overheidsopdrachten

Hoe kun je duurzamer én socialer zijn in je aanbestedingen? Hoe integreer je je milieucriteria in je bestek? Hoe beoordeel je offertes op basis van duurzaamheidscriteria? Kom alles te weten tijdens de intervisie Duurzame Overheidsopdrachten.

Hoe koop ik groen, sociaal en ethisch?

Om lokale besturen te ondersteunen om duurzaam te werken, richt de provincie Antwerpen het Lerend Netwerk Duurzame Overheidsopdrachten op. We helpen gemeenten om overheidsopdrachten op een duurzame en sociale manier in te vullen. Zo ondersteunen we maatschappelijke doelstellingen en creëren we samen sociale impact.

Wat staat er op de agenda?

Het Lerend Netwerk Duurzame Overheidsopdrachten organiseert jaarlijks 3 tot 4 intervisies in samenwerking met de intercommunales en de lokale regisseurs sociale economie. De sessies worden begeleid door Bert Baeyens, dé expert in overheidsopdrachten. We bespreken concrete bestekken en op vraag voorzien we ook opleidingen over relevante thema's.

Voor wie?

Het Lerend Netwerk Duurzame Overheidsopdrachten is bedoeld voor lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden. Meer bepaald:

  • aankoopverantwoordelijken
  • duurzaamheidsambtenaren
  • iedere werknemer van een lokaal bestuur die vanuit zijn/haar functie regelmatig overheidsopdrachten opstelt en duurzaamheidscriteria zal in de bestek veranderen.

In elke regio is een netwerk actief. De data en locaties van de intervisies kan je hier terugvinden.

Interesse? Schrijf je gratis in.

Stuur een mailtje naar an.verboven@provincieantwerpen.be .

Gebruik de projectfiche om door te geven welke bestekken u graag wilt op een volgend overleg dat u wilt bespreken.

 

 

Wil je weten hoe goed jouw gemeente al scoort op het vlak van duurzame overheidsopdrachten? Test het hier!

Contact

An Verboven
Functie
Adviseur Sociale Economie
Telefoon
03 240 58 38

Gerelateerd aanbod

  • Milieu en duurzaamheid De studiedagen en overlegmomenten over actuele milieu- en duurzaamheidsthema’s zijn praktijkgericht en spelen in op de uitdagingen waar lokale besturen mee te maken krijgen.
  • Duurzaam aankopen ​​De Gids duurzame aankopen van provincie Antwerpen toont hoe je je impact zo laag mogelijk houdt op milieu, klimaat en samenleving.