Skip to main content

Kant-en-klaar gemeentelijk energie- en klimaatplan

De provincie begeleidt je gratis bij de opmaak van je gemeentelijk energie- en klimaatplan (SECAP). We maken een analyse op maat van jouw gemeente en stellen concrete acties voor.

Stap voor stap naar jouw gemeentelijk energie- en klimaatplan

Het klimaatteam van de provincie ondersteunt je in 3 fasen:

 1. Analyse op maat van jouw gemeente:
  In de klimaatimpactanalyse bespreken we de impact van jouw gemeente op het klimaat. Hiervoor verwerken we de gegevens van Provincies.incijfers.be en de CO2-inventarissen van departement Omgeving en VITO.
  Bij de risico- en kwetsbaarheidsanalyse gaan we aan de slag met het provinciaal klimaatadaptatieplan en onze klimaatgrafiekenatlas en zoomen we in tot het niveau van jouw gemeente.
 2. Van analyse tot actieplan
  Tijdens 2 workshops maken we samen met je gemeente en de betrokken intercommunale een actieplan op.
 3. Betrek je inwoners
  Vergroot de slaagkans van je klimaatbeleid dankzij inwonersparticipatie.

De provincie Antwerpen als territoriaal coördinator

De provincie Antwerpen is territoriaal coördinator en ondersteunt gemeenten bij het halen van hun doelstellingen door:

 • te werken aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen via het burgemeestersconvenant;
 • technische en strategische bijstand te verlenen;
 • financieel te ondersteunen;
 • ervaring en kennis te delen.

Om gemeenten maximaal te ondersteunen bij de opmaak van hun SECAP, werken we nauw samen met de Antwerpse intercommunales.

Burgemeestersconvenant

68 van de 69 gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant of de ‘Convenant of Mayors (COM)’. De campagne zet in op het verminderen van de CO2-uitstoot, het verhogen van de klimaatbestendigheid en op duurzame en veilige energie voor iedereen.
Lees meer over het engagement van gemeenten op de website van het burgemeestersconvenant.

Plan Vandaag 

Deze actie geeft invulling aan de doelstelling 'het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen'. Met deze en meer dan 200 klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat van morgen. Meer weten over onze 7 toekomstbeelden? Bekijk alle acties op www.planvandaag.be

Team Klimaat
Telefoon
03 240 67 00

Gerelateerd aanbod

 • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.
 • Klimaatbeleid in cijfers De CO₂-uitstoot verminderen? Hernieuwbare energie stimuleren? … Provincie Antwerpen ondersteunt je met cijfers en instrumenten voor een sterk klimaatbeleid.