Skip to main content

Plan Vandaag. Voor het veilige klimaat van morgen.

De komende jaren gaan het klimaat en het uitzicht van de provincie Antwerpen veranderen. Onze ruimte moet voorbereid zijn op de impact van hitte, droogte en overstromingen. Minstens even belangrijk is dat we de risico’s verminderen door klimaatneutraal te zijn. Dat dit een uitdaging wordt, is zacht uitgedrukt. Antwerpen is de provincie met het hoogste aantal inwoners, de grootste economische activiteit en de hoogste klimaatimpact van alle Vlaamse provincies.

Daarom lanceert de provincie een ambitieus klimaatplan: Plan Vandaag

Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel om onze leefbare en klimaatneutrale provincie veilig te stellen. Over disciplines, domeinen en grenzen heen. Zowel eigen initiatieven als ondersteunende maatregelen voor lokale besturen of andere partners.

De inhoud van het plan is tot stand gekomen door intensief werk van een multidisciplinair organisatiebreed schrijfteam. Met een 6-koppig toegewijd klimaatteam heeft de provincie ook specifieke klimaatexpertise in huis.  

De kracht van de provincie ligt in haar grondgebonden bevoegdheden: het beheer van de waterlopen en de provinciale domeinen, de aanleg van de fietsostrades, de gebiedsgerichte bovenlokale werking en de samenwerkingen met partners in natuur, landbouw, economie, energie, onderwijs en gezondheid. De provincie kan significant werk verrichten om onze leefomgeving en die van de steden en gemeenten klimaatveilig te maken.

Door deze samenwerking is Plan Vandaag een mooi voorbeeld van hoe we dichter bij de realisatie van de SDG’s komen.